Sygdom

Blodmangel eller lav blodprocent

Hvad vil det sige, at man har en lav blodprocent, eller lider af blodmangel?

En voksen mand rummer 5-6 liter blod. Heraf består 55-60% af plasma, mens 40-45% i runde tal består af røde blodlegemer, der som sagt indeholder det ilttransporterende hæmoglobin. Hertil kommer så en lille andel af hvide blodlegemer og blodplader, som indgår i immunforsvaret og blodet evne til at koagulere (størkne). Hos ekstremt veltrænede atleter kan blodmængden øges med op til 2 liter – dvs. op til 8 liter blod.

Anæmi er en tilstand der opstår når kroppen mangler et tilstrækkeligt antal sunde røde blodlegemer eller hæmoglobin i blodet. Sygdommen kan også karakteriseres ved, at blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen er nedsat. Hvis man har for få røde blodceller, eller hvis hæmoglobinmængden er for lav, får de røde blodlegemer ikke transporteret tilstrækkeligt oxygen (ilt) rundt omkring.

Hvornår har man anæmi?

Graden af anæmi afhænger således af hæmoglobinindholdet i blodet. Såfremt blodprocenten er over 2/3 af den normale værdi, er der tale om en moderat form for anæmi, mens hvis hæmoglobinindholdet er under 2/3 af det normale er tale om en middelsvær (eller moderat) form for anæmi. Da vil symptomerne begynde at vise sig på bemærkelsesværdige måder. Endeligt, hvis hæmoglobinindholdet i blodet er lavere end 1/3 af det normale, vil der være tale om svær anæmi, som typisk vil manifestere sig i de mere alvorlige symptomer, der kan være potentielt livstruende.

Selve den anæmiske tilstand kan være midlertidig eller langvarig, og kan variere meget i sværhedsgrad. Anæmi kan i alvorlige tilfælde føre til en ekstrem træthed, der gør en ude af stand til at klare hverdagsopgaverne. Mange personer med omfattende blodmandel finder det svært at lege med børnene eller at tage på arbejde. Herudover kan anæmi også føre til at man får en uregelmæssig hjerterytme, eftersom hjertet begynder at pumpe hurtigere, for at kompensere for den manglende ilt i blodet.

En sådan tilstand kan i nogle tilfælde føre til at man får et hjerteanfald, eller langsomt begynder at udvikle en hjertesygdom. I meget alvorlige tilfælde kan en anæmisk tilstand føre til døden, hvilket personer med seglcelleanæmi især er udsat for. Et pludseligt stort blodtab kan desuden også have fatale følger.

Hvorfor er røde blodlegemer vigtige?

Selve blodet består af bestanddelene blodplader, hvide blodlegemer og røde blodlegemer. De hvide blodlegemer fungerer som kroppens ordensmagt, der sørger for at bekæmpe infektioner og vira. Blodpladerne sørger for at lukke for åbne brud på blodbanen, mens de røde blodlegemer sørger for at transportere ilt rundt i blodbanen.

De røde blodlegemer indeholder et stof kaldet hæmoglobin - et protein, der er rigt på jern - som er ildbindende. Det vil altså sige, at den ilt som optages i lungerne, binder sig på hæmoglobinet på de røde blodceller, hvorved det kan fragtes rundt til kroppens forskellige organer. Herudover har de røde blodceller også til opgave at transportere kuldioxid (carbondioxid) til lungerne, således at det kan udåndes og forlade kroppen.

De fleste af blodets celler (røde, hvide og blodplader) bliver regelmæssigt produceret i knoglemarven (et rødt svampeagtigt materiale, der findes i selve midten af de fleste store knogler). For at kunne producere hæmoglobin og røde blodceller bruger kroppen jern, B12-vitamin, folinsyre og adskillige andre næringsstoffer, som jævnligt optages gennem føden.

De forskellige årsager til blodmangel, lav blodprocent eller Anæmi

Der findes adskillige former for anæmi. Alle de forskellige former for anæmi (lav blodprocent) er fremkaldt af hver deres specifikke årsag. Den største årsag til at man får en lav blodprocent er dog blodtab. Den hyppigst forekommende anæmitype er grundet jernmangel, og kan ofte helbredes ved at man supplerer sin kost med ekstra jerntilskud. Nogle former for lav blodprocent - som de, der affødes af kvinders graviditet - er ganske normale, mens andre former af sygdommen er kroniske og forårsager livsvarige komplikationer.

Årsagerne til blodtab kan være alt fra traumer til blødninger i mavetarm-kanalen. Årsagerne til en ringe produktion af røde blodlegemer er typisk mangel på jern, mangel på B-vitamin, Thalassæmi (en arvelig hæmoglobinsygdom) eller knoglesygdomme. Årsagerne til en øget nedbrydning af blodcellerne kan være genetiske sygdomme, såsom seglcelleanæmi, betændelser og autoimmune sygdomme. Herunder er der dannet et overblik over de hyppigste årsager til blodmangel. Anæmi eller lav blodprocent kan grundlæggende tilskrives 3 forskellige årsager:   

 • Blodtab
 • Nedsat produktion af røde blodlegemer
 • Øget destruktion af røde blodlegemer

Lav blodprocent grundet jernmangel

Et lavt indhold af jern i kroppen kan føre til en begrænset produktion af hæmoglobin i knoglemarven. Uden de tilstrækkelige mængder jern, vil produktionen af det iltbærende stof dermed ophøre, eller blive nedsat, hvorved den anæmiske tilstand begynder at opstå. Denne form for anæmi er typisk forårsaget af blodtab, såsom kraftige blødninger ved menstruation, mavetarm-blødninger, kræft, polypper i fordøjelsessystemet og langvarigt brug af antiinflammatoriske lægemidler.

Lav blodprocent grundet vitaminmangel

Kroppen har på nær jern også brug for folinsyre og B12-vitamin for at kunne producere raske røde blodlegemer. Hvis kosten ikke indeholder disse vitaminer i de påkrævede mængder, eller hvis kosten ikke indeholder øvrige vigtige næringsstoffer, kan man risikere at sænke produktionen af de røde blodlegemer, og dermed forårsage blodmangel. Herudover findes der også en række personer, der trods de tager B12-vitamin kosttilskud, ikke er i stand til at fordøje vitaminet. Disse personer er særligt udsatte for blodmangel.

Blodmangel grundet kroniske sygdomme

Visse kroniske tilstande såsom Kræft, AIDS, Reumatoid artritis, Kronisk tarmbetændelse (Crohns sygdom) og andre betændelsesdannende sygdomme, kan alle sammen påvirke produktionen af røde blodlegemer. I sådanne tilfælde er der tale om Kronisk Anæmi, da den lave blodprocent er vedvarende og bliver fremmet konstant. Nyresvigt kan i de fleste tilfælde også forårsage en lav blodprocent.
Aplastisk anæmi

Aplastisk anæmi

Denne sjældne, men meget livstruende, form for anæmi er forårsaget af en nedsættelse af kvaliteten af knoglemarven. Knoglemarvens evne til at producere røde blodlegemer kan nedsættes som en følevirkning af visse medicintyper, eller grundet at man lider af en autoimmun sygdom (en sygdom hvor kroppen begynder at angribe sig selv, fordi den misopfatter visse dele som værende fremmede)

Anæmi i forlængelse af knoglemarvssygdomme

Der findes et væld af knoglemarvslidelser, der kan forårsage et fald i knoglemarvens ydeevne og dermed påvirke blodlegemeproduktionen, hvorved der opstår en lav blodprocent. De negative effekter af disse kræft-lignende sygdomme kan variere meget fra at forårsage en mild blodmangel til en fuldkommen livstruende nedlukning af produktionen af blodlegemer. Alle former for kræft i knoglemarven kan føre til anæmi

Autoimmun hæmolytisk anæmi

Denne gruppe af anæmisygdomme er karakteriseret ved, at de røde blodlegemer bliver nedbrudt hurtigere end knoglemarven kan nå at reproducere nye. Derved opstår der en blodmangel. Visse blodsygdomme kan øge nedbrydningsraten for de røde blodlegemer. Faktisk kan denne anæmiform nedarves, samtidig med at den også kan udvikles senere hen i livet.

Seglcelleanæmi

Denne nedarvede og sommetider meget alvorlige anæmitype er forårsaget af en fejl på formen af hæmoglobinet, som der produceres i knoglemarven. Når hæmoglobinet bliver deformt, bliver de røde blodceller nødt til at tilpasse sig denne form. Derfor får de røde blodlegemer en form, der mest af alt kan betegnes som at den ligner et segl. Disse fejlformede røde blodlegemer dør tidligt, hvilket medfører at der opstår en lav blodprocent, der virker kronisk.

Andre anæmiformer

Der findes en masse andre typer af anæmi, som ikke er beskrevet ovenfor.

 • Koncentrationsbesvær
 • Svimmelhed
 • Besvimelse
 • Svimmelhed eller rundtosset
 • Mistet bevidstheden
 • Smerte eller ubehag
 • Forpustet eller stakåndet
 • Træthed
 • Bleg hud
 • Bliver hurtigt træt
 • Svækkelse
 • Vægttab (utilsigtet)
Man bør kontakte lægen hvis man føler sig træt af uforklarlige årsager. Nogle former for anæmi, såsom anæmi forårsaget af jernmangel eller B12-vitaminmangel, er hyppigt forekommende. Eftersom træthed også kan være affødt af andre sygdomme eller tilstande, kan man ikke nødvendigvis udlede af blodmangel er årsagen. Nogle bliver først opmærksomme på deres lave blodprocent når de forsøger at donere blod.

Hvis man er blevet afslået som blodsoner, grundet et alt for lavt hæmoglobinniveau i blodet, bør man kontakte sin lægen med henblik på at aftale en konsultation. En lav blodprocent kan også være et midlertidigt problem, som kan udredes ved at man inkluderer mere jernholdigt mad i sin kost, eller ved at man tager multivitamintabletter som kosttilskud. Desuden kan blodmangel også være en indikation på at foregår blødninger inde i kroppen, der forårsager jernmangel.


Du bør kontakte din privatpraktiserende læge såfremt du er begyndt at opleve ekstrem træthed og øvrige symptomer, der vækker bekymring. Eftersom en lægekonsultation kan være kort, og der er meget som skal drøftes, er det altid en god idé at være forberedt på samtalen. Derfor er der herunder samlet nogle råd til hvordan du får det meste ud af det begrænsede tidsrum hos lægen.  

 • Notér alle de symptomer du oplever, herunder også symptomer, som du ikke mener nødvendigvis har nogen relevans for lægens vurdering.
 • Notér personlige oplysninger, herunder eventuelle nylige forandringer i din hverdag, kost, dagligvaner, arbejdsforhold, osv.
 • Notér alle medicinpræparater, vitamintilskud og kosttilskud som du har anvendt dig af, eller stadig anvender dig af i dag.
 • Skriv en liste over spørgsmål du gerne vil stille lægen.

Hvis lægen diagnosticerer dig med en form for anæmi, der kræver et kompliceret behandlingsforløb, såsom aplastisk anæmi, vil lægen henvise dig til en anden læge, der er specialiseret i blodsygdomme, kaldet for en hæmatolog.

 • Hvad er den mest sandsynlige årsag til at jeg oplever disse symptomer?
 • Findes der andre mulige årsager til mine symptomer?
 • Hvilke tests skal jeg aflægge?
 • Hvad er årsagen til min anæmi?
 • Er min lave blodprocent sandsynligvis blot midlertidig, eller bør jeg forvente at skulle døje permanent med min anæmi?
 • Hvilke behandlingsmuligheder anbefaler du?
 • Jeg har også øvrige helbredsproblemer. Hvordan tackler jeg dem samtidig?
 • Bør jeg afholde mig fra visse fødevarer?
 • Er der visse fødevarer jeg bør inkludere i mine spisevaner, og hvor ofte bør jeg spise disse fødevarer?
 • Hvad kan jeg gøre for at få det bedre?
 • Hvordan forhindrer jeg at blive anæmisk for eftertiden?

Lægens spørgsmål til dig

Din læge vil sandsynligvis også stille dig en række spørgsmål, som det kan være rart at være forberedt på at svare på. Hvis man forbereder sig, kan man spare tid og dermed benytte tiden mere effektivt på sine egne spørgsmål. Lægen vil sandsynligvis stille følgende spørgsmål:  
 • Hvornår begyndte du at opleve dine symptomer?
 • Er dine symptomer vedvarende (kroniske) eller aftager de nogle gange?
 • Hvor alvorlige er dine symptomer?
 • Hvad tyder på at aflaste dine symptomer?
 • Hvad tyder på at forværre dine symptomer?
 • En vitaminfattig kost. Hvis ens kostvaner ikke sørger for at dække behovet for jern, B12-vitamin og folinsyre, øges ens risiko for at pådrage sig en lav blodprocent.
 • Mavetarm-sygdomme. Hvis man lider af en sygdom i fordøjelseskanalen, der påvirker kroppens evne til at absorbere næringsstoffer fra tarmsystemet - såsom glutenallergi - kan man være i farezonen for at lide af blodmangel. Hvis man har undergået en operation, hvor man har fået fjernet dele af tarmene, hvor næringsstoffer bliver optaget fra, kan man risikere at været dårligt ernæret og dermed pådrage sig anæmi.
 • Menstruation. Generelt er kvinder, som endnu ikke har nået overgangsalderen, mere udsatte for at lide af anæmi pga. jernmangel end mænd og kvinder der har nået overgangsalderen. Dette er fordi at man mister røde blodceller for hver gang man menstruerer.
 • Graviditet. Kvinder som er gravide har større risiko for at lide af anæmi grundet jernmangel, eftersom deres jern i kroppen både skal forsyne den øgede blodmængde i kroppen, samtidig med at producere hæmoglobin for det udviklende foster.
 • Kroniske sygdomme. Hvis man lider af kræft, nyresvigt, leversvigt eller en anden kronisk sygdom, har man større risiko for at lide af kronisk lav blodprocent. Disse kroniske tilstande kan nemlig føre til en mangel på blod. Et kronisk blodtab, som eksempelvis forekommer ved en indre blødning, kan også føre til at kroppens jernreserver bliver udtømt, hvorved der opstår blodmangel grundet jernmangel.
 • Familiesygdomme. Hvis man er i familie med personer, der er blevet diagnosticeret med seglcelleanæmi, er der større risiko for at man har arvet sygdommen.
 • Øvrige faktorer. Hvis man har tendens til ofte at få betændelser, eller hvis man har øvrige blodsygdomme, autoimmune sygdomme, eller hvis man har et alkoholmisbrug, kan man være i farezonen for at lide af en lav blodprocent (anæmi).

Der indgår flere faktorer i diagnosticeringen af anæmi, lav blodprocent eller blodmangel. Herunder er nogle af metoderne kortlagt.

Fysik undersøgelse

Lægen foretager en fysisk undersøgelse, der typisk består i at lytte til hjerterytmen og vejrtrækningen. Måske vil lægen endda placere hånden på maven, for at mærke om leveren eller milten har en unormal størrelse.

Blodstatus

En blodstatus skal kortlægges af en læge eller en laborant. Testen giver oplysninger omkring blodlegemernes status og antal. I et anæmisk øjemed er det interessant for lægen at se efter procentdelen af røde blodlegemer (hæmatokritværdien), og hæmoglobinværdien i blodet. Normale hæmoglobinværdier for voksne svinger mellem 14-18 gram pr. deciliter blod for mænd, og 12-16 gram pr. deciliter blod for kvinder. Hvis testresultaterne viser, at værdierne ligger uden for disse grænseværdier, kan det være tegn på at man lider af en anæmisk sygdom.

Hæmatokritværdien

En normal hæmatokritværdi (procentdelen af røde blodlegemer i blodet) er typisk mellem 40-50% for mænd og 35-48% for kvinder. Øvre tilladte grænse for hæmatokritværdien i cykelsport er 50%. Over 50% anses for værende ikke-opnåeligt ad naturlig vej. Flere instanser ønsker oven i købet denne grænse nedsat til

Undersøgelse af størrelsen og formen på de røde blodlegemer

I nogle tilfælde vælger man også at undersøge de røde blodlegemer, for at se om at de eventuelt er deforme, har en forkert farve eller en forkert størrelse. En sådan test kan kortlægge hvilken slags blodmangel, der er tale om. Hvis anæmien eksempelvis er forårsaget af mangel på jern, vil de røde blodlegemer være mindre end normalt og have en lidt lysere rød farve. Hvis vitaminmangel er årsagen, vil de røde blodlegemer fremstå større og optræde i et færre antal end normalt.

Andre undersøgelser

Hvis man bliver diagnosticeret med anæmi, kan lægen vælge at ordinere yderligere tests, med henblik på at klarlægge den bagvedliggende årsag til sygdommen. Når det er jernmangel, der forårsager sygdommen, kan den underliggende årsag være alt fra kronisk blødninger i fordøjelseskanalen , godartede polypper i endetarmen, til tarmkræft, svulster og nyreproblemer. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at analysere knoglemarven.

Behandlingen for blodmangel, lav blodprocent eller anæmi vil i høj grad afhænge af sværhedsgraden af tilstanden. Typisk vil man kunne løse problemet ved at indtage kosttilskud oralt (via munden) eller via en sprøjte i en muskel.

Indtagelse af jerntilskud

Mild til moderat anæmi, forårsaget af jernmangel, kan behandles ved at man supplerer sin daglige kost med tabletter indeholdende jern, eller flydende jerntilskud. I forbindelse med at man øger sit indtag af jern, kan man komme til at opleve, at afføringen bliver mørkere, og at maven bliver en anelse irriteret. Men sådanne gener aftager hurtigt igen, når kroppen begynder at vende sig til den forøgede tilføjelse af jern. Man kan desuden afhjælpe mavesmerterne ved at indtage jerntilskuddet i forbindelse med et måltid, trods dette vil mindske kroppens optagelse af jernet. Dertil spiller C-vitamin en rolle, ved at vitaminet øger kroppens evne til at optage jernet, hvorfor det kan anbefales at man tager sit kosttilskud af jern med et glas appelsinjuice, der er rigt på C-vitamin.

Indsprøjtning af jern

I de tilfælde hvor optagelsen af jern ikke har været effektiv (som hvis optagelsen er alt for langsom), eller hvis optagelsen er hindret på nogen måde, kan man vælge at sprøjte jernet direkte ind i kroppen. Kroppen evner nemlig kun at optage op til 6 mikrogram jern dagligt, gennem fordøjelseskanalen. Hvis blodprøverne viser, at kroppen mangler eksempelvis 1000 mikrogram jern, vil det tage op til flere måneder at genopfylde det påkrævede depot ved optagelse gennem tarmsystemet. Derfor kan man med fordel sprøjte jern direkte ind i kroppen (typisk ind i en muskel), hvorved man med det samme for dækket jernbehovet.

Blodtransfusioner

Blodtransfusioner bruges kun til at dække behovet for røde blodlegemer, i de tilfælde hvor det vurderes, at situationen er meget akut, og der derfor er behov for en øjeblikkelig forøgelse af antallet af røde blodlegemer. Blodtransfusioner anvendes typisk heller ikke hos personer, hvis symptomer ikke er særligt alvorlige. Man bruger for det meste blodtransfusioner som en behandling, i de tilfælde hvor hæmoglobinniveauet er lavere end 70-80 gram pr. liter blod.

Knoglemarvstransplantation

Blodcellerne i knoglemarven er noget svampelignende væv i selve knoglen. Vævet indeholder nogle celler, der kopierer sig selv, hver gang de producerer andre blodceller (herunder blodplader, røde- og hvide blodlegemer). Når blodcellerne er modnet og funktionelle, forlader de knoglemarven til fordel for blodbanen. Sunde personer har et tilstrækkeligt antal stamceller, for at kunne blive ved med at producere det antal røde blodlegemer, som de har behov for, mens nogle anæmikere ikke kan producere sunde blodlegemer, fordi deres stamceller er usunde.

En knoglemarvstransplantation eller en stamcelle-transplantation er en ganske almindelig behandlingsmulighed for personer, der har en livstruende form for anæmi eller anden blodsygdomme (typisk de genetiske sygdomme). Behandlingens formål er at erstatte de 'usunde' blodlegeme-dannende stamceller i knoglemarven med nye celler.

Børn er ekstra udsatte for jernmangel

Børn fødes med depoter af jern i kroppen og udvikler derfor ikke jernmangel de første ca. 6 levemåneder. Efter denne periode hvor barnet jo også begynder at spise mosmad, vil der være behov for ekstra jern i kosten. Børn, der får mindst 400 ml. modermælkserstatning om dagen, får nok jern herigennem. For tidligt fødte børn har dog mindre jerndepoter og er derfor i øget risiko for at udvikle jernmangel. De har alle behov for jerntilskud.Fra ca. 12 måneders alderen er jerndepoterne atter fyldt op og en sund, varieret kost vil sikre barnet nok jern. Et barn, der ikke spiser en sund og alsidig kost, men f.eks. får dækket det meste af sit energibehov via mælk, vil være i risiko for at udvikle blodmangel.

 • Kvinder er i løbet af graviditeten specielt udsatte for at pådrage sig en lav blodprocent pga. jernmangel. Dette skyldes blodtabet fra menstruationen samt det øgede blodbehov under graviditeten.
 • Ældre personer har større tendens til at udvikle anæmi - dette skyldes primært dårlig kost kombineret yderligere sygdomme.
De fleste former for anæmi eller blodmangel kan rent faktisk ikke forebygges. Men det er dog muligt at forebygge de anæmityper, der er forårsaget af for lidt jern i kosten eller for få vitaminer i kosten. Forebyggelsen består i sin enkelthed af, at man omlægger sine kostvaner, således at man får dækket det regelmæssige behov for de forskellige vitaminer og mineraler. Kosten bør indeholde:  
 • Jern. Jernholdige fødevarer indbefatter oksekød og andre kødtyper, bønner, grøntsager med mørkegrønne blade og tørrede frugter.
 • Folsyre, folat og folacin. Disse vitaminer tilhører gruppen af B-vitaminer, som kroppen bruger hver gang en celledeling finder sted. Folinsyrre er den syntetisk form, der er menneskeskabt og kan indtages som kosttilskud. Folsyre optræder i fødevarer som mælk, ost og brød. Det er vigtigt at man løbende får dækket behovet for disse vitaminer i kosten, da kroppen ikke kan holde på depoter i længer end et par måneder. Det anbefales at man dagligt indtager 300 mikrogram, medmindre man er en kvinde i alderen 18-30, da disse anbefales at indtage 400 mikrogram dagligt. Gravide kvinder bør indtage omkring 500 mikrogram dagligt, da de har et større behov for at danne de røde blodlegemer. Hvis man planlægger at blive gravid, kan det også være en fordel at inkludere folinsyre i kosten på forhånd - i hvert fald i nogle måneder op til graviditetens begyndelse.
 • B12-vitamin. Disse vitaminer kan indtages naturligt, ved at man øger indtaget af kød og mejeriprodukter. Vitaminet er tilsat nogle morgenmadsprodukter og former for soyamælk. Vitaminet kan ligeledes taget som kosttilskud.
 • C-vitamin. Fødevarer, der indeholder V-vitamin, såsom citrusfrugter, meloner og bær, kan hjælpe kroppen med at øge optagelsen af jern, der endvidere fører til en mere effektiv produktion af de røde blodlegemer.