Sygdom

Forhøjet blodtryk

Hvad er blodtrykket, og hvordan påvirker det sundheden?

Når hjertet banker, pumpes der blod rundt i kroppen for at sprede energi og ilt. I takt med at blodet bevæger sig rundt i blodårerne, presser blodet mod blodårernes vægge. Kraften som bliver anvendt af blodet til at presse sig gennem årerne kaldes for blodtrykket. Hjertet banker ca. 60-70 gange i minuttet når man hviler sig, hvor der ved hver banken bliver ført blod rundt i hovedpulsårerne. Blodtrykket er på sit højeste i det øjeblik hjertet banker, hvorimod blodtrykket er lavest i mellem to hjerteslag. Hvis blodtrykket er alt for højt, bliver pulsårerne (og hjertet) udsat for et ekstrem kraft, der potentielt kan føre til hjertekarsygdomme, hjerteanfald og hjertefejl.

Når hjertet pumper

Når hjertet slapper af, bliver det venstre hjertekammer fyldt med blod, der er kommet retur fra lungerne. Herefter trækker det venstre hjertekammer sig sammen, og pumper blodet ud i arterierne (hovedpulsårerne). Blodtrykket i hovedpulsårerne er højere når kammeret trækker sig sammen, eftersom blodet bliver 'presset' ud i årerne. Trykket er lavere når hjertet slapper af (det diastoliske tryk), eftersom der ikke bliver presset blod ud i årerne.

Den puls man kan føle, når man placerer fingrene over en blodåre, er forårsage af sammentrækningen af det venstre hjertekammer, og den efterfølgende stigning i blodtrykket.

Blodtrykket afhænger af flere faktorer

Selve blodtrykket afhænger af to faktorer. Dels er det relevant hvor meget blod der bliver pumpet ud i årerne (fra det venstre hjertekammer) i hver hjerteslag. Samtidig er det også relevant hvor stor en 'modstand' blodårernes vægge gør mod det gennemfarende blod. Typisk er blodtrykket højere hvis der pumpes en stor mængde blod ud i blodårerne hver dag, eller hvis blodårerne er forsnævrede eller stive (hårde). Forsnævring af blodårerne fører til et højere blodtryk, eftersom modstanden mod blodets gang er høj.

Typiske årsager til blodtryksproblememer

Pulsårerne kan blive forsnævrede og/eller stive af at de omkringliggende muskler trækker sig sammen. Ældre personer har større risiko for at få pulsåreforsnævring. Åreforkalkning (også kaldet Arteriosklerose eller Aterosklerose) opstår typisk hos del ældre del af befolkningen, og kan som udgangspunkt ikke helbredes - men udviklingen kan bremses.

Blodtrykket er typisk lavere hvis der ikke pumpes en betydelig mængde blod ind i pulsårerne. Ligeledes er blodtrykket lavt hvis pulsårerne er meget fleksible, og derfor udøver mindre modstand mod blodet. Dermed kan der være forskellige årsager til at man har lavt blodtryk.

Hvad er et forhøjet blodtryk?

Forhøjet blodtryk, for højt blodtryk eller hypertension er alle sammen betegnelser der dækker over et kronisk højt tryk i blodårerne. Eftersom grænserne for hvornår et blodtryk er normalt varierer fra person til person, er det meget svært at fastsætte en vis normalværdi for blodtrykket. Dog er der nogle generelle normer som man typisk forholder sig til. Det systoliske blodtryk bør i hviletilstand være mellem 100 og 140 mmHg, mens det diastoliske tryk bør være mellem 60 og 90 mmHg.

Man har et for højt blodtryk hvis en de to trykmålinger overstiger disse grænseværdier. Altså har man forhøjet blodtryk ved en måling over 140 (systolisk) eller over 90 (diastolisk). Forhøjet blodtryk er en meget alvorlig tilstand, eftersom et højt blodtryk over længere tid kan føre til problemer med hjertet, herunder iskæmisk hjertesygdom, hjertefejl og slagtilfælde. Derudover kan et højt blodtryk også føre til forsnævrede pulsårer, slagtilfælde, hjerneblødning, blodpropper i hjernen (apopleksi), aneurisme (udvidelse af blodårerne) og udvidelse af hovedpulsårerne.

Normalt blodtryk: 120 systolisk og 80 diastolisk (eller mindre)
Præ-forhøjet blodtryk: 120-139 systolisk eller 80-89 diastolisk
Højt blodtryk (1. stadie): 140-159 systolisk eller 90-99 diastolisk
Højt blodtryk (2. stadie): 160+ systolisk eller 100+ diastolisk
Kritisk akut højt blodtryk: 180+ systolisk eller 110+ diastolisk

Forskellen på primært og sekundært forhøjet blodtryk

Det høje blodtryk kategoriseres i henholdsvis primært (essentielt) højt blodtryk og sekundært højt blodtryk. Faktisk falder omkring 9 ud 10 tilfælde af forhøjet tilfælde ind under den primære kategori, som er karakteriseret ved at tilstanden ikke er forårsaget af en anden sundhedsrelateret tilstand. Omvendt er de sekundære tilfælde netop affødt af øvrige sundhedsmæssige tilstande, herunder problemer med nyrerne, blodårerne, hjertet eller stofskiftesystemet.

Primært forhøjet blodtryk 

Primært højt blodtryk eller essentielt højt blodtryk er den type af tilstanden, som ikke umiddelbart har en identificerbar bagvedliggende årsag. Essentielt højt blodtryk har tendens til at forekomme for flere personer i samme familie, og synes at være forårsaget af en kombination af miljømæssige og genetiske omstændigheder. Fremkommeligheden for primært højt blodtryk stiger med alderen, hvorfor personer med forholdsvist højt blodtryk i en ung alder er mere tilbøjelige til at udvikle problemet senere hen.

Sekundært forhøjet blodtryk 

Sekundært højt blodtryk er en form for forhøjet blodtryk, som er opstået i forlængelse af andre problemer i kroppen. Typisk opstår denne form hyppigt i forbindelse med kvinders graviditet, organproblemer (ofte nyreproblemer), endokrine sygdomme og svulster. Hertil kan sekundært forhøjet blodtryk også opstå som en bivirkning ved brug af nogle former for medicin.

Nyresygdomme er den mest udbredte årsag til sekundært højt blodtryk. Typiske endokrine sygdomme, der forårsager højt blodtryk indbefatter for højt stofskifte, for lavt stofskifte, akromegali (svulst i hypofysen), conns syndrom (svulst i binyrerne) og hyperparatyreose (overarbejdende biskjoldbruskkirtel). Øvrige markante årsager til sekundært højt blodtryk består af overvægt, søvnapnø, graviditet, visse former for naturmedicin, rusmidler og hjertefejl (såsom eksempelvis en medfødt forsnævring af hovedpulsåren).

Forhøjet blodtryk hos gravide kvinder

Forhøjet blodtryk er forårsaget af graviditet i de tilfælde, hvor kvindens graviditet kan siges at være den primære årsag til tilstandens opståen. Faktisk er graviditetsforårsagede forhøjede blodtryk mere udbredte end man umiddelbart skulle regne med, da det anslås at omtrent 1 ud af 10 graviditeter fører til en form for højt blodtryk hos moderen.

Typisk vil man kunne stille diagnosen hvis man har fået to blodtryksmålinger på over 140 (systolisk) eller 90 (diastolisk) med 6 timers mellemrum mellem hver måling. Oftest vil man først efter 20 ugers graviditet kunne bekræfte diagnosen. De fleste mødre som oplever et forhøjet blodtryk i løbet af graviditeten har allerede lidt af et primært højt blodtryk i tiden op til graviditeten begyndelse.

Tilstanden er meget alvorlig

Højt blodtryk under graviditeten kan være et tegn på at man lider af svangerskabsforgiftning (også kaldet præ-emklampsi), som er en meget alvorlig tilstand, der typisk vil kunne spores ved at visse proteiner mangler i urinen. Svangerskabsforgiftning forekommer i ca. 1 ud af 20  graviditeter, og resulterer i verdensplan på ca. 15% af mødre-dødeligheden.

Tilstanden fordobler risikoen for at fostret dør inden fødsel (spontan abort). Svangerskabsforgiftning vil i de fleste tilfælde ikke føre til symptomer hos moderen, trods de typiske symptomer består af svimmelhed, opkast, hovedpine, mavesmerter og ødem (vattersot). Præ-emklampsi kan udvikle sig til fuldbyrdet emklampsi, som er en potentielt livstruende tilstand, der fører til synsforstyrrelser, anfald, nyresvigt, hjerneødem, vand i lungerne (lungeødem) og små blodpropper.

Forhøjet blodtryk hos spædbørn, børn og teenagere

Spædbørn og unge børn

Selvom forhøjet blodtryk oftest rammer voksne og ældre personer, er børn faktisk også udsatte for at lide af tilstanden. Nogle børn oplever følgeproblemer med hjertet og nyrerne. Tilstanden er desværre et stigende problem blandt unge og børn, da de dårlige livsstilsmønstre (herunder usunde spisevaner, overvægt og mangel på fysisk aktivitet) manifesterer sig i form af højt blodtryk.

Forhøjet blodtryk er meget sjældent blandt nyfødte - færre end 3% af babyer lider af forhøjet blodtryk. Faktisk er fremkommeligheden hos spædbørn så lav, at man normalvis ikke screener nyfødte for denne tilstand. For højt blodtryk er mest forekommende blandt spædbørn med højrisiko for også at lide af relaterede sundhedsproblemer. For at kunne vurdere om blodtrykket er "normalt" for et spædbarn, kigger man på faktorer som fødselsvægten og gestationsalderen.

Større børn og teenagere

Det anslås at 1-5% af unge børn og teenagere lider af forhøjet blodtryk. Det er ganske normalt at blodtrykket stiger i takt med at man vokser, eftersom kredsløbet bliver større, og derfor kræver et højere normaltryk for at kunne fungere optimalt. Normaltrykket for børn afhænger i høj grad af køn, alder og højde. Diagnosen stilles typisk efter at flere forskellige blodtryksmålinger har indikeret at barnet har for højt tryk i blodårerne. Teenagere bliver typisk diagnosticeret efter samme kriterier, som der stilles til diagnosen for voksne.

 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Svimmelhed eller rundtosset
 • Synsændringer
 • Næseblod
 • Åndenød
 • Hjertebanken
 • Rødmet hud
 • Højt blodtryk
 • Manglende evne til at opnå eller vedligeholde en rejsning

Ofte opdages for højt blodtryk netop af en læge

Typisk vil man først blive gjort opmærksom på det høje blodtryk hos lægen, i løbet af en konsultation. Derfor kan man ved samme lejlighed spørge lægen om at få målt blodtrykket. Man bør få målt sit blodtryk minimum 2 gange årligt efter man er fyldt 18. Blodtrykket bør måles i begge overarme, for at kunne fastslå om der foreligger en eventuel forskel. Lægen vil typisk foretage flere målinger, hvis man allerede er blevet diagnosticeret med forhøjet blodtryk., eller opfylder nogle af risikofaktorerne for hjertekarsygdomme.

Børn bør få målt blodtrykket ved deres årlige lægebesøg

Børn yngre end 3 år har  typisk behov for at få målt blodtrykket som en del af deres årlige lægebesøg. Hvis man ikke besøger lægen særligt hyppigt, kan man med fordel anskaffe sig sin egen blodtryksmåler, og sørge for at sætte sig ind i hvordan målingen foretages korrekt. Således kan man i princippet selv holde øje med blodtrykket, og eventuelt først tage til lægen, når man opdager at blodtrykke ikke længere er normalt.

Hvis du mener at du har for højt blodtryk er en meget god idé at kontakte lægen med henblik på at aftale en tid til konsultationsbesøg. Man behøver ikke nødvendigvis gøre sig nogle tiltag for at forberede sig på besøget. Man kan med fordel tage en kortærmet undertrøje på, da man skal forberede sig på at få manchetten fra måleren på overarmen. Herudover er det også vigtigt at du undgår koffeinholdige drikke og rygningen i timerne op til selve konsultationen. Desuden er det også fordelagtigt at man får ordnet sit toiletbesøg inden blodtrykket bliver målt.

Eftersom visse former for medicin - herunder smertestillende, antidepressive præparater og p-piller - kan påvirke blodtrykket, anbefales det at man medbringer en liste over al den medicin man benytter sig af til konsultationen. Man bør aldrig stoppe med at tage medicin, som man mistænker for at øge blodtrykket, før lægen har sagt god for det.

Spørgsmål til lægen

Eftersom tid hos lægen er begrænset, kan man med fordel skrive sine spørgsmål ned i forvejen, så man får det meste ud af tiden. Da er det vigtigt at man prioriterer de vigtigste og mest centrale spørgsmål, og sørger for at få stillet disse inden tiden løber ud. Herunder er samlet en række spørgsmål, som mange finder relevante at stille lægen

 • Hvilke former for tests har jeg brug for at aflægge?
 • Har jeg brug for medicinbehandling?
 • Hvilke fødevarer eller drikkevarer bør jeg undgå?
 • Hvor meget fysisk aktivitet er passende for en person med mine omstændigheder?
 • Hvor ofte har jeg behov for at få målt mit blodtryk fremover?
 • Bør jeg lade være med at anskaffe mig en blodtryksmåler til hjemmebrug?
 • Er der en alternativ tilgang til behandlingen, der ikke indbefatter medicin?
 • Jeg har øvrige sundhedsproblemer - hvordan tackler jeg det hele på én gang?
 • Er der nogle begrænsninger jeg bør forholde mig til?
 • Bør jeg opsøge en specialist, eller kan en almenpraktiserende læge godt behandle min tilstand?

I tillæg til de ovenstående spørgsmål, gør det ikke skade at man stiller spørgsmål ud over dem man allerede har forberedt på forhånd. Man kan aldrig gå galt i byen når det drejer sig om spørgsmål om egen sundhed.

Det vil lægen spørge om

Lægen vil sandsynligvis stille en række spørgsmål. Hvis man forbereder sig på at svare på disse, har man mere tid til at stille egne spørgsmål og få dækket områder, som man selv gerne vil tale om. Lægen kan være interesseret i at stille følgende spørgsmål:

 • Har du familiemedlemmer, som tidligere er blevet diagnosticeret med for højt kolesterol, forhøjet blodtryk eller hjertesygdomme?
 • Dyrker du motion?
 • Hvor ofte spiser du, og hvad består din kost af?
 • Ryger du?
 • Hvornår fik du sidst målt dit blodtryk, og kan du huske resultatet af målingen?
 • Alderen. Risikoen for at man udvikler et højt blodtryk stiger i takt med at man bliver ældre. Mænd er mere tilbøjelige til at udvikle forhøjet blodtryk i den midaldrende periode af livet, eller når de runder 45. Kvinder er derimod mest udsatte for et få et højt blodtryk når de runder 65.
 • Etnisk oprindelse. Det er påvist at visse race er mere udsatte for at få højt blodtryk, og dette er sammenbundet den genetiske faktor for udviklingen af tilstanden. Eksempelvis er personer af afrikansk afstamning mere tilbøjelige til at pådrage sig tilstanden i en yngre alder end eksempelvis personer af kaukasisk oprindelse (hvide personer). Hertil er følgekomplikationer som hjerneanfald, slagtilfælde og nyresvigt også mere fremkommelige hos personer af afrikansk afstamning, trods denne statistik også kan være påvirket af øvrige faktorer end blot den genetiske komposition.
 • Familiære omstændigheder. Forhøjet blodtryk forekommer hos flere familiemedlemmer af samme familie jf. de genetiske arveforhold.
 • Overvægt og fedme. Desto tungere kroppen er, desto mere blod har kroppen behov for, da kroppen skal transportere ilt og næringsstoffer rundt i alle kroppens "egne". I takt med at med at mængden af blodet i blodkredsløbet stiger, stiger trykket på blodårernes vægge også, hvorved man udvikler for højt blodtryk. Der kan sågar forekomme et moderat højt blodtryk hos lettere overvægtige personer.
 • Mangel på motion. Denne risikofaktor hænger sammen med livsstilssygdommen fedme, og vil typisk blot forværre tilstanden hos en overvægtig eller fedladen person. Desto højere puls man har, desto hårdere arbejder hjertet for at gennemføre hver sammentrækning - hvilket påvirker trykket i blodårerne. Derfor anbefales det at man holder sig fysisk aktiv, og sikrer at hjertet ikke altid befinder sig i et "hvilepuls"-stadie.
 • Rygning og nikotin. Brug af nikotin i en enhver form fører til et pludseligt forøget blodtryk. Herudover indeholder røg fra tobaksprodukter et væld af forskellige kemikalier, som er påvist at skade blodårerne. En beskadigelse af blodårerne får dem typisk til at snævre ind, hvorved blodtrykker stiger. Man bør skrive sig bag øret, at selv passiv rygning kan forårsage disse problemer, og derfor bør enhver form for kontakt med tobaksprodukter og nikotin undgås.
 • For meget salt i kosten. Hvis man indtager for meget salt via sin kost, kan man risikere at kroppens væskebalance bliver forstyrret. Dette resulterer typisk i at kroppen holder på vandet, hvilket igangsætter nogle mekanisme processer i kroppen, der fører til en forøgelse af blodtrykket.
 • For lidt D-vitamin i kosten. Der er ikke fuldkommen klarhed omkring om D-vitamin spiller den store rolle mht. blodtrykket. Men årsagen til at man bør sørge for at få dækket dette behov er, at nyrerne bruger D-vitamin til at producere en række blodtryks-regulerende enzymer.
 • Overforbrug af alkohol. Et længerevarende alkoholmisbrug kan beskadige hjertet og hele blodkredsløbet. Derfor bør man holde sig til sundhedsstyrelsens anbefalinger af antal genstande pr. uge, samtidig med at man konstant er bevidst om egen sundhed og velvære. De anbefalede mængder varierer fra mænd til kvinder, og i realiteten også fra person til person, alt efter den helbredsmæssige tilstand. Hvis man drikker alkohol, anbefales det at man drikker med måde. Især unge og ældre bør være ekstra opmærksomme på ikke at overforbruge alkohol.
 • Stress. Hvis man går rundt og er stresset i længere tid (eksempelvis kronisk stress), risikerer man at blodtrykket stiger. Man bør ikke søge at bekæmpe stressen ved at benytte rusmidler, alkohol, tobak og trøstespise. Sådanne midlertidige løsninger forværrer kun tilstanden i det store billede.
 • Visse kroniske sygdomme og tilstande. Der findes en masse forskellige kroniske sundhedsproblemer, som kan øge risikoen for at man får et for højt blodtryk. De mest hyppige tilstande er problemer med nyrerne (kronisk nyresvigt) og søvnapnø.
 • Rygning
 • Overvægt eller fedme
 • Misbrug af alkohol
 • Højt indtag af salt
 • Forhøjet kolesteroltal
 • Forhøjet blodtryk i familien
 • Hjerneblødning i familien
 • Blodprop i hjertet i familien
 • Hjertesvigt i familien
 • Stress
 • Mangel på fysisk aktivitet
 • Medicinbrug (fx p-piller eller binyrebarkhormoner)
 • Åreforkalkning

Blodtryksmåling

Både det systoliske og det diastoliske tryk er vigtigt  at få med i en måling. Men efter man fylder 60 år er det systoliske tryk meget mere væsentligt at kigge på. Personer, der er oppe i alderen (ældre end 60 år) har typisk en form for forhøjet blodtryk, der er karakteriseret ved at det diastoliske tryk er fuldkommen normalt, mens det systoliske tryk er højt.

Lægen er meget interesseret i at måle blodtrykket jævnligt

Lægen vil sandsynligvis foretage 2-3 blodtryksmålinger for hver konsultation, i løbet af flere konsultationer, før diagnosen bliver stillet. Dette er grundet af blodtrykket har tendens til at variere i løbet af dagen, samt muligheden for at nervøsiteten kan spille en rolle. Der vil naturligvis også blive foretaget målinger på begge arme, for at kunne fastslå om der eventuelt eksisterer en trykforskel. Lægen vil med stor sandsynlighed også anbefale at man selv måler blodtrykket derhjemme (og på arbejdet) - således at man selv kan supplere med vigtige oplysninger før diagnosen stilles.

Blodtryksmålingens svar bruges til at bestemme den videre behandling

Hvis konklusionen er, at man lider af forhøjet blodtryk, vil lægen dykke dybere ned i den generelle sundhed. Dette gøres eksempelvis ved at lægen tager et kig på sygdomshistorikken og foretager en fysiske undersøgelse. I den forbindelse kan det være relevant at lægen ønsker en urinprøve, blodprøve og et elektrokardiogram (EKG). I nogle sjældne tilfælde kan lægen også anbefale yderligere tests, såsom undersøgelser af kolesterol (for at kunne udelukke eventuelle hjertekarsygdomme).

Hvad er en blodtryksmåler?

Det apparat som lægen bruger til at måle blodtrykket kaldes for en blodtryksmåler, og består af et oppusteligt armbind (en manchet) samt en elektronisk enhed. Hvis lægen anvender sig af en ældre blodtryksmåler, er der tale om et manuelt apparat, som består af et armbind og en trykbold. De gamle blodtryksmålere fungerede ved at man pustede luft ind i armbindet, hvorefter man kunne aflæse trykket på en kviksølvsøjle (i formen mmHg) - men eftersom risikoen for kviksølv-lækage er stor, og teknologien har udviklet sig, anvender de fleste læger i dag de digitale blodtryksmålere. De kviksølvbaserede apparater er dog ganske brugbare og ligeså præcise i deres afmålinger - hvis ikke bedre.

Blodtryksmåleren er et meget vigtigt redskab til diagnosticering af blodtrykstilstande og opfølgning på behandling. Måleren er blevet mere og mere almindelig i de danske hjem. Blodtryksmålere er blevet meget lettilgængelige, da de kan købes uden recept eller ordination fra lægen. Derfor har mange anskaffet sig blodtryksmålere til privat brug derhjemme. Lægen vil med stor sandsynlighed anbefale at man anskaffer sig en måler til hjemmet, såfremt man viser tegn på at have et forhøjet blodtryk.

Hvilket tryk bliver der lige præcis målt på?

Blodtrykket er det tryk som udøves af det kredsløbende blod på blodårenes vægge, i takt med hjertet pumper blodet rundt. Normalt når man taler om blodtryk, er der tale om lige præcis det tryk som kan måles ved pulsåren i overarmen. Det gennemsnitlige blodtryk varierer fra en person til anden, og kan være påvirket af et væld af forskellige faktorer, herunder alder, køn, kostvaner, stressniveau, motionsvaner og alkoholforbrug.

De fleste har et vekslende blodtryk i løbet af dagen, og kan endda veksle i takt med at hjertet pumper. Det systoliske tryk - som opstår når hjertet åbner hjertekammeret og pumper blodet ud - er naturligvis anderledes end det diastoliske tryk - som opstår når hjertet "slapper af" mellem to slag, hvor hjertekammeret bliver genfyldt med blod.

Sådan fungerer en blodtryksmåler

I løbet af målingen bliver armbindet bundet rundt om overarmen i omtrentligt samme højde som hjerte er placeret. Herefter oppustet armbindet indtil blodåren er fuldkommen lukket for blodgennemstrømning. Hvis lægen anvender en gammel blodtryksmåler, skal lægen manuelt lytte til hjerterytmen i takt med at blodgennemstrømningen i overarmen er tilstoppet. Et digitalt måleapparatet kan selv opfange pulsen gennem en tryksensor i armbindet. Lægen (eller apparatet) lytter til hjerterytmen for at kunne høre den såkaldte "Korotkoffs lyd" (opkaldt efter den russiske læge der først beskrev fænomenet tilbage i starten af 1900-tallet).

Den første Korotkoffs lyd forekommer når trykket i armbindet er tilsvarende trykket som hjertet skaber, og der derfor kun kan passere en lille mængde blod gennem blodåren i overmen. Da vil der nemlig opstår en "brusende" eller "bankende" lyd. Apparatet (eller lægen) registrerer trykket hvorved Korotkoffs lyd høres. Denne blodtryksregistrering er hvad vi kalder for det systoliske tryk.

I takt med at trykket i armbindet lettes, begynder lyden af blodgennemstrømningen at ændres sig. Lyden bliver mere stille og "flydende", hvorved den "anden", "tredje", og "fjerde" af Korotkoffs lyde opstår. Og når armbindet til sidst ikke længere forhindrer blodet i at strømme gennem åren, kan der ikke længere registreres nogen lyd. Dette stadie kaldet for den "femte" Korotkoff lyd, hvor trykket bliver registreret som det diastoliske blodtryk.

Lægen - eller apparatet - noterer sig det endelige målingsresultat i form af en brøk, hvor det systoliske tryk er placeret over det diastoliske tryk, hvorved man kan udtrykke både trykket når hjertet arbejder hårdest, samt trykket når hjertet slapper fuldkommen af. Således har man målt og registreret blodtrykker med en blodtryksmåler.

 • Man måler blodtrykket på overarmen, imens man sidder i en behagelig stilling, hvor armene og ryggen er støttet af møblement.
 • Manchetten (armbindet) anbringes på overarmen uden at man blokerer for blodgennemstrøminigen - da man ellers risikerer at få upræcise målinger.
 • Blodtryksmanchetten skal kunne puste sig op og klemme sig omkring overarmen.
 • Manchetten skal sidde direkte på huden, og ikke uden på en bluse eller en skjorte.
 • En ideel placering af manchetten er således at underkanten er nogle centimeter fra albuekrogen.
 • Børn og meget slanke voksne kan have brug for at anvende en speciel børnemanchet.
 • Der bør gå et minut inden man gentager målingen.
 • Blodtrykket bør måles minimum 3 gange.
 • Ved første blodtryksmåling hos lægen måles der normalvis på begge arme, hvorefter de fremtidige målinger foregår på dén arm, som angiver det højeste blodtryk.

Normalt blodtryk derhjemme - men forhøjet blodtryk hos lægen

Eftersom blodtrykket ændrer sig i løbet af døgnet, kan man overkomme variationernes indflydelse på blodtryksmålingen ved at man foretager hjemmeblodtryksmålinger. Hvis man vil måle blodtrykket derhjemme, og sørge for at få dækket hele døgnet, vil man typisk skulle foretage omkring 80 målinger i løbet af døgnet, for at kunne få et præcist indtryk af blodtrykkets ændringer i døgnet.

Nogle personer oplever en varig forøgelse af blodtrykket, når de befinder sig i samme rum som en læge eller sygeplejerske, mens de har et ganske normalt blodtryk derhjemme. Faktisk er dette en medicinsk tilstand, der også kaldet for konsultationshypertension. Tilstanden kan nemt opdages ved at man foretage ambulante blodtryksmålinger derhjemme, og sammenligner resultaterne med målingerne fra lægeklinikken.

Livsstilsændringer

En længerevarende afholdenhed fra salt og saltholdige fødevarer er meget gavnlig. Denne livsstilsændring er både gavnlig for personer med højt blodtryk samt personer med et normalt blodtryk. Hertil anbefales det også at man holder sig en kost rig på nødder, fibre, fisk, hvidt kød (fx kylling og kalkun) og grøntsager, eftersom disse fødevarer også kan hjælpe med at sænke blodtrykket. Disse fødevarer er rige på magnesium, kalk, kalium og protein, selvom de er saltfattige.

En anden livsstilændring vil bestå af at man håndterer sin stress. Stress er en udbredt udløser af højt blodtryk, og derfor anbefales det at man behandler sin stress, såfremt man føler sig stresset og lider af forhøjet blodtryk. Hertil kan man benytte sig af et væld af afslapningsteknikker såsom yoga, meditation, rejser, osv.

Alle disse sunde tiltag er bevist at have en gavnlig blodtrykssænkende effekt hos personer med forhøjet blodtryk. Faktisk kan en sund livsstil i nogle tilfælde være nok til at sænke blodtrykket, hvorfor man ikke har behov for en medicinbehandling. Og selv i de tilfælde hvor der anbefales brug af blodtryksmedicin, vil man typisk stadig anbefale livsstilsændringer.

Man kan komme overraskende langt med en livsstilsændring, når målet er at bekæmpe forhøjet blodtryk. Lægen vil næsten altid anbefale at man spiser sundt, skærer n ed på salt, motionerer regelmæssigt, kvitter rygningen og holder sig inden for den korrekte vægtzone. Men sommetider er det ikke nok at man omlægger sin livsstil, hvorfor man kan have behov for at blive behandlet med medicin.

Medicinbehandling

Blodtryksbehandlingen afhænger meget af målet med medicinen og den generelle sundhedsmæssige tilstand. Personer ældre end 60 år lider typisk af blot forhøjet systolisk blodtryk (hvor det diastoliske tryk ellers er ganske normalt). Disse personer, der anvender blodtryksmedicin til at sænke det systoliske blodtryk, har ikke brug for at ændre medicinplanen, medmindre de oplever bivirkninger eller nedsat livskvalitet grundet medicinen - såfremt medicinen altså fungerer effektivt.

Der findes mange forskellige former for medicin, som alle sammen har til hensigt at sænke blodtrykket. Disse præparater anvendes typisk når man skal behandle et for lavt eller for højt blodtryk. Anvendelsen afhænger meget af hjertet tilstand og blodtryksmålinger - disse faktorer skal man tage højde for, at for kunne danne sig et solidt billede af risikoen for komplikationer kontra fordelene ved at anvende medicinen.

Fordelene ved medicinbehandling afhænger meget af risikoen for at udvikle hjertesygdomme. Eftersom der altid er en risiko for at man oplever problemer (såsom bivirkninger) ved brug af medicinen, er det ikke alle som anbefales at få løst problemet således. Man vil eksempelvis ikke behandle personer med et svagt forhøjet blodtryk med medicin i første omgang, men i stedet sigte efter at kurere tilstanden gennem livsstilsændringer.

Såfremt lægen vælger at anvende en medicinbehandling, skal lægen både holde øje med blodtrykkets udvikling, såvel som eventuelle bivirkninger fra medicinbruget.

Medicintyper der anvendes til behandling af højt blodtryk

 • Vanddrivende midler (diuretikum). Vanddrivende medicin hjælper ved at påvirke nyrerne til at udskille salte og vand, hvorved blodets volumen bliver sænket. Typisk anvender man vanddrivende midler som udgangspunktet i behandlingen, for at kunne udelukke nogle årsager til det høje blodtryk.
 • Beta-blokkere. Disse medicinpræparater aflaster hjertets arbejdsbyrde og åbner hjertekamrene, hvorved hjertet kan slå mindre hyppigt og med mindre kraft. Typisk fungerer beta-blokkere ikke særligt godt alene, især ikke hos ældre personer, men kan være meget effektive hvis de kombineres med øvrig blodtryksmedicin. Beta-blokkere er også med til at forebygge blodprop i hjertet, og anvendes ofte til at sænke både og puls og blodtryk.
 • Calcium-antagonister. Disse præparater kan hjælpe musklerne der kontrollerer blodårerne med at slappe af. Nogle af dem kan også sænke hjerterytmen. Calciumantagonister har typisk den bedste virkning hos ældre personer. Det er vigtigt at man holder igen med at drikke grapefrugt-juice når man tager calciumantagonister, da juicen kan øge blodmængden, hvorved risikoen for bivirkninger forøges. En læge eller farmaceut kan altid vejlede omkring medicinens kombination med visse fødevarer.
 • Angiotensin II receptor antagonister og ACE-hæmmere. Disse stoffer påvirker produktionen og påvirkningen af nogle hormoner, som nyrerne producerer, der fører til forhøjet blodtryk. Hormonerne får blodkarrene til at trække sig sammen. Personer med kronisk nyresvigt har stor gavn af disse medicintyper.

Medicinbehandling af ældre personer (60+)

Behandlingen af svært eller moderat forhøjet blodtryk hos ældre (over 60 år) har faktisk sænket antallet af dødsfald grundet hjertekomplikationer hos denne folkegruppe. Der forefindes ikke konsistente oplysninger omkring hvordan blodtryksmedicin har påvirket dødsraten hos personer over 80 år, trods der er indikationer på at blodtrykssænkende behandling også reducerer antallet af hjertesygdomme, selvom dette ikke påvirker det samlede antal dødeligheder i stor grad. Ikke desto mindre, så anbefales ældre personer at anskaffe sig egen blodtryksmåler, således at de kan følge behandlingens virkning på hjemmefronten.

Behandling af resistent hypertension

Hvis blodtrykket forbliver højt, selvom man har forsøgt sig med minimum 3 forskellige typer medicin, herunder vanddrivende midler, er der stor sandsynlighed for at man lider af en resistent form for forhøjet blodtryk. Denne blodtryksform er resistent over for behandling. Selv personer som tager mange forskellige typer medicin for at kunne sænke blodtrykket, siges at lide af denne form, da deres kontrol af blodtrykket er meget besværlig.

Problemet kan løses

Hvis man lider af resistent hypertension, betyder det ikke nødvendigvis at blodtrykket aldrig kan blive sænket. Tværtimod, så kan lægen ofte identificere årsagen til det varige høje blodtryk, hvorved man kan kurere denne, og derved opnå et permanent resultat. Lægen vil altid evaluere om den nuværende medicinbehandling er effektiv eller ej, samt om der er behov for en dosisjustering for at opnå det rette blodtryk. Det hænder sommetider at man bliver nød til at prøve sig frem med forskellige præparater of doser, før man endelig finder den rette behandling.

Medicin kan påvirke resistent hypertesion (el. resistent højt blodtryk)

Hvis man tager medicin i forbindelse med behandling af øvrige sygdomme, skal lægen også tage dette i betragtning, når han/hun lægger en plan for behandlingen. Nogle medicinformer kan faktisk forværre blodtrykket eller forhindre blodtryksmedicinen i er fungere optimalt. Derfor er det vigtigt at man er åben og ærlig omkring hvilken medicin (og kosttilskud) man tager, således at man kan få den bedste behandling fra start.

Hvis ikke man tager sin blodtryksmedicin præcis som ordineret, kan dette gå ud over blodtrykket. Hvis man glemmer at tage medicinen, eller hvis man ikke har råd til medicinen, bør man opsøge lægen om hvordan problemet løses. Man bør aldrig stoppe med at følge behandlingsprogrammet medmindre lægen har sagt god for det.

 • Blodtrykket er ofte påvirket af et væld af eksterne faktorer, hvorfor det er nødvendigt at man måler det på en ensformig måde.
 • Normalt måles blodtrykket efter at man har forholdt sig i ro i omkring 5 minutter, i samvær med den sundhedsperson, der skal måle blodtrykket.
 • Man bør måle blodtrykket i et rum med rolige omgivelser, samt sørge for at der er stuetemperatur i rummet.
 • For at få en præcis måling, anbefales det at man ikke drikker alkoholiske drikke og kaffe, eller ryger tobak, i en time inden målingen.
 • At måle blodtrykket er en af de mest anvendte diagnosticeringsmetoder en læge benytter sig af. Men det er overraskende få personer, der ved hvordan et blodtryksapparat rent faktisk fungerer. Mange synes sågar det er en anelse mystisk.
 • Mange tror fejlagtigt at kaffe og te spiller en stor rolle når det kommer til blodtrykket.
 • Blodtrykket kan stige en anelse efter man har drukket kaffe, men generelt er der ikke tale om at kaffe er et højrisiko produkt.
 • Overforbrug af kaffe kan føre til hjertebanken og søvnløshed.
Livsstilsændringer meget hjælpsomme når det kommer til at kontrollere det høje blodtryk. Selv hvis man er i gang med en blodtryksænkende medicinbehandling hos lægen, er det stadig vigtigt at rette sig efter anbefalingerne mht. livsstilen. Herunder følger en række tiltag, der kan hjælpe med at reducere blodtrykket, såfremt de efterleves.
 
 • Spis sundt. Det er vigtigt at du begynder at inkorporere sundere fødevarer som frugter, grøntsager, fiberrige levnedsmidler og fedtfattige mejeriprodukter. Herudover anbefales det at man du dækket det daglige behov af kalium - hvilket kan hjælpe med at forebygge samt beherske et forhøjet blodtryk. Derudover bør du naturligvis holde dig fra fødevarer indeholdende trans-fedtsyrer (såsom friture-behandlet mad), samtidig med at du er opmærksom på at minimere det overordnede indtag af fedtstoffer.
 • Spis mindre salt. Et lavt indtag (bestående af mindre end 1500 milligram dagligt ) anbefales personer ældre end 50, samt personer tilhørende folkegrupper, der er specielt udsatte for at lide af forhøjet blodtryk, samt personer med sukkersyge og kronisk nyresvigt. Ellers kan sunde personer sagtens indtage omkring 2300 milligram salt (helst mindre) dagligt. Saltindtag gælder ikke kun den direkte salt fra mad lavet derhjemme, men også salt tilsat færdigretter som frysemad og konservesmad.
 • Hold den rigtige vægt. Hvis du er overvægtig eller fed kan selv de mindste forandringer i hverdagen gøre at du taber dig lidt, hvorved dit blodtryk forbedres. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv det mindste vægttab kan gavne blodtrykket.
 • Dyrk motion. Regelmæssig fysisk aktivitet er et vidundermiddel i bekæmpelsen af højt blodtryk, og en meget afgørende faktor for vægttab. Normalvis bør sunde og raske personer bestræbe sig på at dyrke minimum 30 minutters motion om dagen, dette kan bestå af alt fra cykelture til gængse sportsaktiviteter.
 • Begræns alkoholindtaget. Alkohol kan øge blodtrykket hos selv fuldkommen raske personer, hvorfor alle bør være varsomme med alkoholiske drikke. Hvis man vælger at drikke alkohol jævnligt, bør man sikre sig at man holder sig inden for sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænse.
 • Håndtér din stress. Mange har højt blodtryk grundet stress (fysisk og psykisk overbelastning). Derfor kan det være meget gavnligt at man tillærer sig nogle af de håndteringsteknikker der anvendes i kampen mod stress, herunder vejrtræknings- og afslapningsøvelser. Hertil er det vigtigt at man også sørger for at få sin nattesøvn, da søvnmangel og søvnløshed kan forværre stress, eller være direkte årsag til stressens opståen.
 • Mål blodtrykket jævnligt. Det er meget vigtigt at man anskaffer sig en blodtryksmåler til hjemmebrug, således at man kan holde øje med blodtrykket. En blodtryksmåler er især anbefalet til hjemmebrug, da man selv har mulighed for at følge med i udviklingen af tilstanden. Mange bruger en blodtryksmåler til at spore om den blodtrykregulerende medicin fungerer som den skal. Derudover synes mange blodtrykspatienter at det er rart at kunne holde øje med blodtrykker derhjemme, så man kan være opmærksom på om der er eksterne påvirkninger, der udløser det høje blodtryk. Hvis man selv holder øje med sit blodtryk, er der også den fordel, at man ikke behøver lægge vejen forbi lægen så ofte, og derved også sparer tid og energi på blot at informere lægen om blodtrykket pr. telefon eller mail. Der er dermed kun fordele ved at man anskaffer sig sin egen blodtryksmåler.

Kosttilskud

Selvom bedre kostvaner og motion er de mest passende og anbefalede måder at sænke blodtrykket på, kan man også komme ret langt med blot en omlægning af kostvanerne. Herunder er oplistet en række fif til fødevarer og kosttilskud, der kan gøre en positiv forskel i kampen om at sænke blodtrykket.

 • Fibre. Disse kan findes i de fleste fuldkornsfødevarer, og er meget gode mod fordøjelseskanalen, samtidig med at de skaber en god mæthedsfornemmelse.
 • Mineraler. Calcium (kalk) og kalium meget vigtigt at få inkluderet i kosten, eftersom kroppen benytter disse til et væld af mekanismer, der bl.a. har som sidegevinst, at blodtrykket bliver sænket - alt andet lige.
 • Tilskud der øger kroppens Nitrogenmonoxid og udvider blodkarrene. Sådanne tilskud kan eksempelvis bestå af kakao, Coenzym Q10 eller hvidløg.
 • Omega-3-fedtsyre. Disse stoffer kan findes i fede fisk, fiskeolie tilskud og almindelig hør (linolie-holdige madvarer).
 • Probiotikum. Disse stoffer kan findes i gærede mejeriprodukter såsom yoghurt, mælkesyreholdig mælk, creme fraiche og ost. Disse madvarer er gode for maven, og er især gode at starte dagen på. 

Trods det ideelle ville være at indtage disse vigtige stoffer gennem føden, er der en stigende tendens til at man benytter sig af kosttilskud. Dette er der ikke noget galt med, så længe man stadig sørger for at få de anbefalede stoffer i de rette mængder. Kosttilskud kan både bestå af piller (kapsuler) eller pulver. Probiotisk kosttilskud er dog ikke påvist at kunne påvirke blodtrykket, selvom det i teorien burde have en gavnlig effekt. Nogle kosttilskud kan påvirke virkningen af visse medicintyper, hvorfor det altid er en god idé at man rådfører sig hos lægen inden da.