Sygdom

Kogalskab

Hvad er Kogalskab?

Sygdommen blev først dokumenteret af den tyske Neurolog hans Gehard Creutzfeldt i 1920 og kort tid efter af Alfons Maria Jakob, hvorfor sygdommen populært kendes som Creutzfeldt-Jakob. Dog skal det bemærkes at nogle af observationerne i den første udgivelse omkring sygdommen ikke matcher de nuværende kriterier for Creutzfeldt-Jakob sygdommen, og man har generelt sat spørgsmålstegn ved om to af de oprindelige testpatienter ikke led af øvrige sygdomme også. 

Hvad har Kogalskab med Creutzfeldt-Jakob sygdom at gøre?

Sygdommen er sjælden og der regnes med en forekomst på omkring 1 nyt tilfælde pr. millioner indbyggere årligt.   Oprindeligt delte man sygdommen op i 3 former:

 1. Spontan CJD (sporadisk) - udgjorde 80% af alle tilfælde på verdensplan

 2. Arvelig CJD (familiær) - udgjorde 10-15% af alle forekomster
  Den familiære (arvelige) CJD blev først dokumenteret af den tyske psykiater Friedrich Meggendorfer, som selv døde i 1953. En undersøgelse udgivet i 1997 redegjorde for mere end 100 tilfælde af overført CJD på verdensplan. Siden da har vi stadig haft nye tilfælde af hver underinddeling af sygdommen.

 3. Iatrogen CJD (overført på sygehus gennem operationer eller transplantationer osv.)  - udgjorde 5-10%
  Denne form for CJD affødes af en forurening/smitte fra en syg person (ofte som resultat af en medicinsk procedure). Hospitalsprocedurer som er forbundet med spredningen af denne form for CJD indbefatter blodtransfusioner, brugen af væksthormoner der er udvundet af andre mennesker, hornhindetransplantationer og/eller hjernetransplantationer. Den iatrogene CJD blev først dokumenteret i 1974. I 1985 påviste en række eksperimenter i USA at injiceret kadaver-ekstraherede væksthormoner kunne bære CJD med sig, til mennesker.

 4. Siden 1995 har man dog opdaget en fjerde type af Creutzfeldt-Jakob sygdom, kaldet "variant Creutzfeldt-Jakob sygdom" (forkortet vCJS), som kan pådrages ved at man spiser kød, der er blevet smittet med prioner. Denne variant af Creutzfeldt-Jakob sygdom kaldes for kolgaskab.

Den fjerde form for Creutzfeldt-Jakob sygdom kaldes "Kogalskab"

Kogalskab er en sygdom der skyldes overførelse af prioner. Prioner er små proteiner, som ikke har selvstændigt liv, men der er afhængige af levende celler for at skabe sygdom. Prioner er normale glycoproteiner, som befinder sig i cellemembraner i hjernevævet, rygmarven og lignende steder. Disse partikler (proteiner) er resistente over for inaktivering.

Prionsygdomme skyldes at proteinet folder i en ukorrekt form, hvorefter der bliver skabt en skabelon til reproduktion af forkertformede øvrige proteiner. Herudover kan flere fejlfoldede proteiner skabe nogle komplekser der bl.a. forårsager en udfældning af proteiner i cellen. Et prionprotein kan være dannet af en mutation i det proteinkodede gen eller ved andre processer i cellen.

Selvom kogalskab er den mest hyppigst fremkomne prionsygdom, er sygdommen stadig meget sjældent fremkommelig. Kogalskab (vCJS) forekommer hos 1 ud af en million mennesker på årsplan. Oftest er det folk i aldersgruppen 45-75 som bliver smittet, hvoraf folk i aldersgruppen 60-65 er de mest udsatte. Undtagelsen for denne tese er den nyligfundne variant af CJD (vCJS) som forekommer hos unge voksne.

 • Dødsraten for årligt smittede i aldersspændet 1979 til 1994 har forholdt sig stabil og svarer nogenlunde til 1 død per 1.000.000 personer.
 • Dødsfald grundet CJS hos unge i alderen under 30 år er en ekstrem sjældenhed.
 • I mere end 85% af tilfældene varer sygdommen mindre end et års tid efter symptomerne har indtruffet. I gennemsnittet lever man i 4 måneder.
 • Depression
 • Ængstelighed
 • Psykose
 • Besvær med at falde i søvn
 • Ubehagelig fornemmelse på huden
 • Dårlig hukommelse
 • Gangbesvær
 • Tab af koordinationsevne
 • Besvær ved at styre bevægelser

De tidlige symptomer på at man er smittet med kogalskab eller "variant Creutzfeldt-Jakob sygdom" (forkortet vCJS) er depression, søvnbesvær og en ubehagelig fornemmelse på huden. I takt med at sygdommen tager fat og kroppen svækkes, vil man opleve at man har svært ved at gå, og at man har givet afkald på den fulde kontrol over musklerne (herunder bevægelserne). Til sidst kan man hverken gå eller tale. Døden indtræffer omtrentligt 14 måneder efter man bliver smittet med kogalskaben

Du bør øjeblikkeligt kontakte en læge hvis du frygter at du har spist inficeret kød eller hvis du viser symptomer på kogalskab. 

 • Kan kogalskab / "variant Creutzfeldt-Jakob sygdom" (forkortet vCJS) være årsagen til mine symptomer?
 • Hvordan spreder kogalskab sig til mennesker?
 • Hvor sandsynligt er det at jeg er blevet smittet med kogalskab?
 • Hvad kan ellers være kilden til mine symptomer?

Hvis man spiser mad, der er inficeret. 

vCJD kan ikke helbredes, hvorfor symptomerne bliver progressivt værre og værre. 

Symptomerne begynder at melde sig

Diagnosen af kogalskab (CJD) kan anes når der begynder at opstå nogle tydelige kliniske symptomer på sygdommen, såsom fx en raskt tiltagende demens. Herefter vil en nøjere undersøgelse blive udført for at understøtte diagnosens sikkerhed. Typisk vil der være tale om en Elektroencefalografi, som er en teknik der bruges til at registrere hjernen elektriske aktivitet via nogle elektroder på hovedet overflade, som måler spændingsforskellen mellem elektroderne. Herudover tages der ofte en rygmarvsprøve (Cerebrospinalvæske), en MRI-skanning af hjernen samt eventuelt en blodprøve.

En vævsprøve af hjernen bruges som bekræftelse

Blandt en tredjedel af personer smittet med den sporadiske CJS kan der spores prionproteiner i skeletmuskulaturen og milten. En diagnose af vCJS (kogalskab) kan bakkes kraftigt op med en biopsi (vævsprøve) af mandlerne - hvor en betydelig mængde af prionproteinerne lagres. Dog er en biopsi af hjernevævet en definitivt klarlægning/bekræftelse af diagnosen, hvilket i øvrigt gør sig gældende for alle prion-baserede sygdomme. Grundet en vævsprøve invasive natur vil man helst gerne undgå denne form såfremt den kliniske mistanke er tilstrækkeligt lav eller høj. En negativ vævsprøve kan ikke udelukke at man lider af CJS, da man sagtens kan have fuldkommen upåvirkede segmenter af hjernen.

Desværre kan variant Creutzfeldt-Jakob sygdom ikke kureres eller behandles effektivt på nuværende tidspunkt.

Ineffektiv medicinbehandling

Både Adryamycin og Fungilin er blevet fremlagt som potentielt effektive midler i kampen mod CJS - men da der ikke eksisterer håndgribelige beviser på den spredningsstoppende-effekt er det ikke listet som en officiel behandlingsform. Desuden har øvrige præparater også været undersøgt, dog uden et positivt resultat. Der findes dog et væld af præparater til at dække smerten og komplikationerne i forbindelse med sygdommen; Valproat eller Valproinsyre (et antiepileptikum), Benzodiazepin og Klomazepam  kan bruges til at forhindre muskelspasmer og ufrivillige sammentrækninger.

Forskning

Der findes endnu ingen universalt ernakendt behandling for CJS; sygdommen er utvivlsomt fatal, hvorfor forskningen på området er opretholdt. Forskere er begyndt at undersøge muligheden for at bruge RNA-interferens til at hindre fremvæksten af en lignende sygdom blandt mus. RNA blokerer produktionen af det protein som CJS-processen skaber prioner af. Denne forskning tyder dog ikke umiddelbart på at lede til en kur for mennesket i de kommende år.

 • I USA har kun tre køer fået kogalskab - det seneste tilfælde fandt sted i 2006.
 • EU har strikse retningslinjer, der har til hensigt at beskytte forbrugerne mod kogalskab - fx må oksekød ikke behandles sammen med øjne, hjerne, rygmarv og øvrige dele af koen som kan indeholde prioner.
 • Syge køer må ikke slagtes og benyttes i kødproduktion.
 • Dyrefoder må ikke indeholder højrisiko-stoffer, som kan gøre dem syge.
 • EU tillader ikke importen af kød fra lande med høj risiko for kogalskab.

I alt er 217 personer fra 11 lande blevet smittet med kogalskab / vCJS siden sygdommen blev opdaget i 1996 - 170 af disse personer var fra England (UK)

Kogalskab kan ikke forebygges.

Selvbehandling kan ikke kurere symptomerne for kogalskab / "variant Creutzfeldt-Jakob sygdom" (forkortet vCJS)