Sygdom

Blåt mærke

Hvad er blå mærker (kontusioner)?

Blå mærker fremkommer når et område af kroppen bliver ramt eller beskadiget på anden vis, hvorefter de små blodkar bliver revet itu. De ødelagte blodkar lækker under huden, hvilket forårsager et ømt blåligt område (et blåt mærke). Blå mærker kan opstå i de kapillærer områder af huden, vævet under huden, musklerne og knoglerne. Blå mærker bør ikke forveksles med læsioner, der er beskadigelser af organer ved påvirkning udefra. Når kapillærerne under huden bliver overbelastet grundet et højt tryk, går de i stykker hvorefter blodet flosser ud af kapillærerne og bygger sig op. Som tiden skrider frem siver blodet ind i det omkringliggende væv, hvilket fører til at mærket bliver mørkere og spreder sig.

Det høje tryk i området forårsager smerten

Nerverne i det påvirkede område opfanger det forhøjede tryk, hvilket kan opleves som smerte eller trykfornemmelse. De beskadigede kapillærer udskiller hormonet endotelin (et protein der produceres i blodårenes endotelceller), som fører til en indsnævring af blodårene i det påvirkede område, hvorved blødningen standses rimelig hurtigt. Efter at endotelcellerne har udført deres job,  træder Von Willebrands faktoren i kraft, hvilket betyder at der igangsættes en koagulation (sammenklumpning), der fører til en midlertidig størkning af blodet og propning af sårene, som i sidste ende resulterer i genopretning af raskt væv.

I løbet af denne proces vil større blå mærker ofte gennemgå farveændringer grundet nedbrydningen af hæmoglobinet fra de spildte røde blodlegemer i bindevævet.

Hvorfor ændrer mærket farve med tiden?

Den gradvise farveændring af et blåt mærke er forårsaget af den systematiske nedbrydning af hæmoglobin (rød-blålig) til biliverdin (grøn) til bilirubin (gul) til hæmosiderin (gyldenbrun). Efter at alle disse stoffer er forsvundet fra det beskadigede væv, vil kontusionen forsvinde fuldkommen. Ofte når det underliggende muskelvæv at heale lang tid inden selve mærket svinder bort. 

Hvorfor får man blå mærker?

Et blåt mærke er en form for blodansamling, som er forårsaget af en indre blødning, der fører til at blodet lækker ud i det omkringliggende interstitiale væv (uden at bryde gennem huden). Ofte er blå mærker affødt af kvæstelser, der udsætter kroppen for en hård trauma som fx ulykker, vold, krigsbegivenheder, kirurgi eller andre former for belastning.

Sygdomme, der forårsager blodplademangel, andre koagulationsproblemer samt hjertekarsygdomme kan føre til blodudtrædninger i selve huden (purpura) - som ikke bør forveksles med kontusioner. Hvis traumerne er alvorlige nok til at flænse huden og dermed tillade blodet at slippe ud af muskelvævet, er der ikke længere tale om et blå mærke, men nærmere en blødning. Dog kan sådanne skader også opstå samtidig med at man får blå mærker.

Hvor farlige er blå mærker?

Blå mærker er ofte smertefulde, trods små mærker typisk ikke bør tages alvorligt. Sommetider er blå mærker meget alvorlige, især hvis fører til mere livstruende former for blodansamlinger, hvilket ofte forekommer i forbindelse med alvorlige kvæstelser (herunder frakturer og indre blødninger). Graden (og dermed alvoren) af det blå mærke afhænger af mange faktorer, herunder typen og sundhedstilstanden af den tilskadekomne person. Mindre blå mærker udskiller sig lettere hos folk med lys hud, og er karakteriserede ved deres violette (sommetider sorte) farve i dagene efter pådragelsen.

Milde blå mærker

Mærker i den milde ende forårsager normalvis ikke den store smerte med det samme. En gentagen af stød på området vil dog forværre mærket. Typisk healer lette (mindre alvorlige) mærker fuldkommen i løbet af 2 ugers tid, trods den faktiske healingstid afhænger af mærkets placerig, sværhedsgrad og individets sundhedstilstand. Ofte ses det at mere alvorlige og dybe mærker tager en del længere tid om at heale fuldstændigt.

Moderate til alvorlige blå mærker

De lidt slemme blå mærker kan være farlige og potentielt føre til alvorlige komplikationer. En fortsat bløden og overflødig væske kan ophobe sig og resultere i en hård bule eller hævet blodansamling. Sådanne forhold kan potentielt føre til Kompartmentsyndrom - en akut tilstand som opstår når et øget tryk inden for et muskelrum hæmmer blodcirkulationen samt musklernes funktioner, sener og nerver. Desto længere denne tilstand varer, desto dårlige bliver blodcirkulationen i det påvirkede område, hvilket i værste fald kan føre til at muskulaturen og nerverne dør af iltmanglen (også kaldet muskelnekrose).

Kvæstelserne der i første omgang første til det svære blå mærke kan også samtidig have forårsaget øvrige alvorlige skader mod indre organer. En hovedskade kan eksempelvis føre til hjerneskade, indre blødninger, blå mærker og overdreven hævelse af hjernen - hvilket potentielt kan føre til hjernerystelsen, koma og død. Et blåt mærke i hovedet kan derfor have skjulte underliggende farer. 

Forskellige størrelser og former på mærkerne

Formen på mærket kan enten svare direkte til genstanden som beskadigede området eller være anderledes grundet yderligere påvirkninger. Kontusioner bliver ofte mere fremtræden med tiden, grundet både størrelsen og hævelsen af området. Hvis det blå mærker forekommer et andet sted end hvor slaget fandt sted er der tale om et ektopisk blåt mærke, hvilket vil sige, at vævet i slagområdet er løst, hvorfor blodet kan bevæge sig under huden mod et andet område (fx med hjælp fra tyngdekraften) - et godt eksempel på et ektopisk mærke er et blåt øje.

Faktorer der er afgørende for størrelsen og formen på mærket

Vævstype
I blødere væv har mærket nemmere ved at vokse sig stort, da blodet har nemmere til at brede sig fra det overlastede område.

Alder
Ældre hud og væv er ofte tyndere og mindre elastisk, hvilket øger risikoen for at man pådrager sig et blåt mærke.

Køn
Kvinder er mere udsatte for blå mærker, da de har mere fedtholdig underhud (subcutis).

Hudfarve
Desto lysere ens hud er, desto mere vil det blå mærke skille sig ud og stå i kontrast til upåvirkede områder.

Sygdomme
Tilstande, som påvirker koagulationen, blodpladerne og blodårene kan øge forekomsten af blå mærker.

Sted på kroppen
Alt afhængig af hvor på kroppen overlasten el. slaget finder sted, vil sandsynligheden for at pådrage sig et blåt mærke være større hvis det foregår et sted med meget bindevævsfedt. Underhuden er opbygget af forholdsvist løst bindevæv, og tykkelsen afhænger generelt af ens fedtprocent.

Slagets kraft
Hårdere slag forårsager mere betydelige og omfangsfulde mærker.

Genetik
Trods rødhårede personer har normale koagulationsforhold har de større tendens til at pådrage sig blå mærker - nogle mener at dette skyldes hudpigmenterne, der ofte forårsager en meget hvid hud, som fremhæver mærkernes fremtoning.  

Der forekommer tusinder af blå mærker dagligt i Danmark

Misfarvning af huden, hævelse og ømhed.

Hvis du oplever en markant ændring i dine blå mærker (som fx hyppighed eller størrelse) bør du konsultere din læge. Skader der forårsager blå mærker kan desuden også udsætte knogler for knæk, forstuvninger samt udsætte musklerne for fibersprængninger og ledbåndene for beskadigelse. Symptomerne på sådanne følgeskader kan starte med at ligne tegn på helt almindelige blå mærker. Blå mærker i maveregionen eller alvorlige skader som gør at man har besvær med at bevæge arme og ben, kan indikere livsfarlige forhold, der kræver at man opsøger lægebehandling omgående. Derudover kan der også være følgende tilstrækkelige årsager til at opsøge en læge:

 • Hvis det blå mærke optræder i forbindelse med ekstreme smerter eller kraftig hævelse - i sær hvis der har været blodfortyndende medicin involveret.
 • Hvis de blå mærker er kommet af uforklarlige årsager.
 • Hvis de blå mærker forekommer i ansigtet eller på hovedet.
 • Hvis du ikke kan bevæge et led.
 • Hvis du vurderer at du muligvis har brækket en knogle.
 • Behøver jeg aflægge nogen prøver?
 • Bør jeg undvære aspirin og øvrige lignende præparater?
 • Er der noget jeg selv kan gøre for at fremme helbredningen?
 • Får jeg den rette ernæring indenbords?
 • Kan dette være andet end et blåt mærke?

Personer der lider af hæmofili eller andre blodkoagulationssygdomme, der benytter sig af blodfortyndende medicin, bør være ekstra opmærksomme på om de får blå mærker. 

 • Gentagen kvæstelse
 • Fejlernæring
 • Visse præparater
  - Herunder Aspirin, ibuprofen, naproxen og øvrige antikoagulations midler

Din læge vil hurtigt kunne afgøre hvorvidt du har et blåt mærke eller ej, ved blot at betragte det beskadigede område. Hvis det blå mærke er alvorligt, kan din læge henvise dig til en røntgenskanning med henblik på at vurdere om du har brækkede knogler. Hvis du har nemt ved at få blå mærker, vil din læge nok tage nogle blodprøver for at undersøge om du lider af en blodsygdom.

Blå mærker kræver normalvis ikke lægelig behandling.

Et blåt mærker tager mellem 24 og 48 timer om at hele fuldkommen. Under helingsprocessen skifter mærket farve op til flere gange, alt afhængigt af dybden og graden. Blå mærker kan tage op til 2 uger om at forsvinde helt. Smerten og ømheden vil aftage i løbet af de kommende dage efter at mærket blev pådraget, og mærket bør være forsvundet fuldkommen efter et par ugers tid.

Man kan kende alderen på et blåt mærke ved at betragte de skiftende farver:

 • Dag 1: Rødlig farve
 • Dag 2: Blålig lilla eller sort
 • Dag 5-10: Grønlig eller gullig
 • Dag 10-14: Brun eller lysebrun
 • Ældre voksne får oftere blå mærker fordi huden bliver tyndere med alderen.
 • Blå mærker ses oftere blandt personer med blodpladesygdomme eller koagulationsproblemer.
 • Uforklarlige blå mærker kan være indikationer på børnemishandling, kærestevold eller alvorlige problemer som leukæmi, blodforgiftning eller hjernehindebetændelse.
 • Pludseligt opståede blå mærker af uvisse årsager kan indikere indre blødninger eller visse typer af kræft.
 • Blå mærker omkring maveregionen i forening med kraftige mavesmerter er tegn på at der er betændelse i bugspytkirtlen.

Blåt mærke kan ikke forebygges.

Behandlingen for lette blå mærker er meget begrænset, men vil typisk bestå af at man holder området i ro, nedkøler det, holder et tryk på det, holder området hævet og smertestillende medicin. Man kan eventuelt senere i healingsprocessen supplere med milde strækøvelser. Man kan med fordel reducere eller fuldkommen udelukke at området hæver sig, ved at man omgående sætter en ispose på området, mens man holder området hævet (så tyngdekraften ikke trækker blod ud i vævet) - denne metode kan også forebygge eventuelle indre blødninger. Herudover er det meget vigtigt at man forholder sig i ro, får sovet tilstrækkeligt og undgår gentagne skader mod samme område, for at sikre sig en hurtig og effektiv helbredelse.

Akutbehandling af blåt mærke

 1. Placer en ispose på det blå mærke i 20 til 30 minutter af gangen i de første 24 til 48 timer efter det blå mærke er pådraget. Hvis du ikke har en ispose kan du bruge en ærtepose eller en hvilken som helst anden frossen pose fra fryseren - husk dog at svinde denne ind i et håndklæde eller viskestykke.
 2. Hold området løftet over resten af kroppen hvis muligt.
 3. Efter 48 timer kan du med fordel holde en varm klud mod området for at mærket kan heale hurtigere.

Cremer & Salver

Heparinoid

Man kan med fordel smøre en salve indeholdende Heparinoid (baseret på den blodfortyndende medicin Hepain) på huden for at fremskynde healingen. Cremen bedrer blodcirkulationen i det påsmurte område. Heparinoid virker ved at opløse de små blodansamlinger og forbedre hudens forsyningskanaler til huden. Heparinoid bruges ofte til at behandle hævelser, mærker og sprængte kapillærer (blodansamlinger), da dens anti-koagulerende virkning er meget gavnlig. Fordelene ved at benytte cremen kan være reduceret smerte of inflammation.
 

Læs mere om lægemidlet Hirudoid (Heparinoid) her

 

Økologi: Læs om et naturligt alternativ til Hirudoid

 

Alfahydroxysyre

Alfahydroxysyrer er naturligt forekommende syrer, der indgår i forskellige fødevarer (især frugter) - hvorfor de ofte benævnes frugtsyrer. Der findes et utal af forskellige AHA-syrer, herunder citronsyre, mandelsyre, mælkesyre og æblesyre. Alfahydroxysyrer har en unik egenskab, som gør den i stand til at penetrere dybt i huden og helt ned i bindevævet. AHA-syrene har en god effekt på bumser, uren hud, tør hud, død hud, pigmentflager, rynker, solskoldet hud og indgroede hår.

AHA evner at frigøre hudcellerne fra det øverste hudlag. Efter disse døde hudceller er fjernet, stimuleres eksfolieringsprocessen. Herfor får den underliggende hud mulighed for at stige mod overfladen og erstatte den gamle huds sted. Normalvis tager det kroppen ca. 4 uger at fornye hudens yderste lag - dog tager det lidt længere tid for ældre personer. Frugtsyrer bidrager til cellefornyelsesprocessen, hvilket i sidste ende resulterer i en yngre og sundere udstråling.

Vitaminer

A-vitamin (Retinol)

Retinol er en aktiv form af vitamin A, som findes i lever, fisk, mælk, æg og nogle berigede fødevarer. Retinol er en fedtopløselig variant af A-vitamin, som i øvrigt også kan indtages via kosten i form af retinal og retinoinsyre. Der kan benyttes hudforstærkende cremer der indeholder syntetisk Retinol.
 
Man mener at Retinol øger celleproduktionen og kollagen, hvorfor små rynker i øverste lag og huden også forsvinder samtidig. Herudover er A-vitamin også med til at stimulere normal vækst og knogledannelse, skabe glattere hud og slimheder, stimulere hormondannelse og bekæmpe infektioner samt kræft.

I Danmark optager vi omtrentligt 66% af vores A-vitamin gennem retinol og de sidste 34% gennem carotener. Får vi ikke nok A-vitamin, er der større risiko for hudproblemer såsom filipenser, acne, tørhed, skæl, eksem og psoriasis. Risiko for mangel på A-vitamin sker typisk som følge af alderdom, graviditet, amning, alkoholisme, ensidig kost eller ekstreme slankekure. A vitamin kan købes som tilskud og indgår desuden i en stribe forskellige skønhedsprodukter og medicinske produkter.
Anbefalede daglige doser af A-vitamin
Spædbørn: cirka 300 mikrogram (mikrogram) (900 IE)
Småbørn: 300 – 750 mikrogram (900 – 2250 IE)
Skolebørn: 600 – 900 mikrogram (1800 – 2700 IE)
Voksne: 1500 mikrogram (4500 IE)
Gravide: 1800 - 2400 mikrogram (5400 – 7200 IE)

C-vitamin

C-vitamin er afgørende for at opbygge blodårenes væggestyrke. Hvis blodårene har "skøre" vægge, har de meget let ved at gå i stykker ved slag og stød, hvorfor tendens for at danne blå mærker er større ved C-vitamin mangel. Skørbug (mangel på C-vitamin) kan meget vel resultere i blå mærker og blødninger fra tandkødet. En varieret kost og motion kan styrke bodårene og kredsløbet. Man kan herudover selv styrke blodårene ved at indtage C-vitamin og kalk (kosttilskud) dagligt i en længere periode (1-2 måneder).
 

K-vitamin & Calcium (kalk)

K-vitamin og kalk (calcium) er meget afgørende for koagulationen. K-vitamin er fuldkommen afgørende for at blodet kan koagulere (sammenklumpe sig) på naturlig vis, hvorfor mangel på K-vitamin vil øge risikoen for at denne proces ikke forløber hurtigt og effektivt. K-vitamin indtages normalvis i kosten via bladgrønsager som broccoli, spidskål, spinat og icebergsalat. K-vitaminer er meget nødvendige for kroppens optagelse af kalk og kalkens integrering i knoglerne. Herudover er K-vitaminet faktisk også med til at hæmme væksten af kræftceller. Et mangel på K-vitamin vil føre til a man ikke optager kalken i knoglerne, samt at blodet størkner mere end normalt.
 
Anbefaling: Dette kosttilskud indeholder både K-vitamin og Calcium