Sygdom

Kulilteforgiftning

Karbonmonoxid (CO) er en farveløs gas der kan forårsage en alvorlig og potentielt dødelig forgiftning. Gassen findes i benzin og diesel udstødningen (ved forbrænding), og kan stort set produceres af alt der forbrænder benzin; naturgas varmere, bålpladser, brændeovne og paraffin-lamper. Karbonmonooxid er endda farlig i små mængder, da gassen binder sig til hæmoglobinet i blodet meget hurtigere og effektivt end ilt gør. Hvis ikke brændeovne eller varmere bliver brugt på korrekt manér, kan man risikere at kulilte ophober sig i farlige mængder, i sær hvis der er tale om lukkede rum som fx et værelse eller en garage. CO-forgiftning kan forårsage ekstreme hovedpiner, forvirring, svimmelhed og kvalme. Men en person der sover eller er beruset, vil ikke opleve symptomerne.

Omkring 2500 danskere bliver årligt behandlet for kulilteforgiftning på sygehusene, skadestuerne, i ambulancerne, osv. 

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Svaghed
 • Kvalme
 • Opkast
 • Brystsmerter
 • Forvirring
 • Tab af bevidsthed

Det første tegn på at man er blevet forgiftet med karbonmonooxid er ofte en tung hovedpine. Du kan også opleve at du føler dig svimmel, forvirret og har en snigende kvalme. Hvis du er blevet udsat for lave niveauer af CO kan du sandsynligvis opleve disse symptomer over en tidsperiode. Symptomerne bliver oftest bedre hvis du forlader området med høj koncentration a kulilte gasser. Du vil sandsynligvis ikke opdage at du er blevet forgiftet med CO, da symptomerne er generelle og dermed ens med øvrige sygdomme.

Opsøg din læge så snart du oplever symptomer på kulilteforgiftning. Meget høje CO-niveauer i et rum kan forårsage hjerneskade eller i værste fald; døden selv. Man kan behandle de fleste tilfælde af karbonmonooxid-forgiftning ved at få frisk luft eller oxygen (ilt) så snart du oplever nogle af symptomerne.

 • Hvor omfattende var denne kulilteforgiftning?
 • Hvorfor er dette sket?
 • Hvad kan jeg selv gøre for at min bedring forløber hurtigere?

Følgende faktorer kan øge risikoen for forgifting:

 • Hvis du ryger
 • Hvis du er oppe i alderen
 • Hvis du lider af hjertesygdomme
 • Hvis du lider af vejrtrækningsbesvær
 • Hvis du lider af anæmi

For at kunne stille diagnosen kulilteforgiftning, vil din læge tage en blodprøve med henblik på at fastslå niveauet af CO i dit blod. 

Behandlingen for kulilteforgifting vil typisk indbefatte at man får en iltmaske på, og undergår Hyperbarisk oxygenterapi. 

 • En CO-detektor kan hjælpe med at opfange høje niveauer af kulilte i dit hjem.
 • Du bør aldrig lade din bil stå tændt i garagen, selvom porten står åben.
 • Kulilteniveauet tager blot få minutter om at nå et livsfarligt niveau.
 • Husdyr kan også blive forgiftede med karbonmonooxid-gasserne i hjemmet, hvorfor man bør huske at rykke dyrene udenfor så snart CO-niveauerne begynder at stige.

Omkring 500 personer dør årligt på verdensplan som konsekvens af kulilteforgiftning.