Sygdom

Gulsot

Hvad er gulsot, og hvorfor opstår tilstanden?

Bilirubin er et gulorange farvestof som kroppen producerer, når den udskifter gamle røde blodlegemer. Bilirubin er det farvestof, som giver huden det gullige skær. Bilirubin kan eksempelvis ses igennem huden når blå mærker blive gule. Stoffet udskilles normalt igennem urin og galde. Stoffet er også med til at farve afføring og urin. Bilirubin bliver produceret i milten under nedbrydelsen af gamle eller ubrugbare røde blodlegemer.

Filtreringen af røde blodlegemer

Leveren overtager filtreringen efter moderkagen

Leveren er ansvarlig for udskillelsen af bilirubin. Stoffet udvaskes med galden i tarmen. Eftersom nyfødtes evne til at omsætte bilirubin er nedsat, grundet leverens lave aktivitetsniveau (især blandt for tidligt fødte børn), opstår gulsot-tilstanden. Børn, der er født for tidligt, har derfor tendens til at udvikle gulsot tidligere, og tilstanden vil oftest vare længere.

Moderkagen varetager filtreringen under graviditeten

Under graviditeten er det dog moderkagen som varetager udskillelsen af bilirubinen. Når navlestrengen klippes over, vil moderkagen ikke længere kunne løfte opgaven, og derfor må barnets eget filtreringssystem sætte ind. Bilirubinen forlader kroppen via urinen og afføringen.

Gulsot hos voksne 

Hos voksne er gulsot ikke en sygdom i sig selv, men et symptom på en række andre sygdomstilstande. Symptomerne for gulsot hos voksne skyldes at en for høj mængde af bilirubin samler sig i blodet samt vævet. Bilirubin er et naturligt farvestof i kroppen. Det betyder at huden og slimhinderne samt de indre organer får en gullig farve. Gulsot hos voksne ses typisk når bilirubinmængden overstiger 2,5-3 mg/dl (milligram pr. deciliter).

De mest hyppige årsager til gulsot hos voksne

Gulsot hos voksne er ofte affødt af en af de tre hovedårsager, som alle har det tilfælles, at de forårsager en forstyrrelse af udskillelsen af galdefarvestoffet bilirubin:

 • Ødelæggelse af de røde blodlegemer
 • Sygdom i leveren
 • Galdevejssygdom 

Gulsot forekommer sjældent  hos voksne, men man kan pådrage sig tilstanden af mange årsager. Et par af disse er:

 • Betændelser i leveren. Denne sygdom forårsages for det meste af en virus. Der kan både være tale om en kortvarig og en kronisk betændelse. Kronisk betændelse. vil sige, at sygdomstilstanden varer ved i minimum seks måneder.
 • Alkoholrelaterede leversygdomme. Man kan skade sin lever alvorligt, hvis man drikker for meget over en længere periode (typisk mellem otte og ti år). Alkoholrelaterede leverskader er særligt dårlige for leverens funktionsdygtighed og sundhedstilstand.

Gulsot hos nyfødte

Nyfødte børn har ved fødslen et relativt større antal af røde blodlegemer i kroppen, end de nogensinde komme til a have, senere i livet. Årsagen bag dette hænger sammen med, at iltniveauet i fosterlivet er meget lavt, eftersom barnet ikke har trukket vejret. Efter fødslen stiger iltniveauet voldsomt - da babyen nu trækker vejret - og derfor falder behovet for røde blodlegemer. Den kemiske proces for nedbrydningen af disse overflødige røde blodlegemer forårsager stigningen af stoffet 'bilirubin' i blodet.

Gulsot hos spædbørn viser sig ved en gullig misfarvning af den nyfødtes hud og øjne. Tilstanden opstår fordi barnets blod indeholder en for stor mængde bilirubin. For spædbørn er det helt normalt at have en høj mængde bilirubin i blodet ved fødsel. Normal gulsot (også kaldet fysiologisk gulsot) hos spædbørn viser sig ved af barnets hud farves en anelse gullig. Denne farvning begynder normalt på hovedet og i ansigtet hos den nyfødte. Derefter vil den typisk sprede sig til bryst- og maveregionen. Hos nyfødte er gulfarvningen af huden mest tydeligt på næse, kinder og pande.

Spædbarnets lever overtager livmoderens funktion

Årsagen til fysiologisk gulsot hos spædbørn er at moderkagens filtreringsfunktion overtages af leveren. Moderkagen filtrerer bilirubin fra fostrets blodomløbet, i takt med at fostret vokser i livmoderen. Moderkagen er det organ, der vokser under graviditeten, og har til funktion at ernære samt fjerne uønskede, uegnede eller overflødige bestanddele af fostrets blod (herunder bilirubin). Den nyfødtes lever overtager denne funktion efter fødslen - der kan dog gå noget tid før babyens lever er i stand til fuldt af varetage livmoderens opgaver.

Årsager til meget alvorlig gulsot hos nyfødte spædbørn

Når antallet af røde blodlegemer i blodet er grundproblemet

Alvorlig gulsot hos nyfødte eller fostre kan forekomme under forskellige forhold. Særligt hvis babyen har en tilstand, som ændrer antallet af røde blodlegemer, der skal erstattes i kroppen. Eksempler på sådanne tilstande og situationer kan være følgende:

 • Unormale fordelinger af røde blodlegemer (eksempelvis Aplastisk anæmi).
 • Når der er uoverensstemmelse mellem moderens og babyens blodtype.
 • Blødninger i hovedet som konsekvens af problemer ved fødslen.
 • Forøget mængde af røde blodlegemer, som er hyppigt for spædbørn med en hæmmet vækst og sommetider hos tvillinger.
 • Betændelser.
 • Mangel på enzymer (vigtige proteiner).
Når spædbarnets krop ikke kan slippe af med den overflødige bilirubin

Omstændigheder eller påvirkninger, som gør det vanskeligere for babyens krop at slippe af med bilirubin, kan også medføre alvorlig gulsot. Eksempler på dette kan være:

 • Bestemte lægemidler
 • Infektioner ved fødslen som blandt andet Røde hunde (Rubella) eller Syfilis.
 • Sygdomme, som påvirker leveren, såsom Cystisk fibrose eller leverbetændelse.
 • Iltmangel (Hypoxi).
 • Blodforgiftning (Sepsis).
 • Arvelige lidelser.

Gulsot ved fødslen er helt almindeligt

De fleste nyfødte (ca. 60 %) har en vis grad af gulsot. Dette kaldes fysiologisk gulsot. Det vil ofte være mest bemærkelsesværdigt når babyen er er 2-4 dage gammel. I de fleste tilfælde vil tilstanden ikke forårsage nogle komplikationer. Gulsot forsvinder typisk helt inden for to uger hos spædbørn.

To typer af gulsot vil muligvis optræde hos nyfødte, når moderen ammer. Begge typer er som regel harmløse. De beskrives herunder

 • Gulsot ved amning.  Dette ses hos babyer, som får modermælk under den første leveuge. Tilstanden udløses i forbindelse med amning - årsagen kan både være at babyen ikke får nok brystmælk, eller at moderen ikke producerer tilstrækkeligt modermælk.
 • Modermælks-gulsot. Modermælks-gulsot adskiller sig fra amnings-gulsot. Dette kan forekomme efter den første leveuge hos sunde spædbørn, som er blevet ammet. Tilstanden vil sandsynligvis nå sit højeste under anden og tredje leveuge. Der kan gå op til lidt over en måned, før denne type gulsot er helt nedtonet. Problemet kan høre sammen med måden stofferne i modermælken påvirker nedbrydelsen af bilirubin i leveren.

Symptomer hos voksne

 • Gulligt skær i huden og i det hvide af øjnene
 • Kløen
 • Træthed
 • Mavesmerter
 • Vægttab
 • Opkast
 • Feber
 • Mørk urin
 • Blødning i endetarmen 
 • Diarré (tynd afføring)
 • Nedsat appetit
 • Hovedpine
 • Opsvulmede ben

Gulsot er et symptom på en anden sygdomstilstand

De fleste gulsot-komplikationer hos voksne er et resultat af den bagvedliggende sygdom. Dette betyder at de ikke opstår grundet gulsoten selv. For eksempel kan gulsot, der er forårsaget af galdesten måske føre til svær blødning. Blødningen kan skyldes et vitaminunderskud, som er nødvendigt for at blodet ikke størkner.

Komplikationer hos voksne

Følgevirkninger fra gulsot hos voksne, kan sommetider være aldeles alvorlige. I nogle tilfælde kan gulsot føre til en intens kløe. Når denne kløe er værst vil nogle personer kradse helt igennem det øverste hudlag. Kløen kan være så overtagende, at den for nogen kan føre til søvnløshed og i yderste konsekvens selvmord.

 

Symptomer hos børn

Ved nyfødte ses gulsot ved at huden og det hvide i øjnene (Sclera) bliver gullig. Det er typisk på hovedet og i ansigtet at dette viser sig. Det er også normalt at den gullige farvning spreder sig til brystet og maven hos babyen. Hos nogle babyer spreder farven sig til benene og armene. Farvningen kan normalvis ses tydeligere, hvis man trykker nænsomt på babyens hud.

Gulsoten kan være sværere at få øje på hos nyfødte med en mørkere hudfarve. I disse tilfælde kan tilstanden måske lettere bemærkes andre steder på babyens krop såsom:

 • I det hvide i øjnene (Sclera).
 • I mundhulen.
 • På undersiderne af barnets fødder (fodsålerne)
 • På barnets håndflader.

Nyfødte med gulsot vil måske også:

 • Være umedgørlige ved amning.
 • Være meget søvnige.
 • Have en meget højlydt og skinger gråd.
 • Være nedtrykte og sløve.
 • Have mørkegult urin (det burde være gennemsigtigt).
 • Have lys afføring (Det burde være gulligt eller orange). 
 • Svulmede ben.

Komplikationer hos børn

Seriøse komplikationer ved gulsot for spædbørn er sjældne. I nogle tilfælde vil bilirubin-niveauet i blodet dog være alt for højt og dette kan resultere i potentielt livsfarlige komplikationer:

 • Spastiske lammelser (Cerebral parese)
 • Døvhed
 • Alvorlige hjerneskader ved meget høje bilirubinværdier (Kernicterus).

 

 

Hvor ofte bør nyfødte tilses af en læge?

Alle spædbørn bør tilses af en læge i de fem første levedage, for at blive undersøgt for gulsot.

 • Nyfødte, som tilbringer mindre end 24 timer i et hospital, bør tjekkes op på, efter de har levet i 72 timer.
 • Nyfødte, som sendes hjem mellem de første 24 og 48 timer, bør tjekkes op på, efter de har levet i 96 timer.
 • Nyfødte, som sendes hjem mellem de første 48 og 72 timer, bør tjekkes op på, efter de har levet i 120 timer.

Normalt er gulsot ikke spor farligt for spædbørn, som ikke er blevet født for tidligt. Hvis barnet ikke lider af andre tilstande eller sygdomme er gulsot også ganske harmløst. Dog bør du kontakte en læge, såfremt minimum én af følgende situationer opstår:

 • Gulsoten er meget udpræget (huden er blevet meget gullig).
 • Tilstanden forværres efter den første konsultation, varer ved i over 2 uger eller hvis andre symptomer begynder at vise sig.
 • Spædbarnets fødder er gullige (specielt under fødderne).

Gulsot er en nødsituation hvis babyen har høj feber, er blevet meget nedtrykt eller udviser meget modvilje ved madning.

Hvornår bør voksne søge lægehjælp?

Det er ganske tydeligt når man lider af gulsot. Der kræves dog en lægeundersøgelse for at identificere den bagvedliggende sygdom. Det vil være nødvendigt at aflægge en blodprøve, og i nogle tilfælde andre tests, for at klarlægge dette. Hos voksne med gulsot bør det betragtes som et faresignal hvis følgende symptomer viser sig:

 • Svære mavesmerter og ømhed.
 • Svimmelhed, irritabilitet, ophidselse eller forvirring.
 • Blodig afføring. 
 • Blodigt opkast.
 • Feber.
 • Tilbøjelighed til blødning eller hvis man har let ved at pådrage sig sår.

I nogle tilfælde resulterer blødninger eller sårdannelserne i et rødligt og/el. lilla hududslæt med små prikker (kaldet subkutane blodansamlinger).

Man bør hurtigst muligt kontakte en læge, hvis man udviser nogle af disse symptomer. Hos voksne med gulsot anbefales det at søge læge indenfor et par dage, såfremt man ikke udviser nogle af de ovennævnte symptomer.

 

Det lægen vil spørge om

Lægen vil først spørge ind til dine symptomer og sygehistorie. Derefter vil lægen foretage en fysisk undersøgelse. Dette vil ofte afgøre hvilken sygdom, der forårsager din gulsot og afklare hvilke øvrige undersøgelser, som er nødvendige.

Sædvanlige spørgsmål

Lægen vil spørge dig om hvornår gulsoten begyndte og hvor længe den har varet ved. Du vil også blive spurgt om hvornår farven på din urin begyndte at blive mørk (dette forekommer typisk før gulsot udvikler sig). Du kan også blive udspurgt i forhold til øvrige symptomer. Disse vil typisk være kløen, træthed, ændringer i afføringsmønstret og mavesmerter.

Spørgsmål vedrørende den alvorlige bagvedliggende sygdom

Lægen kan være specielt interesseret i at få kendskab til symptomer, som forårsages af en alvorlig sygdomstilstand. Dette kan eksempelvis være pludselig nedsat appetit, kvalme, opkast, mavesmerter og feber, som potentielt kan være et symptom på leverbetændelse. Sidstnævnte er specielt henvendt til unge mennesker og personer med risiko for at få leverbetændelse. Feber og svære vedvarende smerter i øvre del af maveregionen er indikationer på betændelse i galdevejene (kolecystit) eller galdestenssygdom (kolelitiasis). Man bør øjeblikkeligt søge læge hvis man mærker til symptomerne på akut kolecystit.

Spørgsmål om komplikationer, operationer og vaner

Lægen vil spørge dig om du tidligere har oplevet komplikationer med leveren. Du kan også forvente at blive spurgt om du før har fået foretaget en operation i galdevejene (for eksempel galdestensoperation). Du vil sandsynligvis blive spurgt om du drikker alkohol eller indtager lægemidler, som kan forårsage gulsot. Dette indbefatter alkohol, håndkøbslægemidler, urtemedicin eller andre urtebaserede produkter såsom te.

Lægens spørgsmål kan dreje sig om leverbetændelse

Hvis der er slægtninge, som lider af gulsot eller har komplikationer med leveren, bør du gøre din læge opmærksom på dette. Lægen vil lettere kunne diagnosticere eventuelle arvelige leversygdomme med denne oplysning. Gulsot er ofte forbundet med leverbetændelse. Derfor vil lægen måske spørge ind til omstændigheder, som specifikt skaber forhøjet risiko for leverbetændelse som at:

 • arbejde i en dagpleje.
 • bo eller arbejde i en institution med langtidsbeboere (såsom et psykiatrisk hospital, et fængsel eller et plejehjem).
 • bo i, eller rejse til, områder hvor leverbetændelse er udbredt.
 • deltage i analsex.
 • spise skaldyr råt.
 • modtage indsprøjtninger med usikre eller ulovlige stoffer.
 • have kronisk nyresygdom og kronisk nyresvigt.
 • dele barberblade eller tandbørster med andre.
 • blive tatoveret eller at blive hullet i ørerne
 • arbejde indenfor sundhedsvæsenet uden at blive vaccineret mod leverbetændelse.
 • have modtaget en blodtransfusion før 1992.
 • dyrke sex med nogen, der lide af en leverbetændelse.

Det bør du spørge lægen om

 • Hvad er årsagen til min el. mit barns gulsot?
 • Hvordan kan jeg lære mere om tilstanden?
 • Vil det nære nødvendigt at aflægge en blodprøve eller foretage røntgenfotografi? 
 • Hvad er langtidsudsigten for gulsot?
 • Hvilke behandlingsmuligheder har jeg?
 • Kræver behandlingen kirurgi, eller er medicinbehandling tilstrækkeligt?
 • Er der nogle lægemidler jeg bør holde mig fra?
 • Hvad bør jeg gøre, hvis mine symptomer forværres mens jeg er hjemme?
 • Hvornår skal jeg kontakte dig?
 • Hvornår er det vigtigt, at jeg tager på skadestuen?

Risikofaktorer for børn

Ca. 60 % af alle nyfødte har en vis grad af gulsot. Nogle spædbørn har dog forhøjet risiko for at udvikle en mere alvorlig type. Risikofaktorer kan være:

 • Hvis barnet har én eller flere søskende, der har lidt af svær gulsot.
 • Hvis barnets forældre er af østasiatisk herkomst eller er fra lande omkring Middelhavet.
 • Spædbørn, som er tidligt fødte (Præmaturitet).
 • Nyfødte, som udviser meget modvilje ved madning.
 • Hvis moderen til barnet lider af sukkersyge (Diabetes).
 • Hvis spædbarnet har blodansamlinger i hovedet.
 • Eventuelle medfødte betændelser.

Risikofaktorer for voksne

Risikofaktorer forbundet med gulsot hos voksne afhænger af den bagvedliggende sygdom. Nogle personer med arvelige sygdomstilstande (eksempelvis talassæmi, som forårsager blodtab) har en øget risiko for at udvikle gulsot i forbindelse med nedbrydelse af de røde blodlegemer (hæmolyse).

Leversygdomme skaber forhøjet risiko for gulsot

Personer, som regelmæssigt indtager store mængder alkohol har større risiko for at udvikle alkoholisk leverskade, bugspytkirtelbetændelse (pankreatit) og skrumpelever (levercirrose). Mennesker med højere risiko for smitte fra de forskellige typer af leverbetændelse (eksempelvis hepatitis A og hepatitis B), har også en særligt høj risiko for at udvikle gulsot fra øjeblikket infektionen opstår. Risikoen kan også være forhøjet hvis man herefter rammes af leversygdom som ved eksempelvis leverkræft.

Fysiologisk gulsot forværres uden behandling

Gulsot hos nyfødte er normalt ikke skadeligt. Gulsot vil typisk aftage blandt spædbørn inden for de første par leveuger uden behandling. Det kan dog føre til alvorlig hjerneskade hvis babyens bilirubinværdi er alt for høj. Denne funktionsforstyrrelse i hjernen kaldes Kernicterus.

Kernicterus

Kernicterus er en bestemt hjerneskade. Hvis alvorlig gulsot ikke behandles kan det føre til denne funktionsnedsættelse. Tilstanden kan opstå hvis bilirubinværdien i en babys blod er alt for høj. Kernicterus kan desuden føre til en bestemt spastisk lammelse (Dyskinetisk cerebral parese) og døvhed. Hjerneskaden kan også forårsage synsbesvær eller have en negativ kognitiv virkning på spædbarnet. Tilstanden bliver i næsten alle tilfælde diagnosticeret tidligt - det vil sige før at mængden af bilirubin er tilstrækkeligt høj til at forårsage hjerneskaden. Behandling af Kernicterus er i de fleste tilfælde effektiv.

Diagnosticering af nyfødte babyer

Blodprøver og øvrige undersøgelser

Det lægefaglige personale vil på hospitalet holde øje med tegn på gulsot. Det er typisk barnets familie, som bemærker gulsot hos den nyfødte efter hjemsendelse. Alle nyfødte, som viser tegn på gulsot, bør have deres bilirubinværdi undersøgt med det samme. Dette kan gøres via en blodprøve. Det kan være nødvendigt med yderligere undersøgelser - dette er især tilfældet for nyfødte hvis samlede bilirubinniveau pludseligt stiger hurtigere end forventet.

Spædbarnets bilirubinværdi overvåges på flere måder

Mange hospitaler undersøger bilirubinmængden hos alle nyfødte. Dette sker normalvis efter ca. 24 timer. Hospitalerne anvender hjælpemidler, som alene ved at røre den nyfødtes hud kan anslå bilirubinværdien. En opfølgende og bekræftende blodprøve er dog nødvendig for et mere præcist resultat. Prøver, der sandsynligvis vil blive foretaget er:

 • En udførlig blodprøve.
 • Antistof-test. Dette kaldes også for "antiglobulin test" eller Coombs test. Der er to typer: direkte og indirekte. Den direkte test anvendes til at finde antistoffer, som binder sig til de røde blodlegemers overflade. Den indirekte test bruges til at finde antistoffer, som flyder frit i blodet.
 • Måling af retikulocytter. Retikulocytter kan kaldes for umodne røde blodlegemer. Undersøgelsen foretages normalt for at vurdere knoglemarvens funktion.

Behandling af spædbørn

Afklaring om hvorvidt barnet overhovedet behøver behandling

For det meste er behandling af gulsot hos spædbørn ikke nødvendig. Et behandlingsforløb er dog nødvendigt, hvis der er tale om alvorlig gulsot. Faktorer som indgår i denne beslutningsproces:

 • Mængden af bilirubin i barnets blod.
 • Hvor hurtigt denne mængde er blevet forøget.
 • Hvorvidt barnet er for tidligt født (babyer, som fødes præmaturt vil sandsynligvis kræve behandling ved forholdsvis lavere bilirubinværdier end babyer, som er født til tiden.)
 • Spædbarnets alder.

Forøget væskeindtag samt modermælkserstatning el. modermælk

Spædbarnet har behov for behandling hvis bilirubin-mængden er for høj eller stiger for hurtigt. En baby med svær gulsot skal indtage meget væske via brystmælken eller i form af modermælkserstatning.

 • Mad barnet ofte (op til 12 gange dagligt), med henblik på at igangsætte mave-tarmsystemet æltning af føden. Dette vil hjælpe med at nedsætte mængden af bilirubin grundet den øgede udskillelse af afføring. Du bør konsultere din jordemoder, læge eller sundhedsplejerske, inden du begynder at give barnet modermælkserstatning.
 • Barnet vil måske have behov for at få tilført væske via et drop (kaldet infusion el. intravenøs indgang) - omend dette kun er nødvendigt i meget sjældne tilfælde.

Lysterapi

Man kan få foretaget lysterapi mod gulsot. Behandlingen kaldes også for fototerapi og varer som regel i 2 døgn. Barnet bliver oftest placeret under et fluorescerende lys i en seng el. en kuvøse (et medicinsk præparat som anvendes til at sikre stabile omgivelser for spædbørn, der er blevet født for tidligt el. er syge).

Lysapparatet holdes over barnet (man kan også foretage lysterapi på en madras med indbyggede lys). Under behandlingen har spædbarnet kun ble og nogle specielle lysbriller på. Brillerne er til for at beskytte barnets øjne. Der foretages en blodprøve før og efter behandlingen. Blodprøven skal afgøre mængden af bilirubin i babyens blod.

Mekanismen bag lysterapien

Kroppen absorberer lyset, hvilket forandrer bilirubinen, således at kroppen har lettere ved at udskille stoffet. Behandlingen foretaget oftest på hospitalet, men kan sommetider også foregå derhjemme.  Der tages en bilirubin (blodprøve) før og efter behandlingen

Man bør ikke forsøge at behandle sit barn på egen hånd, ved at udsætte det for megen sollys. Der er altid behov for en speciel form for lys, samt de rette omgivelser og forhold - som kun findes på hospitalet.

Lysterapien er fuldkommen ufarlig for barnet

Barnets tilstand kan følges med et såkaldt "bib". Bib er et lille apparat, som gennem barnets pande kan afmåle mængden af bilirubin i blodet. Barnet kommer ikke til at føle smerte ved denne metode og det er ikke en decideret blodprøve. Ved behandlingen vil spædbarnet tabe væske ved fordampning. Lægen vil derfor give babyen mere væske under lysterapien. Dette gives som vand eller ved yderligere mælk til barnets måltid. Lysterapien er en sikker behandling for babyen.

Behandling af voksne

Behandlingen er egentligt ikke rettet mod gulsot

Behandlingen af gulsot afhænger typisk af en diagnosticering af den bestemte bagvedliggende årsag. Dette er nødvendigt for at kunne vælge imellem passende behandlingsmuligheder. Behandlingen vil altså snarere være tilpasset sygdomstilstanden, som forårsager gulsoten, end selve gulsoten.

En forøgning af jern-indtaget modvirker blodtab

Der er behandlingsmuligheder for blodtab (anæmi), som er forårsaget af gulsot. Hvis prøverne viser at man har lav blodprocent pga. jernmangel, vil lægen sandsynligvis anbefale at man tager jern i form af kosttilskud - eller ved at omlægge til en mere jernholdig kost.Den anbefalede dosis vil typisk afhænge af graden af anæmien, men er ofte i omegnen af 60-120 mg jern dagligt, hvortil der skal tillægges mere, såfremt man er gravid. 

Behandlingsmuligheder for leverbetændelses-gulsot

Gulsot, som er forårsaget af leverbetændelse (kaldet Hepatitis), er der også nogle behandlingsmuligheder for. For eksempel kan antiviral medicin anvendes. Et antiviralt middel er stof, der bekæmper reproduktion af infektionen i cellerne. Man kan også benytte steroid-medicin (også kaldet binyrebarkhormonpræparat). Medicinen anvendes til at behandle betændelser uden bakterier (sterile betændelser). Denne medicintype har en stærk smertestillende effekt.

En læge kan hjælpe med at finde den rette medicin

Der er også behandlingsmuligheder for personer for hvem gulsoten er forårsaget af anvendelse af et lægemiddel. I sådanne situationer bør man i samråd med en læge finde en effektiv alternativ medicin. Samtidig skal man stoppe med at benytte det præparat, som affødte gulsot-tilstanden til at starte med.

 • Det engelske udtryk for gulsot er 'jaundice'. Ordet er en afledning af det franske ord for gul, som er 'jaune'.
 • Spædbørn, som fødes for tidligt (Præmaturitet) er mere disponeret til at få gulsot end andre babyer.
 • Gulsot kan være svært at diagnosticere hos spædbørn med en mørk hudfarve.
 • Gulsot forekommer oftere hos babyer, som får modermælk, sammenlignet med babyer som mades med modermælkserstatning.
 • Hos de fleste nyfødte er tilstanden ganske harmløs.
 • Man kan øge jernmængden i blodet ved at anvende kosttilskud, der indeholder jern.
 • Røde blodlegemer produceres ved hjælp af jern.

Forebyggelse hos børn

Hos nyfødte er en vis grad af gulsot helt almindeligt og kan nok ikke rigtigt undgås. Risikoen for alvorlig gulsot kan typisk nedsættes ved at made babyen mindst 8 - 12 gange i døgnet i de første mange dage. Der bør også holdes nøje øje med eventuelle symptomer, for at vurdere om barnet er i fare for at udvikle alvorlig gulsot.

Blodprøver anbefales til gravide

Gravide kvinder bør få foretaget blodprøver og øvrige tests for usædvanlige antistoffer. Hvis moderens blodtype er Rhesus-negativ (Rh-negativ) anbefales en opfølgende prøve af navlestrengsblodet. Hvis moderens blodtype er O-positiv, rådes der også til at få den opfølgende test foretaget.

De fleste komplikationer fra gulsot kan forhindres via nøje overvågning af alle spædbørns helbred under de første fem levedage. Dette inkluderer:

 • Overveje, og undersøge barnets risiko for at få gulsot.
 • Overvåge mængden af bilirubin i babyens blod i de første par dage.
 • Planlægge mindst én opfølgende lægekonsultation under den første leveuge. Dette gælder især spædbørn, som hjemsendes efter 72 timer. 

Forebyggelse hos voksne

Gulsot er forbundet med leverfunktionen. Derfor er det vigtigt at man opretholder dette livsvigtige organs sundhed. En hjælp til dette er ved at have velbalancerede kostvaner. Ved at dyrke motion mindst 30 minutter dagligt 5 gange ugentligt, gør man også sin lever en kæmpe tjeneste. Den måske mest effektive forebyggelsesmetode består i at holde sig fra at overskride Sundhedsstyrelsens el. lægens anvisninger i forhold til indtagelse af alkohol.

 • Observer dit barns hud ca. 2 gange i døgnet, med henblik på at sikre, at den gullige farve er aftagende. Hvis dit barn har mørkere hud, bør du holde øje med den hvide del af øjnene.
 • Tag dit barn med til de konsultationer, som lægen har planlagt.
 • Kontakt lægen hvis den gule farve bliver stærkere efter at der har passeret 3 døgn (72 timer) siden fødslen.
 • Am dit barn ca. 8-12 gange i døgnet. Hvis ikke du er sikker på, at dit barn får tilstrækkeligt med modermælk, bør du anskaffe dig modermælkserstatning - dette kan lægen rådgive mere om.