Sygdom

Kronisk nyresvigt

Hvilken rolle spiller nyrerne i kroppen?

Nyrerne er vigtige, da de hjælper med nedbrydningen og optagelsen af visse madtyper, stoffer (herunder medicin), vitaminer, kosttilskud, tilsætningsstoffer og overflødig væske. Så snart nyrerne ikke længere er funktionsdygtige, vil der begynde at blive oplagret giftige biprodukter (affaldsstoffer) i store mængder. Affaldsstofferne produceres i kroppen, som sideresultat af nogle almindelige processer som nedbrydning af væv, fordøjelse af mad, osv. Desuden er nyren meget afgørende for at kunne regulere kroppens mængder af mineraler, som fx calcium (kalk), natrium og kalium. Herudover producerer den også visse hormoner, der spiller vigtige roller for kroppens funktioner:

 • Calcitriol el. D3 (en aktiv form for D-vitamin), der regulerer optaget af calcium og kalium fra føden, hvilket fører til at knoglerne styrkes.
 • EPO, som stimulerer knoglemarven til at producere røde blodceller.
 • Renin, der regulerer kroppens mængde af blod og blodtrykket.

Hvad er kronisk nyresvigt?

Kronisk nyresvigt er en betegnelse, der dækker over det gradvise tab af nyrernes funktion. Nyrerne filtrerer vand og overflødig væske fra blodet, hvorefter det udskilles via urinen. Når nyrerens funktion begynder at aftage, vil man opleve at der ophober sig farlige mængder af væske, salte og affaldsstoffer i kroppen. I de tidlige stadier af et nyresvigt, oplever man få symptomer og tegn på at nyren ikke fungerer optimalt. Tilstanden kan derfor snige sig ind, og pludselig forårsage gener, grundet det akutte og alvorlige omfang af nyrens nedsatte evne.

Behandlingen for et kronisk nyresvigt er rettet mod at bremse udviklingen af skaden på nyren, hvilket typisk indebærer at man irettesætter de bagvedliggende årsager til nyrens svækkelse. Et kronisk nyresvigt kan potentielt føre til at nyren bliver sat fuldkommen ud af spil, hvilket kan medføre døden, medmindre man behandler tilstanden. Tab af nyrefunktionen fører også til problemer som anæmi, højt blodtryk, kolesterolproblemer og knoglesygdomme. Et kronisk nyresvigt kan påvirke stort set alle kroppens dele. Potentielle problemer kan være:

 • Ophobning af væske, der fører til en hævede arme og ben, højt blodtryk og væske i lungerne.
 • En pludselig stigning i blodets indhold af kalium, hvilket kan forhindre hjertet i at fungere optimalt, og dermed være potentielt livstruende.
 • Anæmi
 • Nedsat sexlyst og rejsningsbesvær
 • Skader mod centralnervesystem, som kan vanskeliggøre koncentrationen, forårsage personlighedsændringer og anfald.
 • En nedsat immunforsvar, der kan gøre en mere tilbøjelig til at blive syg og ramt af infektioner.
 • Problemer med graviditet, da både moderen og fostrets helbred er i fare ved et nyresvigt.
 • Uhelbredelige skader på nyrerne (uræmi), der i sidste ende vil påkræve en dialyse eller transplantation af en ny nyre.

Hvorfor får man kronisk nyresvigt?

De hyppigste årsager til hvorfor folk får kronisk nyresvigt indbefatter sukkersyge, højt blodtryk, nyrebetændelse, blærekræft, cystenyrer (polycystisk nyresygdom) og forlænget blokade af urinvejen grundet fx forstørret prostata, nyresten og visse former for kræft.

 • Både type-1 og type-2 diabetes kan føre til et væld af nyresygdomme.
 • Et for højt blodtryk kan, hvis ikke det sænkes, beskadige nyren over længere tid.
 • Nyrebetændelse er en nedbrydning af nyrerens filtreringssystem, hvilket kan føre til at nyren svigter fuldkommen (uræmi). Lupus kan føre til en betændt nyre.
 • Et langvarigt forbrug af smertestillende medicin som ibuprofen kan forværre nyrens tilstand.
 • En åreforkalkning eller hærdelse af årer, som fører blod til nyren, kan forårsage mange komplikationer for nyren.
 • En forhindring af urinens passage, grundet eksempelvis nyresten eller en stor prostata, forsnævrede urinveje og kræftsvulster kan føre til nyresvigt.
 • Øvrige årsager til nyresvigt inkluderer HIV, heroinmisbrug, nyresten, cancerformer og seglcelleanæmi.

Hvor alvorligt er kronisk nyresvigt?

Kronisk nyresvigt opdeles normalt i 5 stadier, alt afhængigt af hvor omfattende den nedsatte funktion er. Det femte stadie inden for kategoriseringer af kroniske nyresvigt, kan betragtes som et reelt svigt af nyren. Nyren vil have opgivet sin funktion fuldkommen, eller også være meget tæt på at være komplet funktionsnedsat. Tilstanden afføder farlig akkumulering af vand, affaldsstoffer og giftige stoffer. De fleste med et kronisk nyresvigt på femte stadie, har brug for en ny (transplanteret) nyre, eller dialyse for at holde sig i live.

 1. Stadie: Nyren er en anelse beskadiget men har dog stadig normal filtreringsevne
 2. Stadie: Nyrens funktion er mildt nedsat
 3. Stadie: Nyrens funktion er moderat nedsat
 4. Stadie: Nyrens funktion er svært nedsat
 5. Stadie: Nyren er svigtet, og fungerer ikke længere
 • Omkring 3-400.000 danskere forventes at lide af en form for nedsat syrefunktion
 • Høj alder, kvindekønnet, sukkersyge og hjertekarsygdomme er alle forbundet med en højere forekomst af kronisk nyresvigt.
 • 23% af alle over 60 anslås at have kronisk nyresvigt i et moderat stadie.
 • Forvirring
 • Søvnbesvær
 • Søvnig
 • Hovedpine
 • Kvalme eller opkast
 • Nedsat vandladning
 • Hævelse
 • Træthed
 • Vægttab (utilsigtet)
 • Svimmelhed
 • Opkast
 • Nedsat appetit
 • Ændringer i urinen
 • Hikke
 • Hævede ben og ankler
 • Konstant kløe
 • Stakåndet
 • Højt blodtryk
 • Brystsmerter       
Der er en del faretegn og symptomer man bør være opmærksom på, som kan være indikatorer for at man lider af kronisk nyresvigt. Man bør øjeblikkeligt kontakte en sundhedsfaglig ekspert (oftest læge) hvis man oplever minimum en af disse symptomer:  
 • Ændringer i energiniveauet og styrken
 • Øget optagelse af vand i kroppen (hævede ben, arme og omkring øjnene)
 • Svært ved at trække vejret
 • Svimmelhed eller kvalme
 • Smerter i knogler eller led
 • Let ved at pådrage blå mærker
 • Kløe
Generelt bør man altid opsøge en læge med henblik på at behandle underliggende årsager til kronisk nyresvigt, herunder diabetes, for højt blodtryk og højt kolesterol. Hvis en kvinde er gravid, og samtidig har en mistanke om, at hun lider af en form for nyresvigt, bør hun opsøge lægehjælp omgående.

Akut behandling

Følgende tilstande/symptomer er indikatorer for at den kroniske nyresvigt er kritisk, og sandsynligvis har udviklet sig til et af de meget alvorlige stadier (4 og 5). Hvis man oplever disse symptomer, bør man opsøge nærmest skadestue eller vagtlæge:  
 • Ændringer i bevidstheden
 • Ekstrem træthed
 • Svært ved at vågne
 • Brystsmerter
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Alvorlig svimmelhed og opkast
 • Svær blødning
 • Svage muskler
 • Hvilket stadie er mine nyrer i?
 • Er min nyrefunktion forværrende i øjeblikket?
 • Har jeg brug for at aflægge flere prøver?
 • Hvad er årsagen til at mine nyrer er i så dårlig tilstand?
 • Kan jeg forbedre mine nyrer aktivt?
 • Hvilket behandlingsmuligheder har jeg?
 • Hvilke bivirkninger er der knyttet til hver behandlingsform?
 • Jeg har øvrige helbredsproblemer - hvordan håndterer jeg begge problemer på samme tid?
 • Bør jeg holde mig til en speciel kost?
 • Kan du henvise mig til en diætist, der kan hjælpe mig med kostvanerne?
 • Bør jeg opsøge en specialist?
 • Findes der et alternativ til medicinbehandlingen?
 • Er der brochurer eller patientinformation jeg bør få?
 • Hvor ofte bør jeg komme til konsultation?
 • Sukkersyge (både type-1 og type-2)
 • Højt blodtryk
 • Hjertesygdomme
 • Rygning
 • Fedme
 • Højt kolesterol i blodet
 • At man har familiemedlemmer, der tidligere har døjet med kronisk nyresvigt
 • At man er over 65 år gammel
 • Hjerteproblemer
 • Leversygdomme
 • Sejlcelleanæmi
 • Artritis
 • Hyppigt brug af anti-inflammatorisk medicin
 • Visse medicintyper
 • Rygning
 • Højt blodtryk
 • En diæt høj på salt, protein, kalium eller fosfat
For at kunne vurdere hvorvidt man lider af kronisk nyrevigt, er der en del prøver som skal aflægges. Eftersom kronisk nyresvigt kan være forekomme, uden man mærker til det, kan kun laboratorieprøver opfange problemerne. Enhver der har forhøjet risiko for at lide af kronisk nyresvigt bør rutinemæssigt aflægge prøverne, for at sikre sig at nyrens funktion ikke er forværres. Blodprøver, urinprøver og scanninger bruges til at diagnosticere og følge op på nyresygdomme. Alle disse tests er begrænsede i deres indikationer, og benyttes derfor samlet for at kunne danne en helhedsvurdering af nyrens tilstand, og omfanget af nyreskaden. Prøverne kræver normalvis ikke at man bliver indlagt.

Urinpøve

En analyse af urinen kan give et fantastisk indblik i nyrernes tilstand. Oftest vil man starte ud med at benytte sig af en papirstrimmel (stix), der dyppes i urinen, med henblik på at fastslå om urinen indeholder unormale stoffer såsom proteiner. Herefter undersøges urinen under et mikroskop, for at se om den indeholder røde eller hvide blodlegemer, som kan være tegn på at nyren bløder eller er betændt. Desuden vil man kigge efter såkaldte 'cylindre' - som er afstøbninger af nyrernes fine rør, hvor urinen koncentreres og bearbejdes. Hvis cylindrene indeholder røde eller hvide blodlegemer, vil man kunne konkludere at blødningen/infektionen sidder i nyrevævet.

Normalt har man kun meget små mængder albumin (protein) i urinen. Derfor er det unormalt at få et positivt resultat for proteiner på papirstrimlen. Hvis man er i tvivl, vil man undersøge urinen i laboratoriet med henblik på at anslå forholdet af albumin og kreatinin (proteiner) i urinen, hvilket kan sige noget om hvor meget albumin man udskiller dagligt. Det kan også være nyttigt at indsamle al den urin som man udskiller inden for en 24-timers periode, og undersøge denne for proteiner og affaldsstoffer (såsom nitrit, ketonstoffer, leukocytter og glukose). En tilstedeværelse af protein i urinen er klar indikator for at nyrerne er beskadiget. Faktisk bruger man den målte mængde af kreatinin og urinstoffer til at udregne nyrernes filtreringshastighed, og dermed deres effektivitet.

Blodprøve

Kreatinin og urinstoffer i blodet kan være med til at give et fingerpeg om nyrernes overordnede helbredstilstand. Kreatinin er et stof der dannes når muskelvæv bliver nedbudt. Urinstofferne dannes når protein nedbrydes i kroppen. Hvis niveauerne for disse to stoffer er forhøjede i blodet, er det et tegn på at nyrernes funktion er forværrede. En laborant eller læge kan udregne en anslået filtreringstid for nyrerne ud fra blodprøverne. Det er meget vigtigt at være opmærksom på graden af nyresvigtet og nyrens filtreringsevn. Nyresvigtets stadie bruges af lægen til at vurdere hvilket yderligere test der skal aflægges, samtidig med at der dannes et grundlag for sammensætning af en behandlingsplan.

Salte og syre-baser bør være i balance. En dysfunktionel nyre forårsager ubalance i kroppens salte (især kalium, fosfat og calcium). Et højt indhold af kalium i kroppen (hyperkaliæmi) er en meget farlig stadig. Syre-basernes bestand i blodet bliver også ændret markant, når en nyre ikke fungerer ordenligt. En nedsat produktion af den aktive form for D-vitamin kan føre til et meget lavt indhold af calcium i blodet. Hvis nyren ikke er i stand til at udskille fosfat kan niveauer i blodet blive meget høje. Desuden kan blodets indhold af hhv. testiklernes og æggestokkenes hormoner komme ud af balance. 

Scanninger

Ultralydsscanninger bruges ofte til at diagnosticere nyresygdomme. En ultralydsscanning er ikke indgribende på nogen farlig måde. En beskadiget nyre er typisk skrumpet i størrelse, hvis årsagen til beskadigelsen er et kronisk nyresvigt. Dog kan nyren også være normal i størrelse eller sågar større end normalt (i tilfælde af cyster i nyren, diabetes og amyloidosis). Ultralydsscanninger kan også bruges til at diagnosticere en eventuel urinvejssygdom og nyresten samt til at vurdere nyrens blodtilstrømning.

Vævsprøve (biopsi) af nyren

En vævsprøve af nyren (biopsi) er nogle gange en nødvendighed, hvis de øvrige tests ikke har tegnet et klart billede af årsagen til den kroniske nyresvigt. Vævsprøven foregår ved at man foretager en lokalbedøvelse, og fører en nål gennem huden og ind til nyren. Proceduren kræver typisk ikke at man bliver indlagt. Vævsprøven bliver sendt til laboratorisk undersøgelse med henblik på at fastslå årsagen og graden af nyresvigtet.

Medicinsk behandling

Man kan ikke kurere en kronisk nedsat nyrefunktion. Man kan dog tage sig nogle tiltag for henholdsvis at bremse sygdommens udvikling, behandle de bagvedliggende årsager til nyresvigtet, behandle de følgesymptomer sygdommen har medført og eventuelt erstatte nyren med en transplanteret nyre. En læge vil med stor sandsynlighed anbefale medicin der sænker kolesterol-niveauet. Folk med kronisk nyresvigt oplever ofte høje niveauer af det dårlige kolesterol i blodet, hvilket kan øge risikoen for at man bliver ramt af en hjertekarsygdom.

Lægen vil sandsynligvis anbefale calcium og D-vitamin kosttilskud, for at undgå svækkelse af knoglerne og minimere risikoen for knoglebrud. Man kan også tage medicin der sænker fosforindholdet i blodet, og dermed beskytte blodårerne fra at pådrage sig en åreforkalkning. Tiltag for at bremse udviklingen af sygdommen og at behandle årsagerne vil bl.a. består af følgende:

Fosfatbindere

Lægen vil naturligvis anbefale kost, der er lav på fosfat, hvis blodet indeholder for stor mængde af stoffet. Hvis ikke fosfatindtager via fødevarer kan kontrolleres i tilstrækkelig grad, kan det være nødvendigt at man får ordineret noget fosfatbindende medicin. Når man tager det fosfatbindende medicin i kombination med fosfatholdende mad, vil midlet binde sig til fosfatet inden stoffet udskilles i blodbanen. Alle fosfatbindende midler kan føre til forstoppelse, svimmelhed, opkast og forandringer i afføringen. Desuden kan fosfatbindere interferere med andre medicintyper, hvis de tages på samme tid. Man bør derfor altid rådføre sig hos lægen for at høre om medicinen kan kombineres med øvrige medikamenter man benytter sig af.

D-vitamin

D-vitamin mangel er meget almindeligt blandt folk med kronisk nyresvigt. Problemet løses i første omgang med at man sørger for at kroppens har tilstrækkelige mængder D-vitamin i sig hele tiden. Lægen vil typisk vælge af anbefale et D-vitamin kosttilskud, der kan købes som håndkøbsmedicin, eller i nogle tilfælde et meget stærkt D-vitamin præparat, som kræver en recept. Receptpligtige D-vitamin præparater ordineres kun i de tilfælde hvor man har væsentligt lave D-vitamin værdier.

I tilfælde hvor den kroniske nyresvigt bliver værre, vil lægen normalvis vælge af udskrive recept på aktive former for D-vitamin. Disse medicintyper bruges til at kontrollere udskillelse/produktionen af Parathyroideahormon når både genoprettelsen af det naturlige D-vitamin, administreringen af calcium kosttilskud og kontrollen med fosfat i blodet er slået fejl.

Brugen af den aktive form for D-vitamin kan føre til et for højt indhold af calcium i blodet. Symptomerne på hypercalcæmi manifesterer sig i form af træthed, koncentrationsbesvær, tab af appetit, kvalme, opkast, forstoppelse, tørst, forøget vandladning og vægttab. Bivirkningerne indbefatter diarré, kvalme, hævelse, allergiske reaktioner, virusinfektioner, højt blodtryk, halsbetændelse og svimmelhed. Lægen vil anbefale at man aflægger blodprøver jævnligt, for at holde øje med nyrefunktionen, calcium, fosfat og parathormon (Parathyroideahormon).

Vanddrivende midler

Diuretikum eller vanddrivende medicin kan kontrollere hævelsen, blodtrykker og/eller blodets indhold af kalium. Vanddrivende midler er alle forskellige mht. udskilning af salte og vand. Typisk bivirkninger ved brug af vanddrivende midler er hyppig vandladning, dehydrering, muskelkramper, svækkelse, uregelmæssig hjerterytme, ubalance af salte, svimmelhed og allergiske reaktioner. Faktisk kan vanddrivende midler også føre til en nedsat funktionalitet i nyrerne, hvis væsken forsvinder ud af kroppen alt for hurtigt. 

Kontrol af blodsukkeret, blodtrykket og kosten

At man opretholder et sundt blodsukkerniveau i tilfælde af sukkersyge er meget væsentligt. Diabetikere, som ikke sørger for at kontrollere blodsukkeret og regulere det, vil have større sandsynlighed for at opleve problemer med sukkersygen samt eventuelt kronisk nyresvigt. Folk med nyresvigt kan opleve af blodtrykket pludselig bliver højere.

Lægen kan anbefale nogle medicinpræparater, som kan sænke blodtrykket og dermed bevare nyrerens funktionsniveau. Blodtryksmedicin kan i begyndelsen nedsætte nyrefunktionen og ændre saltbalancen i kroppen, hvorfor det kan være nødvendigt at man kommer jævnligt til blodprøvekontrol med henblik på at overvåge tilstanden. Lægen vil typisk samtidig anbefale et vanddrivende middel og en kostplan, som er lav på salt. 

Et normalt blodtryk kan hjælpe med at bremse forværringen af nyrernes tilstand. Det anbefales at holde blodtrykket under 130/80 mm Hg. Hvis man lider af en i forvejen forringet nyrefunktion (nyreinsufficiens), anbefales det at man anskaffer sig en blodtryksmåler, og jævnligt holder øje med blodtrykket derhjemme. Blodtryksmedicin kan have en gavnende effekt på at beskytte nyrerne mod yderligere skader. En revidering af madvanerne er fuldkommen essentiel, når man ønsker at forebygge en forværring af nyrernes tilstand. Det bør gøres i samråd med en diætist og sundhedsfaglig person.

Symptombehandling

Komplikationerne som følger i kølvandet på et kronisk nyresvigt kan også kræve en behandling. Sådan en behandling er dog ikke kurerende for nyrerne, men nærmere specifikke behandlinger, der er rettet mod symptomerne og problemerne med nyresvigt. Det er typisk at væskebalancen bliver forstyrret, når man lider af en nyresygdom. Dette manifesterer sig ved hævelser af kropsdele. I meget kritiske faser af kronisk nyresvigt, vil man opleve, at der kan ophobe sig væske i lungerne og dermed forårsage vejrtrækningsbesvær.

Anæmi er meget almindelige i forbindelse med kronisk nyresvigt. De to mest hyppige årsager til at folk udvikler anæmi fra nyresvigt er jernmangel og mangel på erythropoietin (EPO). Hvis man er anæmiker vil lægen foretage en del tests med henblik på at vurdere om anæmien er affødt af den kroniske nyresvigt eller afstedkommet af andre årsager. Desuden kan man risikere at kroppens syrebeholdning bliver for høj, fordi nyren ikke nedbryder syrerne. Dette kan føre til at man nedbryder proteiner, får betændelser og knoglesygdomme. Hvis tilstanden er meget markant, vil en læge bruge medicin til at korrigere problemet. 

Knoglesygdomme udvikler sig jævnligt i forbindelse med nyresvigt. Nyrerne har til opgave af udskille fosfat fra kroppen og bearbejde D-vitamin til sin aktive form. Hvis man har høje niveauer af fosfat og mangler det aktive D-vitamin, kan man risikere at kroppen overproducerer Parathyroideahormon - dette hormon og adskillige andre ændringer i kroppen kan føre til at man udvikler en knoglesygdom. Behandlingen for en sådan knoglesygdom vil oftest være rettet mod at håndtere kroppens niveauer af calcium, fosfat og parathormon.

Behandlingen for kronisk nyresvigt i 5. stadie (uræmi)

Når nyrerne ikke længere kan filtrere affaldsstofferne og kroppens væskebalance på egen hånd, og man har udviklet et komplet eller nær-komplet nyresvigt, har man kronisk nyresvigt i 5. stadie. I sådan et tilfælde har man akut brug for enten dialyse eller en nyretransplantation. Planlægningen af dialysebehandling foregår allerede på 4. stadie af det kroniske nyresvigt.

De fleste personer er både egnet til hæmodialyse og Peritonealdialyse - der er forskelle på disse behandlingstypers udfald. En læge eller fagperson vil drøfte mulighederne og hjælpe med at nå frem til den bedst mulige dialysetype, der bedst tilgodeser personlige og medicinale behov. Det er oftest bedst at vælge en dialysetype efter hvilken der passer ind i livsstilen, daglige aktiviteter, tidsplanlægningen, afstand til dialysemaskinen, støtteterapi samt personlige præferencer.

Dialyse

Dialyse er en kunstig fjernelse af affaldsstofferne og regulering af salt- og væskebalancen. Det foregår med et teknisk apparat, der tilkobles blodomløbet. Lægen vil overvejede adskillige faktorer, når vedkommende anbefaler en opstart af dialysebehandling. Disse parametre består af laboratorieresultaterne, nyrernes filtreringsevne, ernæringstilstanden, væskebalancen, symptomerne samt risiko for yderligere komplikationer i fremtiden. Dialysebehandlingen startes ofte op inden symptomerne begynder at være meget markante, samt før der eksisterer en risiko for livsfarlige komplikationer.

Der findes to former for dialyse: Hæmodialyse (hjemme eller på sygehus) samt Peritonealdialyse.

Hæmodialyse

Hæmodialyse består af at man cirkulerer blodet gennem et filter (dialyserer) via en dialysemaskine. Dialyse er en kunstig fjernelse af affaldsstofferne og regulering af salt- og væskebalancen. Det foregår med et teknisk apparat, der tilkobles blodomløbet.

 • Dialysen har to væskebeholdere, der er udstyret med hullede mikroskopiske filtre.
 • Blodet i den første beholder pumpes langt den ene side af en membran, mens dialysevæsken pumpes langt den anden side, i et adskilt rum, i den modsatte retning.
 • Koncentrationsbalancen af visse stoffer mellem blodet og dialysevæsken fører til den ønskede ændring af blodets bestanddele (som eksempelvis en reducering af affaldsprodukterne urinstoffer og kreatinin), en rettelse af syrebalancen samt en ligevægt af visse mineraler.
 • Overskydende vand (væske) fjernes fra blodet
 • Blodet bliver herefter ført retur til kroppen.

Hæmodialyse kan foregå på en dialyseafdeling eller derhjemme. Hvis det foregår på sygehuset, tager processen normalvis 3 til 5 timer, og skal udføres 3 gange ugentligt. Man behøver ikke nødvendigvis være indlagt i en længere periode, hvis man blot skal have foretaget en hæmodialyse. Nogle centre eller sygehuse kan tilbyde en hæmodialyse-behandling, som foregår hen over natten imens man sover. Lange nattebehandlinger er ofte grundigere, og medfører dermed en forbedret livskvalitet samt overlevelseschance.

Det er også muligt at foretage hæmodialyse på hjemmefronten i nogle tilfælde. Da skal der bruges en sundhedsfaglig person, som er nøje instrueret samt kvalificeret til at benytte dialysemaskinen. Man kan også instruere familiemedlemmer eller venner i hvordan systemet bør håndteres, trods det typisk ses at en hjemmehjælp foretager dialysen derhjemme. Hæmodialyse derhjemme kan foregå enten 3 gange om ugen, langvarigt under nætterne, eller i korte sessioner i løbet af dagen. Ved at udføre hæmodialysen dagligt og hen over nætterne, får man et meget bedre velvære og bedre kontrol over højt blodtryk, anæmi og knoglesygdomme.

Peritonealdialyse

Peritoneal dialyse er en filtreringsform hvor man bruger bughinden som et filter til at rense blodet og fjerne overskydende væske. Peritonealdialyse kan udføres manuelt eller ved at lade en maskine regulere processen hen over natten (automatisk).  

 • Mellem 2 til 3 liter af dialysevæske indføres i maveregionen gennem et adgangskateter. Denne væske indeholder aktive stoffer, der sørger for at trække affaldsstoffer og overflødig vand ud af det omkringliggende væv.
 • Væsken får lov til at sidde i 2 eller flere timer før den drænes, hvorved uønskede stoffer og vand kommer med ud af kroppen.
 • Væsken har typisk brug for at blive erstattet 4-5 gange dagligt.
 • Peritonealdialyse tillader meget mere frihed i forhold til hæmodialyse, eftersom man ikke har brug for at opsøge et dialyseafdeling (fx på sygehuset) for at modtage behandlingen. Man kan udføre et væld af aktiviteter, samtidig med at man bliver behandlet.
 • Behandlingstypen er særligt egnet for børn

Nyretransplantation

En transplantation af nyren fører til det bedste udfald både ift. behandlingens omfang, men også grundet den forøgede livskvalitet. Vellykkede transplantationer forekommer dagligt i Danmark. En transplanteret nyre kan komme fra en levende pårørende (familiemedlem), levende u-familiære donorer eller personer, der er døde (døde donorer). Blandt personer med diabetes type-1 kan man have stor fordel af at få transplanteret både en ny nyre og en ny bugspytkirtel. Det er dog ikke alle som egner sig til at modtage en ny nyre. Man skal opfylde en række krav for at sikre sig at man er egnet til en transplantation. Desuden er der mangel på organer til transplantation, hvorfor man kan være på en venteliste i noget tid før man tilbydes en ny nyre.

Hvis man har brug for en nyretransplantation skal man undergå en del tests med henblik på at fastslå karakteristika for immunsystemet. Kroppen kan kun adoptere en nyre, der kommer fra en donor med lignende immunologiske egenskaber. Desto mere immunforsvarene for de to personer er ens, desto større er sandsynligheden for langtidsvarende succes efter operationen.

Transplantationer fra levende familiemedlemmer har oftest de bedste udfald. En transplantationsoperation er en stor procedure, og kan generelt godt kræve at man bliver indlagt i 4 til 7 dages tid. Alle der modtager et transplanteret organ skal tage immunsupprimerende medicin for at deres kroppe ikke afviser den nye nyre. Immunsupprimerende midler kræver en nøje overvågning af blodtryk og kan desuden øge risikoen for betændelser og visse former for kræft.

Fremtidsudsigter

Der findes ikke nogen kur for kronisk nyresigt. Sygdommens naturlige gang kan kun være en forværring, som fører til dialyse eller en nyretransplantation.

 • Personer med kronisk nyresvigt har højere risiko for at få hjerteanfald og hjertekarsygdomme.
 • Personer der gennemgår til dialysebehandling har gennemsnitligt en 5-års overlevelsesrate på omtrent 30%. Ældre personer og diabetikere har værre udfald.
 • Personer der modtager en transplanteret nyre fra en levende pårørende donor har en 2-års overlevelsesrate på større end 90%.
 • Personer der modtager en nyre fra en død doner har en 2-års overlevelsesrate på omtrentligt 87%
 • Antallet af folk med kronisk nyresvigt er stigende i Danmark, grundet det stigende antal diabetikere - som fører til højt blodtryk og fedme.

Kronisk nyresvigt kan ikke forebygges i de fleste tilfælde. Man kan dog have succes med at beskytte nyrerne fra fremtidige skader, samt bremse fremskridningen af sygdommen ved at håndtere den bagvedliggende tilstand (som fx diabetes og højt blodtryk). Nyresygdomme er ofte meget udviklede til den tid hvor symptomerne begynder at give sig til kende. Hvis man har højt risiko for at udvikle kronisk nyresvigt, bør man opsøge sin læge eller sundhedsperson for at blive screenet for sygdommen.

Hvis man har kroniske sygdomme som fx sukkersyge, højt blodtryk eller højt kolesterol, bør man altid holde sig til den anbefalede behandlingsplan som lægen har lagt. Dette indebærer almindeligvis at man opsøger læge regelmæssigt med henblik på at få evalueret helbredstilstanden. Det er meget vigtigt at man behandler disse sygdomme meget omfattende. Man bør så vidt muligt undlade kontakt med non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) som eksempelvis ibuprofen, kemikalier og giftstoffer.

Gode råd

 • Drik ikke alkohol - og hvis du gør, så hold dig til moderate mængder. Kvinder på alle aldre samt mænd over 65 bør ikke overstige en genstand dagligt. Voksne mænd (under 65 år) bør ikke drikkere mere end to genstande dagligt. Dog er dette varierende fra person til person. Det anbefales at man fraholder sig at drikke alkohol, når man har problemer med nyren.
 • Følg altid instrukserne på håndkøbsmedicin. Når man bliver håndkøbsmedicin som smertestillende medicin bør man altid læge indlægsseddelen. Hvis man tager for meget smertestillende medicin, kan man risikere at beskadige nyrerne. Derfor frarådes det personer med kronisk nyresvigt at tage større mængder smertestillende medicin. Spørg altid lægen i tvivlstilfælde.
 • Lev sundt. Hvis du holder idealvægten og motionerer regelmæssigt de fleste dage om ugen, er du allerede godt på vej. Hvis du har behov for at tabe dig, bør du tale med din læge omkring sunde vægttabsplaner. Dette vil typisk bestå af at øge mængden af fysisk aktivitet og reducere indtaget af tomme kalorier.
 • Ryg ikke. Hvis du ryger bør du konsultere din læge med henblik på at kvitte smøgerne. Der findes støttegrupper, terapiforløb og sågar medicin, der kan hjælpe dig med at kvitte cigaretterne en gang for alle.
 • Løs dine øvrige sundhedsproblemer med hjælp fra lægen. Hvis du lider af andre sygdomme og tilstande, der forøger din risiko for at udvikle en nyresygdom, bør du arbejde sammen med lægen mod at håndtere dette. Spørg lægen efter prøver for at finde indikationer på at nyrerne har taget skade. 

 

Et kronisk nyresvigt er en sygdom der kræver at man har jævnlig kontakt med en sundhedsfaglig person. Selvbehandling af tilstanden er ikke opfyldende i tilstrækkelig grad. Der findes en del kostregler man kan leve efter, for at hindre nyrens forværring og fremtidige komplikationer. Processen og kostplanen er meget kompliceret og skal skræddersyes hver enkeltperson, hvilket oftest indbefatter at man modtager vejledning fra både læge og diætist.

Skær ned på protein

Hvis man minimerer sit indtag af protein, kan man nedsætte udviklingen af kronisk nyresvigt. En diætist kan fastslå den passende mængde protein i den daglige kost. I takt med at kroppen nedbryder proteiner fra maden, stiger mængden af restprodukter som nyrerne har til opgave at filtrere fra blodet. For at reducere arbejdsbyrden for nyrerne, vil en læge typisk anbefale at man holder sig til en proteinfattig kost. Diætisten hjælper med at finde sunde alternativer, således man ikke går på kompromis med helbredet og energiniveauet.

Skær ned på salt

Reducer saltindtaget til 2-4 gram dagligt, for at undgå at kroppen holder på væsken samt en udvikling af for højt blodtryk.

Skær ned på væske

Et overdrevent indtag af væsker som vand, sodavand og saft vil ikke ligefrem hjælpe med at undgå nyresygdomme. I nogle tilfælde vil en læge måske anbefale at man begrænser sit indtag af vand.

Skær ned på kalium

Man skal især holde sig fra at indtage kalium via kosten, hvis det kroniske nyresvigt har udviklet sig til et af de svære stadier. Da nyrens evne til at fjerne eller nedbryde kalium er svækket - og et højt indhold af kalium i blodet kan føre til en uregelmæssig hjerterytme. Fødevarer, som indeholder kalium i betragtelige mængder tæller eksempelvis bananer, appelsiner, nødder avokadoer og kartofler.

Skær ned på fosfat

Det er vigtigt at mindske indtaget af fosfat i kosten. Eksempler på fødevarer, der indeholder markante mængder fosfat er æg, bønner, coladrikke og mejeriprodukter. Det er bedst at konsultere en diætist omkring hvilke øvrige dagligvarer, der kan indeholde store mængder fosfat.

Yderligere forbehold

Herudover kan man med fordel gøre sig nogle yderligere forbehold for at sikre sig det bedste behandlingsforløb og det potentielt bedste overordnede helbred. Dette inkluderer at man taber sig overflødige kilo såfremt man er svært overvægtig, kvitter rygningen og eller følger lægens behandlingsplan nøje mht. eksempelvis at holde øje med blodtrykket og/eller blodsukkeret (i tilfælde af sukkersyge).

Når man lider af kronisk nyresvigt, er der visse medicintyper som kan være potentielt giftige for nyrerne, der naturligvis skal undgås eller justeres i dosis. Blandt håndkøbsmedicin advares der mod at benytte sig af følgende medicintyper, medmindre lægen har sagt god for det:

 • Visse typer af smertestillende lægemidler (analgetikum) som treo, aspirin og paracetamol.
 • Visse typer af non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) som ibuprofen
 • Visse typer af afføringsmidler (stoffer der fremmer tarmudtømning), da disse indeholder væsentlige mængder fosfat (eksempelvis Fleet).
 • Visse typer laksativer som indeholder magnesiumhydroxid (Balancid® & Novum®) samt  medicinpræparater indeholdende aluminiumhydroxid (fx Link® & Novulazid®)
 • Nogle former for urtemedicin (naturmedicin)
 • Nogle medicinpræparater, der har til hensigt at helbrede en tilstoppet næse, der indeholder det aktive stof pseudoephedrin (fx Duact®)

Hvis man lider af sukkersyge, højt blodtryk eller højt kolesteroltal, og disse har været den bagvedliggende årsag til at et kronisk nyresvigt har udviklet sig, bør man fortsat tage sin medicin som den er blevet ordineret af lægen. Desuden bør man opsøge lægen regelmæssigt for opfølgninger på behandlingen.

Håndter postyret

Når man først lærer at man lider af kronisk nyresvigt kan man godt blive målløs og føle sig alene. Det kan være en hård periode at komme igennem i starten, hvorfor man kan gøre følgende:  

 • Mød andre der står i samme situation. Andre personer med kronisk nyresvigt forstår hvordan man har det og kan bidrage med unikt indhold. Du kan spørge din læge omkring hvilke støttegrupper der findes i nærområdet. Det er også muligt at kontakte Nyreforeningen for at blive sat i samme regi som andre, der også har nyresygdomme.
 • Sørg så vidt muligt for at bevare den daglige rutine. Det er vigtigt at opretholde sin daglige rutine, dyrke de aktiviteter man nyder og fortsætte med at arbejde (såfremt man er i stand til det). Dette hjælper med at håndtere følelserne og den depressive sindstilstand i tiderne efter man lige har fået diagnosen.
 • Vær aktiv på de fleste ugedage. I samtykke med lægens råd, bør du tilsigte at være fysisk aktiv minimum 30 minutter om dagen, de fleste dage af ugen. Dette kan hjælpe med trætheden og stressen.
 • Tal med en person du er fortrolig med. Et liv med nyresvigt kan være meget stressfyldt og hektisk - derfor kan det være rart at få luftet tankerne og overvejelserne hos en god lytter. Det kan være du har en ven eller et familiemedlem, som du kan tale lidt med. Det kan også være at en præst eller anden religiøs person vil lægge øre til dine tanker. Du kan altid spørge lægen om at blive henvist til en socialarbejder, terapeut eller støttepersonsprojekter.