Sygdom

Hæmolytisk anæmi

Hvad vil det sige, at man har en lav blodprocent, eller lider af blodmangel?

En voksen mand rummer 5-6 liter blod. Heraf består 55-60% af plasma, mens 40-45% i runde tal består af røde blodlegemer, der som sagt indeholder det ilttransporterende hæmoglobin. Hertil kommer så en lille andel af hvide blodlegemer og blodplader, som indgår i immunforsvaret og blodet evne til at koagulere (størkne).

Hos ekstremt veltrænede atleter kan blodmængden øges med op til 2 liter – dvs. op til 8 liter blod. Anæmi er en tilstand der opstår når kroppen mangler et tilstrækkeligt antal sunde røde blodlegemer eller hæmoglobin i blodet. Sygdommen kan også karakteriseres ved, at blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen er nedsat.

Hvis man har for få røde blodceller, eller hvis hæmoglobinmængden er for lav, får de røde blodlegemer ikke transporteret tilstrækkeligt oxygen (ilt) rundt omkring i kroppen. Da har man for lav blodprocent.

Hvor alvorlig er anæmi?

Graden af anæmi afhænger således af hæmoglobinindholdet i blodet. Såfremt blodprocenten er over 2/3 af den normale værdi, er der tale om en moderat form for anæmi, mens hvis hæmoglobinindholdet er under 2/3 af det normale er tale om en middelsvær (eller moderat) form for anæmi.

Da vil symptomerne begynde at vise sig på bemærkelsesværdige måder. Endeligt, hvis hæmoglobinindholdet i blodet er lavere end 1/3 af det normale, vil der være tale om svær anæmi, som typisk vil manifestere sig i de mere alvorlige symptomer, der kan være potentielt livstruende.

Alvoren afhænger meget af følgevirkningerne

Selve den anæmiske tilstand kan være midlertidig eller langvarig, og kan variere meget i sværhedsgrad. Anæmi kan i alvorlige tilfælde føre til en ekstrem træthed, der gør en ude af stand til at klare hverdagsopgaverne. Mange personer med omfattende blodmandel finder det svært at lege med børnene eller at tage på arbejde. Herudover kan anæmi også føre til at man får en uregelmæssig hjerterytme, eftersom hjertet begynder at pumpe hurtigere, for at kompensere for den manglende ilt i blodet.

En sådan tilstand kan i nogle tilfælde føre til at man får et hjerteanfald, eller langsomt begynder at udvikle en hjertesygdom. I meget alvorlige tilfælde kan en anæmisk tilstand føre til døden, hvilket personer med seglcelleanæmi især er udsat for. Et pludseligt stort blodtab kan desuden også have fatale følger.

Hvorfor er røde blodlegemer vigtige?

Selve blodet består af bestanddelene blodplader, hvide blodlegemer og røde blodlegemer. De hvide blodlegemer fungerer som kroppens ordensmagt, der sørger for at bekæmpe infektioner og vira. Blodpladerne sørger for at lukke for åbne brud på blodbanen, mens de røde blodlegemer sørger for at transportere ilt rundt i blodbanen.

De røde blodlegemer indeholder et stof kaldet hæmoglobin - et protein, der er rigt på jern - som er ildbindende. Det vil altså sige, at den ilt som optages i lungerne, binder sig på hæmoglobinet på de røde blodceller, hvorved det kan fragtes rundt til kroppens forskellige organer. Herudover har de røde blodceller også til opgave at transportere kuldioxid (carbondioxid) til lungerne, således at det kan udåndes og forlade kroppen.

De fleste af blodets celler (røde, hvide og blodplader) bliver regelmæssigt produceret i knoglemarven (et rødt svampeagtigt materiale, der findes i selve midten af de fleste store knogler). For at kunne producere hæmoglobin og røde blodceller bruger kroppen jern, B12-vitamin, folinsyre og adskillige andre næringsstoffer, som jævnligt optages gennem føden.

De forskellige årsager til Anæmi, blodmangel eller lav blodprocent

Der findes adskillige former for anæmi. Alle de forskellige former for anæmi (lav blodprocent) er fremkaldt af hver deres specifikke årsag. Den største årsag til at man får en lav blodprocent er dog blodtab. Den hyppigst forekommende anæmitype er grundet jernmangel, og kan ofte helbredes ved at man supplerer sin kost med ekstra jerntilskud.

Nogle former for lav blodprocent - som de, der affødes af kvinders graviditet - er ganske normale, mens andre former af sygdommen er kroniske og forårsager livsvarige komplikationer. Årsagerne til blodtab kan være alt fra traumer til blødninger i mavetarm-kanalen. Årsagerne til en ringe produktion af røde blodlegemer er typisk mangel på jern, mangel på B-vitamin, Thalassæmi (en arvelig hæmoglobinsygdom) eller knoglesygdomme.

Årsagerne til en øget nedbrydning af blodcellerne kan være genetiske sygdomme, såsom seglcelleanæmi, betændelser og autoimmune sygdomme. Herunder er der dannet et overblik over de hyppigste årsager til blodmangel. Anæmi eller lav blodprocent kan grundlæggende tilskrives 3 forskellige årsager:   

 • Blodtab
 • Nedsat produktion af røde blodlegemer
 • Øget destruktion af røde blodlegemer

Hvad er Hæmolytisk anæmi? 

Hæmolytisk anæmi er en betegnelse over sygdomme, der fører til at de røde blodlegemer påtager sig en unormal form. De røde blodlegemer har typisk en levetid på 120 dage, før de bliver nedbrudt af naturlige årsager. Men når blodlegemerne har en unormal form, kan de ikke fungere som de skal, hvorved kroppen anser dem som værende 'gamle' eller ugunstige, hvorfor de bliver nedbrudt.

Andre almindelige former for Anæmi kan også opstå som konsekvens af, at de røde blodlegemer ikke evner at bære tilstrækkeligt ilt rundt i kroppen (at der er mangel på hæmoglobin) - og derfor bør man undersøges nøje, med henblik på at udlede den korrekte anæmiform.

Når man har hæmolytisk anæmi, kan knoglemarven ikke nå at producere nok nye røde blodlegemer, til at dække det konstante tab af blodlegemer, og derfor opstår der en blodmangel (anæmi). Årsagerne til nedbrydning af de røde blodlegemer varierer meget. Nogle er ganske harmløse, men andre er potentielt livsfarlige.

Der findes to former for hæmolytisk anæmi

Der findes to former for hæmolytisk anæmi. Den ene form er karakteriseret ved, at milten fanger og nedbryder sunde røde blodlegemer. Denne form kan også affødes af, at de røde blodlegemer bliver nedbrudt forbi kroppen har fået en betændelse, svulst, autoimmun sygdom, leukæmi eller oplever medicinale bivirkninger.

Den anden form for hæmolytisk anæmi, er karakteriseret ved at den opstår når de røde blodlegemer, som kroppen producerer, er deforme og dermed uarbejdsdygtige. Denne tilstand er ofte arvet, og forekommer hos personer, der lider af Seglcelleanæmi og Talassæmi.

Man opdeler hæmolytisk anæmi efter om sygdommen er nedarvet (medfødt) eller opstået spontant.

Medfødte årsager til hæmolytisk anæmi

 • Genetisk fejlproduktion af de røde blodlegemer (såsom Seglcelleanæmi og tallasæmi)
 • Udsættelse for visse kemikalier, stoffer og gifte.
 • Infektioner
En ændret form på de røde blodlegemer får kroppen til at opfatte dem som defekte, hvorved de bliver nedbrudt i milten. Hvis væggen af de røde blodlegemer er blevet misformet, har de ikke længere deres naturlige form. Dette fører til at blodlegemere bliver runde, og de derfor ikke kan passere gennem milten. Derfor vil sådanne blodlegemer også blive nedbrudt.

Erhvervede årsager til hæmolytisk anæmi

Erhvervede varianter af hæmolytisk anæmi er sygdomme der forekommer hos personer, der tidligere ellers har haft en fuldkommen normal bestanddel af røde blodlegemer. Tilstanden kan være forårsaget af - eller opstået i forbindelse med - en anden helbredsmæssig tilstand, hvorved man også kan betegne sygdommen som at være "sekundær". Det er ikke typisk at erhvervede former for hæmolytisk anæmi opstår af sig selv.

 • Hepatitis
 • Tyfusfeber
 • Seglcelleanæmi
 • E. Coli
 • Leukæmi
 • Kræft (svulster)
 • Penicillin
 • Smertestillende medicin
 • SLE eller Lupus
 • Sygdomme hvor immunforsvaret opfører sig anderledes
Anæmi i forlængelse af knoglemarvssygdomme
Der findes et væld af knoglemarvslidelser, der kan forårsage et fald i knoglemarvens ydeevne og dermed påvirke blodlegemeproduktionen, hvorved der opstår en lav blodprocent. De negative effekter af disse kræft-lignende sygdomme kan variere meget fra at forårsage en mild blodmangel til en fuldkommen livstruende nedlukning af produktionen af blodlegemer. Alle former for kræft i knoglemarven kan føre til anæmi
Autoimmun hæmolytisk anæmi
Denne gruppe af anæmisygdomme er karakteriseret ved, at de røde blodlegemer bliver nedbrudt hurtigere end knoglemarven kan nå at reproducere nye. Derved opstår der en blodmangel. Visse blodsygdomme kan øge nedbrydningsraten for de røde blodlegemer. Faktisk kan denne anæmiform nedarves, samtidig med at den også kan udvikles senere hen i livet.
Seglcelleanæmi
Denne nedarvede og sommetider meget alvorlige anæmitype er forårsaget af en fejl på formen af hæmoglobinet, som der produceres i knoglemarven. Når hæmoglobinet bliver deformt, bliver de røde blodceller nødt til at tilpasse sig denne form. Derfor får de røde blodlegemer en form, der mest af alt kan betegnes som at den ligner et segl. Disse fejlformede røde blodlegemer dør tidligt, hvilket medfører at der opstår en lav blodprocent, der virker kronisk.
 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnbesvær
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Svimmelhed eller rundtosset
 • Gule øjne
 • Hastig hjerterytme
 • Forpustet eller stakåndet
 • Mørk urin
 • Muskelkramper eller muskelspasme
 • Træthed
 • Bleg hud
 • Bliver hurtigt træt
 • Gullig hud

Symptomerne på hæmolytisk anæmi vil ofte minde meget om de generelle symptomer på Anæmi (herunder ekstremt træthed, svimmelhed og vejrtrækningsbesvær). Men symptomerne adskiller sig i de tilfælde, hvor sygdommen har stået på længe. Nedbrydningen af de røde blodlegemer fører nemlig til Gulsot, og øger samtidig risikoen for visse langtidsvarende komplikationer, såsom galdesten og for højt blodtryk i lungernes mindre blodkar (også kaldet PAH).

Man bør kontakte lægen hvis man føler sig træt af uforklarlige årsager. Nogle former for anæmi, såsom anæmi forårsaget af jernmangel eller B12-vitaminmangel, er hyppigt forekommende. Eftersom træthed også kan være affødt af andre sygdomme eller tilstande, kan man ikke nødvendigvis udlede af blodmangel er årsagen. Nogle bliver først opmærksomme på deres lave blodprocent når de forsøger at donere blod. 

Hvis man er blevet afslået som blodsoner, grundet et alt for lavt hæmoglobinniveau i blodet, bør man kontakte sin lægen med henblik på at aftale en konsultation. En lav blodprocent kan også være et midlertidigt problem, som kan udredes ved at man inkluderer mere jernholdigt mad i sin kost, eller ved at man tager multivitamintabletter som kosttilskud. Desuden kan blodmangel også være en indikation på at foregår blødninger inde i kroppen, der forårsager jernmangel.


Du bør kontakte din privatpraktiserende læge såfremt du er begyndt at opleve ekstrem træthed og øvrige symptomer, der vækker bekymring. Eftersom en lægekonsultation kan være kort, og der er meget som skal drøftes, er det altid en god idé at være forberedt på samtalen. Derfor er der herunder samlet nogle råd til hvordan du får det meste ud af det begrænsede tidsrum hos lægen.  

 • Notér alle de symptomer du oplever, herunder også symptomer, som du ikke mener nødvendigvis har nogen relevans for lægens vurdering.
 • Notér personlige oplysninger, herunder eventuelle nylige forandringer i din hverdag, kost, dagligvaner, arbejdsforhold, osv.
 • Notér alle medicinpræparater, vitamintilskud og kosttilskud som du har anvendt dig af, eller stadig anvender dig af i dag.
 • Skriv en liste over spørgsmål du gerne vil stille lægen.

Hvis lægen diagnosticerer dig med en form for anæmi, der kræver et kompliceret behandlingsforløb, såsom aplastisk anæmi, vil lægen henvise dig til en anden læge, der er specialiseret i blodsygdomme, kaldet for en hæmatolog.

 • Hvad er den mest sandsynlige årsag til at jeg oplever disse symptomer?
 • Findes der andre mulige årsager til mine symptomer?
 • Hvilke tests skal jeg aflægge?
 • Hvad er årsagen til min anæmi?
 • Er min lave blodprocent sandsynligvis blot midlertidig, eller bør jeg forvente at skulle døje permanent med min anæmi?
 • Hvilke behandlingsmuligheder anbefaler du?
 • Jeg har også øvrige helbredsproblemer. Hvordan tackler jeg dem samtidig?
 • Bør jeg afholde mig fra visse fødevarer?
 • Er der visse fødevarer jeg bør inkludere i mine spisevaner, og hvor ofte bør jeg spise disse fødevarer?
 • Hvad kan jeg gøre for at få det bedre?
 • Hvordan forhindrer jeg at blive anæmisk for eftertiden?

Lægens spørgsmål til dig

Din læge vil sandsynligvis også stille dig en række spørgsmål, som det kan være rart at være forberedt på at svare på. Hvis man forbereder sig, kan man spare tid og dermed benytte tiden mere effektivt på sine egne spørgsmål. Lægen vil sandsynligvis stille følgende spørgsmål:  
 • Hvornår begyndte du at opleve dine symptomer?
 • Er dine symptomer vedvarende (kroniske) eller aftager de nogle gange?
 • Hvor alvorlige er dine symptomer?
 • Hvad tyder på at aflaste dine symptomer?
 • Hvad tyder på at forværre dine symptomer?
 • Kroniske sygdomme. Hvis man lider af kræft, nyresvigt, leversvigt eller en anden kronisk sygdom, har man større risiko for at lide af kronisk lav blodprocent. Disse kroniske tilstande kan nemlig føre til en mangel på blod. Et kronisk blodtab, som eksempelvis forekommer ved en indre blødning, kan også føre til at kroppens jernreserver bliver udtømt, hvorved der opstår blodmangel grundet jernmangel.
 • Familiesygdomme. Hvis man er i familie med personer, der er blevet diagnosticeret med seglcelleanæmi, er der større risiko for at man har arvet sygdommen.
 • Øvrige faktorer. Hvis man har tendens til ofte at få betændelser, eller hvis man har øvrige blodsygdomme, autoimmune sygdomme, eller hvis man har et alkoholmisbrug, kan man være i farezonen for at lide af en lav blodprocent (anæmi).

Der indgår flere faktorer i diagnosticeringen af anæmi, lav blodprocent eller blodmangel. Herunder er nogle af metoderne kortlagt.

Fysik undersøgelse

Lægen foretager en fysisk undersøgelse, der typisk består i at lytte til hjerterytmen og vejrtrækningen. Måske vil lægen endda placere hånden på maven, for at mærke om leveren eller milten har en unormal størrelse.

Blodstatus

En blodstatus skal kortlægges af en læge eller en laborant. Testen giver oplysninger omkring blodlegemernes status og antal. I et anæmisk øjemed er det interessant for lægen at se efter procentdelen af røde blodlegemer (hæmatokritværdien), og hæmoglobinværdien i blodet. Normale hæmoglobinværdier for voksne svinger mellem 14-18 gram pr. deciliter blod for mænd, og 12-16 gram pr. deciliter blod for kvinder. Hvis testresultaterne viser, at værdierne ligger uden for disse grænseværdier, kan det være tegn på at man lider af en anæmisk sygdom.

Hæmatokritværdien

En normal hæmatokritværdi (procentdelen af røde blodlegemer i blodet) er typisk mellem 40-50% for mænd og 35-48% for kvinder. Øvre tilladte grænse for hæmatokritværdien i cykelsport er 50%. Over 50% anses for værende ikke-opnåeligt ad naturlig vej. Flere instanser ønsker oven i købet denne grænse nedsat til

Undersøgelse af størrelsen og formen på de røde blodlegemer

I nogle tilfælde vælger man også at undersøge de røde blodlegemer, for at se om at de eventuelt er deforme, har en forkert farve eller en forkert størrelse. En sådan test kan kortlægge hvilken slags blodmangel, der er tale om. Hvis anæmien eksempelvis er forårsaget af mangel på jern, vil de røde blodlegemer være mindre end normalt og have en lidt lysere rød farve. Hvis vitaminmangel er årsagen, vil de røde blodlegemer fremstå større og optræde i et færre antal end normalt.

Andre undersøgelser

Hvis man bliver diagnosticeret med anæmi, kan lægen vælge at ordinere yderligere tests, med henblik på at klarlægge den bagvedliggende årsag til sygdommen. Når det er jernmangel, der forårsager sygdommen, kan den underliggende årsag være alt fra kronisk blødninger i fordøjelseskanalen , godartede polypper i endetarmen, til tarmkræft, svulster og nyreproblemer. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at analysere knoglemarven.

Behandlingen er altid baseret på den enkelte situation

Der findes forskellige former for hæmolytisk anæmi. Behandlingen og fremtidsudsigterne afhænger af hvilken type, der er tale om, samt sværhedsgraden er den pågældende tilstand. Sygdommen kan udvikle sig pludseligt eller over længere tid, og symptomerne kan også variere meget. Ofte kan sygdommen kureres fuldkommen eller kontrolleres ret effektivt. Milde former for hæmolytisk anæmi kræver - i nogle tilfælde - slet ikke nogen behandling, mens sværere tilstande kan kræve øjeblikkeligt og korrekt behandling (da det eller kan have fatale konsekvenser).

Sommetider er der behov for livsvarig behandling

Nedarvede (medfødte) former for hæmolytisk anæmi er livsvarige sygedomme, som kan kræve løbende behandlinger, mens de erhvervede former for hæmolytisk anæmi kan blive helbredt i takt med at man behandler den bagvedliggende årsag til anæmien. Dette kræver naturligvis at man finder den bagvedliggende sygdom, der forårsager anæmien. I værste fald kan man anvende sig af en blodtransfusion, hvis ikke sygdomsudredningen medfører en helbredelse af den anæmiske tilstand.

Binyrebarkhormoner, kirurgiske indgreb og krydsbehandlinger

I de tilfælde hvor der er tale om autoimmune forhold, der ikke nødvendigvis kan gå over af sig selv, vil man muligvis behandle med binyrebarkhormoner. I ekstreme tilfælde, hvor milten er årsagen til at de røde blodlegemer bliver nedbrudt, kan man vælge at fjerne milten ved et kirurgisk indgreb - dette er dog en midlertidig løsning, da kroppen ikke kan fungere optimalt uden milten.

Anæmi, som er forårsaget af en kronisk lidelse, vil kunne behandles ved at man behandler den kroniske sygdom. Derfor findes der ikke nogen universel behandlingsform for alle tilstanden, da årsagen varierer meget. Eftersom det tit er tale om milde former for anæmi, vil en behandling af den primære sygdom næsten altid resultere i en udredning af anæmien. Men hvis den bagvedliggende sygdom selv er svær at behandle, kan der opstå nogle behandlingsoverlapninger, som lægen skal være opmærksom på at holde øje med.

EPO (erytropoietin)

Kliniske undersøgelser peger på, at en behandling med erytropoietin (EPO) kan have en effekt på blodmangel hos personer, der ligeledes gennemgår kemoterapi. Ved at man tilfører kroppen EPO kan man øge hæmoglobinniveauet i blodet og dermed reducere behovet for en blodtransfusion. 

Blodtransfusioner

Blodtransfusioner bruges kun til at dække behovet for røde blodlegemer, i de tilfælde hvor det vurderes, at situationen er meget akut, og der derfor er behov for en øjeblikkelig forøgelse af antallet af røde blodlegemer. Blodtransfusioner anvendes typisk heller ikke hos personer, hvis symptomer ikke er særligt alvorlige. Man bruger for det meste blodtransfusioner som en behandling, i de tilfælde hvor hæmoglobinniveauet er lavere end 70-80 gram pr. liter blod.

Knoglemarvstransplantation

Blodcellerne i knoglemarven er noget svampelignende væv i selve knoglen. Vævet indeholder nogle celler, der kopierer sig selv, hver gang de producerer andre blodceller (herunder blodplader, røde- og hvide blodlegemer). Når blodcellerne er modnet og funktionelle, forlader de knoglemarven til fordel for blodbanen.

Sunde personer har et tilstrækkeligt antal stamceller, for at kunne blive ved med at producere det antal røde blodlegemer, som de har behov for, mens nogle anæmikere ikke kan producere sunde blodlegemer, fordi deres stamceller er usunde.

En knoglemarvstransplantation eller en stamcelle-transplantation er en ganske almindelig behandlingsmulighed for personer, der har en livstruende form for anæmi eller anden blodsygdomme (typisk de genetiske sygdomme). Behandlingens formål er at erstatte de 'usunde' blodlegeme-dannende stamceller i knoglemarven med nye celler.

Alle personer i alle aldre kan risikere at udvikle hæmolytisk anæmi. Men statistikken peger mod at sygdommen oftere påvirker visse indvandrergrupper i Danmark - af fuldkommen genetiske årsager.