Sygdom

Hepatitis A

Hvad er Hepatitis A?

Hepatitis A er en stærkt smitsom leverbetændelse, der er forårsaget af Hepatitis-A virussen. Virussen er en af forskellige typer af hepatitis-virusser, der forårsager leverbetændelse og påvirker leverens generelle funktionsdygtighed. Den tid som normalvis passerer mellem at man bliver inficeret med virussen, og man begynder at udvise symptomer (også kaldet inkubationstiden), er normalvis 2-6 uger.

Nogle oplever tilbagevendende symptomer

Faktisk oplever 10-15% af de syge, at symptomerne er tilbagevendende i løbet af de efterfølgende 6 måneder. I meget sjældne tilfælde kan sygdommen føre til leversvigt - i langt de fleste af disse tilfælde er der tale om ældre personer. I mange tilfælde af sygdommen, udvises der få eller ingen symptomer (typisk hos unge).

Hvilken betydning har det, at leveren er blevet betændt?

Sygdommen er en akut infektiøs sygdom i leveren, der er forårsaget af hepatitis A virus (HAV). En inflammation (betændelse) er en hævelse, der forekommer når kropsvæv bliver beskadiget eller inficeret. Inflammationen kan føre til, at leveren ikke kan fungere optimalt. Efter at symptomerne er opstået, varer de typisk i 8 uger, og kan bl.a. bestå af svimmelhed, opkast, diarré, gulsot, feber og mavesmerter.

Leverens funktioner

 • At fjerne skadelige stoffer fra blodet
 • At bekæmpe kroppens infektioner
 • At hjælpe med fordøjelsen af mad
 • At opbevare næringsstoffer og vitaminer
 • At lagre energi i form af sukker (glukose)

Hvordan bliver man smittet med hepatitis A?

Sygdommen spreder sig for det meste ved at raske personer indtager fødevarer eller vand, der er blevet inficeret med fæces (afføring), som indeholder virussen. Faktisk er skaldyr, der ikke er blevet tilberedt ordenligt (kogt tilstrækkeligt længe) en af de forholdsvist udbredte smittekilder. Herudover kan virussen også sprede sig ved at man har tæt kontakt med en person, som i forvejen er blevet smittet med virussen. Til trods for at børn og unge ofte ikke udviser symptomer på at være blevet smittet, er de stadig i stand til at viderebringe virussen.

Efter første pådragelse opbygges der en permanent immunitet

Efter at man har været smittet med sygdommen én gang, bør man som udgangspunkt regne med, at man er immun over for at pådrage sig sygdommen igen. Dette er grundet kroppens evne til at danne antigener, der kan modkæmpe eventuelt fremtidige virusinfektioner. Når kroppen er kommet sig efter sygdomsforløbet, har den tilvænnet sig virussen, hvorfor man normalvis ikke blive inficeret for eftertiden. Dog bør man være opmærksom på, at man stadig kan blive syg af de øvrige former for hepatitis-virus (B, C, D, & E).

Hvem bliver typisk smittet med sygdommen?

 • Personer der rejser meget til ulande.
 • Personer der bor sammen med en inficeret person.
 • Personer der benytter sig af ulovlige rusmidler (inklusiv ikke-indsprøjtende midler)
 • Personer der har ubeskyttet sex med en inficeret person.
 • Personer der arbejder tæt med børn (vuggestuer, børnehaver og dagplejeinstitutioner).
 • Mænd der har seksuelt samleje med andre mænd.

De hyppigste måder hvorpå smitten spreder sig

En meget udbredt måde at pådrage sig smitten er ved at komme i kontakt med en allerede-syg persons afføring. Herunder er samlet en række af de hyppigste eksempler på hvordan en sådan situation opstår:

 • Man spiser mad, der er blevet tilberedt af en inficeret person, der ikke har vasket hænder efter at have været på toilettet.
 • Man drikker forurenet vand eller mad, der er blevet renset/vasket/tilberedt med forurenet vand.
 • Man stikker en finger eller en genstand i munden, der har været i kontakt med en inficeret persons afføring.
 • Man har en tæt kontakt med en person, der er inficeret med virussen; herunder seksuelt samleje eller at man plejer en syg person. 
 • Man bliver hostet på, eller nyst på, af en inficeret person.
 • Man sidder ved siden af en inficeret person.
 • Man krammer en inficeret person.

Det er vigtigt at understrege, at et ammende spædbarn ikke vil kunne pådrage sig Hepatitis A gennem brystmælken / modermælken.

Alle der smittes med hepatitis A reagerer forskelligt på sygdommen; nogle oplever et meget mildt sygdomsforløb, der kun varer i et par uger, mens andre bliver meget syge og har sygdommen i flere måneder. Herudover er der også dem, der slet ikke udviser tegn eller symptomer på sygdommen, selvom de er blevet smittet med den. Symptomerne på Hepatitis A kan opstå 2-7 uger efter at man er kommet i kontakt med virussen. Børn der er yngre end 6 vil i visse tilfælde slet ikke udvise symptomerne. Ældre børn og voksne oplever ofte symptomer, der kan minde meget om symptomerne på influenza.

De mest hyppige symptomer

 • Træthedsfornemmelse i kroppen
 • Ømme muskler
 • Ubehagelig fornemmelse i mave (typisk på højre side, under ribbenene)
 • Feber (ofte mild)
 • Nedsat appetit
 • Mavesmerter
 • Diarré (tynd afføring)
 • Mørkegul urin
 • Lerfarvet afføring
 • Gullige øjne og hud (gulsot)
 • Ledsmerter

Du bør opsøge din læge såfremt du begynder at udvise tegn eller symptomer på hepatitis A. Hvis du har været udsat for virussen, vil en behandling eller vaccinering (inden 2 uger efter kontakttidspunktet) kunne beskytte dig mod betændelsen. Du bør naturligvis altid spørge din læge eller lokale sundhedsperson til råds ift. at blive vaccineret mod forskellige vira - især hvis du kan spejle dig i én eller flere af nedenstående situationer:

 • Du har for nyligt rejst i Afrika, Asien, Mellemøsten, Sydamerika eller i områder med dårlig hygiejne.
 • Du har for nyligt spist mad fra en restaurant, der nu har tilkendegivet, at maden har været inficeret med hepatitis A.
 • En person i din nærmeste omkreds, herunder personer du bor sammen med, er for nyligt blevet diagnosticeret med hepatitis A.
 • Du har for nyligt haft seksuel omgang med en smittet person (især oral-anal kontakt).
 • Du er HIV-positiv.
 • Du arbejder dagligt et sted med børn, hvorfra der er blevet konstateret en tilstedeværelse af hepatitis-A.

Hvis nogen i din omgangskreds er blevet diagnosticeret med hepatitis A, bør du spørge din læge til råds ift. eventuelt at blive vaccineret mod virussen. Hvis du allerede udviser symptomer eller tegn på hepatitis A, bør du opsøge lægen med henblik på at få klargjort årsagen til dine problemer.

Forberedelsestips til mødet med lægen

Eftersom en konsultation hos lægen ofte kan være kortfattet og overfladisk, bringes der her en oversigt over råd, tips og vejledning til hvordan man forbereder sig bedst muligt på at få det meste ud af konsultationen:

 • Vær opmærksom på om lægen har bedt dig om at afholde dig fra ting og sager. Når du aftaler konsultationstidspunktet hos lægen, kan du samtidig spørge ind til, om der er nogle forberedelser du kan gøre dig i forvejen (evt. afholde dig fra noget bestemt mad).
 • Skriv dine symptomer ned. Inkluder gerne symptomer, der kunne virke irrelevante ift. hepatitis-A.
 • Skriv personlige informationer ned. Det er vigtigt at fortælle lægen om hvad der foregår i dit liv, herunder evt. stressperioder, depressioner, sociale vanskeligheder, osv.
 • Lav en liste over den medicin du benytter dig af. Det er relevant at inkludere vitamin- og kosttilskud.
 • Overvej om du burde tage et familiemedlem eller en nær ven med. Det kan være belejligt at medbringe en anden person, der kan huske dig på at nævne de ting, som du eventuelt ikke får nævnt.
 • Skriv en liste over de spørgsmål du ønsker at stille lægen.

Forslag til spørgsmål til lægen

Herunder er samlet en række spørgsmål, der kan være relevante at stille lægen, når konsultationen drejer sig om hepatitis A:

 • Hvad er den mest sandsynlige årsag bag mine symptomer eller min tilstand?
 • Er der øvrige mulige årsager til mine komplikationer?
 • Såfremt jeg er smittet med hepatitis A, hvordan undgår jeg så at smitte andre i min omgangskreds?
 • Bør folk fra min omgangskreds blive vaccineret?
 • Kan jeg fortsætte i skole eller på arbejde selvom jeg har Hepatitis A?
 • Hvilke tegn og symptomer kan være et tegn på at min Hepatitis A er ved at udvikle sig i den forkerte retning?
 • Hvornår kan jeg vide mig sikker på, at jeg ikke udgør en smittefare længere?
 • Er der læsemateriale eller patientinformation, som jeg bør læse ift. denne sygdom?

Det vil lægen spørge om

 • Hvornår opstod dine symptomer?
 • Har dine symptomer været vedvarende eller vekslende?
 • Hvor omfattende (læs: alvorlige) er dine symptomer?
 • Er der noget specifikt, der tilsyneladende lindrer dine symptomer?
 • Er der noget specifikt, der tilsyneladende forværrer dine symptomer?
 • Rygning
 • Alkohol
 • Fedtholdig mad
 • Medicin der belaster leveren

Blodet skal undersøges

Den endelige diagnose vil typisk afhænge af en blodprøve, eftersom symptomerne hovedsageligt er fælles for en række andre sygdomme. Hepatitis-A virussen udgør nemlig blot én ud af fem samlede hepatitis-vira: A, B, C, D og E. En blodprøve vil kunne afsløre om man har pådraget sig hepatitis A. Blodprøver bliver oftest taget hos den praktiserende læge. Blodprøven tages ved at en nål placeret i en vene i armen eller hånden, hvorefter en lille mængde blod tappes. Det tappede blod sendes derefter til et laboratorie, hvor det bliver undersøgt for indholdet af hepatitis A (virus).

Kroppen kan ofte selv bekæmpe virussen

Hepatitis A 'passerer' ofte af sig selv efter et par uger uden nogen behandling. Dog kan nogle opleve at symptomerne varer ved i op til 6 måneder. Lægen kan sommetider anbefale forskellig medicin til at lindre symptomerne. Det er altid den individuelle læge, der kan vurdere, hvilken medicinbehandling (om nogen) der vil være mest passende i den enkelte situation.

Man bør opsøge sin læge regelmæssigt efter sygdomsforløbet, med henblik på at få undersøgt om kroppen er fuldkommen kureret for sygdommen. Hvis symptomerne er tilbagevendende eller hvis de varer længere end forventet, bør man kontakte lægen med henblik på at aftale tid til en opfølgende konsultation.

Modsat andre virale hepatitis-former, forårsager hepatitis A ikke nødvendigvis en langvarig leverskade, og udvikler sig ikke til en kronisk tilstand. I meget sjældne tilfælde kan sygdommen dog føre til funktionstab af leveren, der forekommer pludseligt (især hos ældre og personer med kroniske leversygdomme). Et akut leversvigt kræver at man bliver indlagt med henblik på observation og behandling. I ekstremt få tilfælde, vil sådanne personer have behov for en levertransplantation.

 • Søvn, ro og afslapning. De fleste personer med Hepatitis-A føler sig trette og syge, samt er meget afkræftet, mens symptomerne står på.
 • Håndtér svimmelheden. Svimmelheden og kvalmen kan gøre det svært at stimulere appetitten. Man kan forsøge at overkomme dette ved at spise små mellemmåltider i løbet af dagen, i stedet for at spise tre store måltider (morgenmad, middag og aftensmad). For at kunne få dækket kaloriebehovet, kan man eksempelvis drikke juice og mælk i stedet for blot vand.
 • Afstress leveren. Leveren kan have svært ved at bearbejde medicin og alkohol. Gennemgå medicinforbruget (herunder håndkøbsmedicin) med lægen, og få afgjort om medicinen belaster leveren på nogen måde. Herudover bør man naturligvis holde sig fra alkoholiske drikke i sygdomsperioden.
 • Hepatitis A er en leverbetændelse, der er forårsaget af en virus.
 • Hepatitis-A-virusser forårsager sygdommen kaldet hepatitis A.
 • Leveren lagrer næringsstoffer og vitaminer, samt hjælper med fordøjelsen af føden.
 • Leveren hjælper med forebyggelsen af betændelser, og renser blodet for fremmede organismer.
 • Personer, der især er i farezonen for at pådrage sig virussen, indbefatter mænd, der dyrker ubeskyttet sex med andre mænd, narkomaner, personer der sammen med en smittet og endeligt personer, der rejser til udviklingslande (de fattigere lande i verden).
 • Diagnosen kan stilles efter test af en ganske almindelig blodprøve.
 • Siden 1995 er forekomsten af Hepatitis A -betændelser faldet med 90% - udviklingen er sandsynligvis affødt af den stigende tendens til at vaccinere børn mod Hepatitis A.
 • Hepatitis A bliver i langt de fleste tilfælde overført ved at man indtager inficeret vand eller mad. Herudover bliver mange også smittet ved, at de omgås tæt med en person, der er i forvejen er smittet med virussen.

Hepatitis A kan forebygges ved vaccinering, god hygiejne og almen renlighed.

Vaccination

Der findes to typer af vacciner; en der indeholder en inaktiveret hepatitis A-virus, samt en anden som indeholder levende (men svækkede) viruspartikler. Begge former hjælper immunsystemet med at opbygge en immunitet mod fremtidige infektioner. Vaccinen yder en beskyttelse, der i 95% af alle tilfælde varer længere end 25 år. Det anbefales at alle børn i alderen 12-23 måneder vacciners - dog bør barnets læge træffe denne beslutning sammen med forældrene.

Vaccinen gives ved en indsprøjtning, og består af to indsprøjtninger med et tidsinterval på 6-12 måneder efter den første indsprøjtning. Hvis man vil vaccineres inden afrejse til højrisiko-verdensdele, bør man ikke lade sig afskrække af at vaccinen gives i to omgange. Man kan oftest bære sig ad med at få den første indsprøjtning, eftersom immuniteten sætter ind efter 2 uger.

Voksne, der befinder sig i farezonen for at pådrage sig hepatitis A samt personer med kronisk leverbetændelse bør i særdeleshed lade sig vaccinere. Man bør huske på, at vaccinen ikke beskytter imod de øvrige varianter af hepatitis-virussen (hhv. hepatitis B, C, D og E).

Immunglobin

Såfremt en person i husstanden er blevet syg med hepatitis A, anbefales det, at de øvrige medlemmer af husstanden bliver vaccineret med immunglobulin. Immunglobulin indsprøjtes en enkelt gang, og yder beskyttelse mod at man smittes med hepatitis A i en kortere periode. Det vil sige, at behandlingen ikke fungerer som en traditionel vaccine, da beskyttelsesperioden ikke er permanent eller langvarig.

Råd til at undgå at blive smittet

 • Afhold dig fra seksuel kontakt. Undgå al seksuel omgang med andre personer, såfremt du er smittet med Hepatitis A, eftersom mange former for seksuel aktivitet kan udsætte partneren for smitte. Brug af kondom er ikke tilstrækkeligt i forhold til at mindske denne risiko.
 • Vask hænderne grundigt efter toiletbesøg. Gnid hænderne omhyggeligt ind i sæbe i minimum 20 sekunder, og sørg for at skylle dem ordenligt. Husk at tørre hænderne i et håndklæde, der kan kasseres (må ikke genbruges). Det er endvidere vigtigt at vaske hænderne grundigt, efter at du har skiftet ble på en baby samt før du indtager et måltid.
 • Undlad at tilberede mad for andre imens du er smittet. Dette er den hyppigste måde hvorpå virussen spreder sig mennesker imellem.
 • Hvis du er ude at rejse i en verdensdel, hvor hepatitis A er meget forekommende, bør du altid selv skrælle og vaske de frugter og grøntsager som du indtager, samt undgå at spise råt eller utilstrækkeligt tilberedt kød og fisk.
 • Husk at drikke vand fra flasker, samt bruge flaskevand til tandbørstningen. Drik aldrig væsker eller læskedrikke, hvor der kan stilles spørgsmål til renheden. Hvis du befinder dig et sted, hvor du ikke har adgang til købevand (på flaske), bør du koge postevandet før du drikker det.
 • Hvis du bestiller en drink eller lignende, bør du understrege over for tjeneren el. bartenderen, at du ikke ønsker isterninger i din drink.
 • Spis sund, varieret og ren kost.
 • Undgå at drikke alkohol, da dette kan skade leveren.
 • Spørg lægen om denne anbefaler vitaminsupplement