Sygdom

Bivirkninger af medicin

Alt fra almindelige hovedpinepiller til mere avanceret AIDS-medicin medfører bivirkninger. Nogle er ubetydelige, andre er ubelejlige, en tredje gruppe er alvorlige mens øvrige er ligefrem underlige. Heldigvis er de fleste bivirkninger som folk oplever ubetydelige og hurtigt forbigående. Alle medikamenter og alle naturmidler kan medføre bivirkninger i en eller anden forstand. Hvis man lider af allergi, er overfølsom overfor visse stoffer, eller udviser reaktion ved indtagelse af større doser medicin, er der typiske tegn på at man ikke kan tåle en vis form for medicin. Alle mennesker er forskellige, og derfor reagerer vi også forskelligt på forskellige former for medicin. Dette gør det meget svært at producere medicin, der ikke frembringer én eller anden form for bivirkning hos nogle.

Hvorfor godkendes medicin selvom det har bivirkninger? 

Før et præparat kan markedsføres skal det godkendes af lægemiddelstyrelsen. Medicinalfirmaer skal derfor ansøge om markedsføringstilladelse for et stof, hvor de samtidig skal kunne dokumentere at medicinen er effektiv mod den enkelte sygdom eller tilstand, samt at midlet er sikkert at bruge.

Denne garant opnås ved at afprøve medicinen på hhv. dyr, testpersoner og patienter med den pågældende sygdom. Først efter at medicinalvirksomheden har påvist medicinens gavnende effekt og fordele, og lægemiddelstyrelsen har vurdere at disse er acceptable i forhold til bivirkningerne, kan medicinen tillades at blive markedsført i Danmark.

Selv efter denne nøje gennemgang af den enkelte medicins fordele og ulemper før blåstempling, kan der forekomme usete bivirkninger i takt med at mange begynder at bruge midlet. Derfor har regeringen lavet en hjemmeside hvor sundhedsfagligt personale kan indberette bivirkninger deres patienter oplever. Netop denne service fører årligt til at mange medicinpræparater bliver fjernet fra markedet, eller får ændret ordlyden i indlægssedlen.

Hvor mange oplever reelt bivirkninger? 

Det anslås at der årligt indberettes omtrent 4000 tilfælde af folk, der oplever bivirkninger i forbindelse med medicinpræparater. Oftest er det den privatpraktiserende læge, der indberetter bivirkningerne, da disse er forpligtigede til det. På hospitalet udgør omtrent 6-7% af de indlagte folk, der er indlagt pga. bivirkninger af medicin.

Kan bivirkninger være farlige?

De fleste bivirkninger er ganske harmløse, trods de kan være gerende. Det er meget sjældent at medicinbivirkninger fører til at man har brug for akut lægehjælp. Det er dog stadig vigtigt at holde sig orienteret omkring præparaters eventuelle bivirkninger ved at læse indlægsseddelen. I indlægssedlen opdeles de mest hyppige bivirkninger for det enkelte præparat i forskellige kategorier:

Meget almindelige bivirkninger
- Mere end 10% forventes at opleve disse.

Almindelige bivirkninger
- 1 til 10% forventes at opleve disse.

Ikke almindelige bivirkninger
- 0,1 til 1% forventes af opleve disse.

Sjældne bivirkninger
- 0,01 til 0,1% forventes at opleve disse.

Meget sjældne bivirkninger
- Mindre end 0,01% forventes af opleve disse.

Når man kombinerer forskellige lægemidler 

Hvis du tager flere former for medicin forøger du risikoen for at opleve bivirkninger betydeligt. Dette skyldes ofte at virkningen af ét af præparaterne kan forstærkes eller svækkes af det andet præparat. Dette gør sig ikke kun gældende for receptpligtige præparater, men også naturmedicin, alternativ behandling og almindelig håndkøbsmedicin. Det anslås at der årligt indberettes omtrent 4000 tilfælde af folk, der oplever bivirkninger i forbindelse med medicinpræparater.

Oftest er det den privatpraktiserende læge, der indberetter bivirkningerne, da disse er forpligtigede til det. På hospitalet udgør omtrent 6-7% af de indlagte folk, der er indlagt pga. bivirkninger af medicin. En sammenblanding af alkohol og antihistamin (mod allergi) eller alkohol og antidepressive lægemidler, kan føre til en meget sløj og farlig tilstand for kroppen - det er især vigtigt for billister at undgå disse kombinationer.

Må man blande alkohol med penicillin?

Pencillin er et antibiotikum der ofte bruges mod luftvejsinfektioner og øvrige infektioner. Nogle mere eller mindre alvorlige sygdomme kræver antibiotikum for at blive helbredt, modsat almindelig forkølelse og influenza. Der eksisterer en del myter omkring det med at kombinere alkohol og penicillin, eller alkohol og antibiotika generelt.

Myten går i sin enkelthed ud på at hvis man indtager store mængder af alkohol samtidig med antibiotikum, øges udskillelsen gennem nyrerne, hvorfor medicinens effekt bliver nedsat, som fører til at man forlænger sygdomsperioden. Men hvis der blot er tale om hvad der svarer til et enkelt glas vin, kan dette sagtens kombineres med penicillin uden at man ugyldiggøre penicillinens medicinske virkning.

Virkningen bliver altså ikke svækket af at man indtager alkohol. Det anbefales dog ikke at drikke alkohol når man er på penicillin, da ens læge jo netop udskriver penicillin som behandling mod en infektion i kroppen. Og hvis man er syg, anbefales det altid at man tager det roligt med alkoholindtaget indtil man bliver rask igen.

Alkohol nedsætter til en vis grad kroppens egen evne til at bekæmpe infektionen. Derudover er kroppen oftest ikke klædt godt på til en heftig druktur, hvis man er så hårdt infektionsramt at man er på en penicillinkur. Alkohol kan også forårsage opkast, hvilket kan føre til at penicillinpillerne kommer med op, og deres effekt dermed aftager. Både alkohol og penicillin kan føre til tynd afføring, hvorfor en kombination af disse nærmest er garanteret at resultere i en tyndere afføring.

Hvilke antibiotikum må man så ikke kombinere med alkohol?

Dog er der visse andre typer af antibiotikum, der ikke bør kombineres med alkohol, disse indbefatter cefalosporiner (fx Keflex), Ketoconazoler og  Metronidazol (f.eks. Flagyl). Disse antibiotika kan forårsage ubehagelige antabus-lignende bivirkninger som kvalme, hovedpine of feber, hvis de tages i kombination med alkohol. Personer med jævnligt brug af alkohol kan desuden opleve en nedsat effekt af antibiotikum indeholdende doksycyklin.

Flagyl bruges blandt andet mod infektioner i maven, og infektioner i underlivet hos kvinder, og må under ingen omstændigheder kombineres med alkohol. Det frarådes endda at drikke alkohol i op til et døgn efter man har stoppet sin Flagyl- eller Metronidazolbehandling. Hvis man kombinerer disse antibiotikum med alkohol, kan det føre til en meget ubehagelig følelse i kroppen, hjertebanken, opkast, åndenød og ekstrem hovedpine. I værste tilfælde kan dette tilstand føre til hospitalsindlæggelse.

Må man blande alkohol med smertestillende medicin?

Alkohol kombineret med smertestillende medicin (som fx paracetamol og ibuprofen) kan i nogle tilfælde føre til en forstærket berusende effekt. Det er derfor vigtigt at nærlæse indlægssedlen eller medicinindpakningen for ordlyd der benævner hvorvidt det frarådes at bruge alkohol eller ej.

Generelt er det ikke farligt at drikke en mindre mængde alkohol hvis man er på Paracetamol (Pamol, Panodil & Pinex). Håndkøbssmertestillende medicin som Ibuprofen eller Treo kan ofte godt kombineret med en moderat mængde alkohol uden at forårsage problemer.

Det anbefales dog at afholde sig fra overdreven druk i kombination med disse medicinformer, da de kan forårsage ubehag i maven - hvilket store mængder alkohol også har tendens til at gøre. Dette kan ende i opkast eller i værste fald maveblødninger. Alkohol bør ikke kombineres med receptpligtig smertestillende medicin, herunder opioider som morfin, heroin, kodein og oxycodon (narkotika).

Alkohol kan intensivere den sløvende effekt fra disse lægemidler og dermed føre til en træthedsfornemmelse eller lavt blodtryk. At kombinere alkohol og narkotika kan ydermere føre til en svækket beslutsomhedsevne, dårlige kognitive evner og vejrtrækningsproblemer. At blande alkohol og narkosestoffer er en potentielt dødelig kombination.

Må man blande alkohol med p-piller?

Alkohol har en tendens til at blive nedbrudt langsommere hos kvinder der bruger p-piller. Derfor kan kvinder på præventionspiller opleve at de har nemmere ved at blive beruset. Alkohol nedsætter ikke p-pillernes effekt. Der er dog stadig nogle risici og farer forbundet med at kombinere alkohol og p-piller. For meget alkohol kan hæmme en kvindes beslutsomhed og udviske de seksuelle hæmninger. Hvis man er meget fuld, er man mere tilbøjelig til at glemme at tage p-pillerne, eller insistere på at drengen benytter sig af et kondom. Endeligt bør det nævnes at p-pillen ikke beskytter mod seksuelt overførte sygdomme (som klamydia, gonore og HIV).

Må man blande alkohol med antidepressiv medicin?

Faren omkring at blande alkohol og antidepressive midler ligger i at begge stoffer nedsætter aktiviteten i centralnervesystemet, der fører til en nedsat tænkeevne og opmærksomhedsevne. En sådan tilstand vil typisk munde ud i at man føler sig træt, søvnig og har nedsat vurderingsevne, koordineringsevne samt reaktionstid. Herudover kan en kombination af alkohol og antidepressiv medicin forværre symptomerne på depressionen, og føre til at depressionen udvikler sig i den forkerte retning. Endeligt gælder det, at folk der bruger medicintypen monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) bør undgå omgang med alkohol fuldkommen, da en kombination kan forårsage en dødsfarlig stigning i blodtrykket.

Må man blande alkohol med sovemedicin?

Generelt anbefales det at undgå alkohol fuldkommen hvis man tager sovepiller. Hvis man kombinerer sovemedicin med alkohol, kan man risikere at forstærke sovemedicinens sløvende virkning, samtidig med at man undertrykker aktiviteten i visse dele af hjernen, som kan føre til forvirring, desorientering og svimmelhed - som forøger risikoen for at man falder og pådrager sig en skade eller forårsager en trafikulykke. Desuden kan overdreven alkoholforbrug og sovepiller sænke blodtrykket så meget at man oplever vejtrækningsbesvær. Trods alkohol kan medvirke til at man slapper af og falder i søvn, kan stoffet også føre til en forstyrret nattesøvn. Hvis man alligevel vælger at drikke alkohol, anbefales det at man venter 6 timer med at tage sovemedicin.

Alkohol kombineret med blodtryks- og hjertemedicin

Alkohol menes at nedsætte påvirkningen af betablokkere (en medicintype der benyttes af folk, der har oplevet hjerteanfald, unormal hjerterytme og brystsmerter. Derfor frarådes det at nyde alkohol i forening med betablokkere. Hvis du er på ACE-hæmmere (medicin der udvider blodkarrene og nedsætter blodtrykket) må du under ingen omstændigheder drikke alkohol, da blodtrykker risikerer at blive dødeligt lavt. Hvis blodtrykket bliver for lavt risikerer man at føle svimmelhed eller besvime. 

Der forekommer tusinder af bivirkninger og allergiske reaktioner årligt, der alle er forårsaget af brug af medicin.

Mest hyppige symptomer

De nok mest hyppige bivirkninger for oralt indtaget medicin indbefatter symptomer som svimmelhed, dårlig mave og opkast - trods kun en håndfuld patienter oplever disse. For medicin der bruges på eksternt på kroppen (som fx cremer og salver) er hudirritation og hududslæt den mest hyppige bivirkning. Typiske overfølsomhedsreaktioner eller bivirkninger indbefatter:

 • Svimmelhed
 • Opkast
 • Dårlig mave
 • Svaghed
 • Rundtosset
 • Anfald
 • Søvnløshed
 • Diverse andre allergiske reaktioner

Bivirkningerne kan forårsage et væld af symptomer, alt afhængig af hvilken type medicin der er tale om. Selvom du oplever nogle bivirkninger, skal du ikke nødvendigvis  stoppe med at tage medicinen. Oftest er bivirkningerne nemlig ikke alvorlige eller betydelige. Men det er altid bedst at tale med den læge, der har startet behandlingen op, hvis bivirkningerne begynder at gå dig på. Du skal i sær sørge for at kontakte lægen hurtigst muligt, hvis du er begyndt at opleve bivirkninger, der ikke står nævnt i medicinens indlægningsseddel.

Øvrige symptomer

 • Urolighed
 • Forvirring
 • Desorienteret
 • Besvimelse
 • Feber
 • Hukommelsesproblemer
 • Slagtilfælde eller muskelspasmer
 • Sløret syn
 • Udvidede pupiller
 • Sammentrukne pupiller
 • Næseblod
 • Blødende tandkød
 • Hoste
 • Drikker ualmindeligt meget vand
 • Øm tunge
 • Dårlig mave
 • Stivhed eller nedsat bevægelse
 • Spjættende forvridning af hovedet
 • Strammende fornemmelse i halsen
 • Langsom hjerterytme
 • Hvæsen
 • Overdrevet sved
 • Forstoppelse
 • Diarré
 • Blodig eller rød urin
 • Tjærefarvet afføring
 • Blodig eller rød afføring
 • Ufrivillig afføring
 • Nedsat svedproduktion
 • Let ved at bløde
 • Får let blå mærker
 • Overdreven hårvækst på kroppen
 • Træthed
 • Lavt blodtryk
 • Rysten
 • Hævede pletter eller bylder på huden
 • Overdreven hårvækst i ansigtet (kvinder)
 • Dårlig smag i munden
 • Besvær ved at åbne munden
 • Smag af metal i munden
 • Utydelig tale
 • Sår eller svie i indersiden af munden
 • Usædvanlig smag i munden
 • Kæben låser sig fast
 • Muskelkramper eller muskelspasme
 • Besvær med vandladning
 • Besvær med at få startet vandladningen
 • Svimmelhed
 • Nervøsitet
 • Besvær med at sove uforstyrret
 • Hyperaktiv adfærd
 • Ligegyldighed
 • Blackouts
 • Besvær med at holde sig vågen
 • Manglende evne til at opnå eller vedligeholde en rejsning
 • Tab af korttidshukommelse

Hvis du mener at du reagerer uhensigtsmæssigt på din medicin, bør du snarest muligt kontakte en læge, med henblik på at blive vejledt nærmere. Dine symptomer er ikke nødvendigvis forårsaget af din medicin, men kunne sagtens være relateret til en sygdom eller en dårlig sundhedstilstand. Såfremt du udviser en voldsom allergisk reaktion bør du følge disse trin:

 1. Hvis du har en EpiPen eller anden form for adrenalin injektion, bør du bruge den omgående.
 2. Benyt dig af antihistamintabletter (tyg på dem, for at få en hurtigere effekt)
 3. Ring til din læge eller vagtlægen for yderligere instrukser. De har adgang til din sygejournal og kan vurdere din risiko for at opleve anafylaktiske reaktioner.
 4. Hvis du ikke kan få fat på nogen af de førnævnte, bør du tage på skadestuen.
 5. Hvis du er meget dårlig; har svært ved at trække vejret, tæt på at kollapse, eller lignende, bør du få nogen til at køre dig på skadestuen, da du ikke er i stand til at føre en bil forsvarligt. - Alternativet er at ringe til alarmcentralen. Det er meget vigtigt at du ikke selv kører bilen. 
 • Hvornår bør jeg forvente at mine symptomer begynder at aftage?
 • Bør jeg stoppe komplet med at tage denne medicin, eller blot nedsætte dosen?
 • Er der øvrige medikamenter (erstatningspræaparater), som kan erstatte det nuværende?
 • Bør jeg være bekymret for de langsigtede bivirkninger?
 • Kan dette været forårsaget end noget helt andet end overfølsomhed over for medicinen eller bivirkninger?

At fortsætte med at tage medicinen, eller at tage flere typer medicin samtidig, der kan forårsage en interaktion mellem de forskellige lægemidler, der ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig.

Lægen vil typisk kigge på sygdomshistorikken og indlede en nøje fysisk undersøgelse, med henblik på at vurdere om symptomerne er forårsaget af overfølsomhed for medicin. Hvis der er indikationer på dette, vil lægen anbefale at man stopper med brug af medicinen, for at kunne afprøve om denne har været årsagen til de allergiske reaktioner. 

Bivirkninger kureres ved at man stopper medicinbehandlingen. Det er dog lægen som har det sidste ord, og derfor skal man aldrig stoppe med at tage sin medicin, før lægen har sagt god for det. 

Hvornår er en bivirkning alvorlig nok til at stoppe medicinbehandlingen?

Det er vigtigt at spørge din læge om risikoen for bivirkninger i forhold til medicinbehandlingen. Blot det at man er informeret omkring en eventuel bivirkning kan hjælpe en med at opdage bivirkningen hurtigere, og kende grænserne for hvornår bivirkningen opstår. Hvis bivirkningen er generende i en sådan grad, at medicinens gavnende effekt ikke kan opvejes med bivirkningerne, bør medicinbehandlingen stoppes - din læge kan træffe denne beslutning for dig.

De fleste præparater forårsager kun bivirkninger i starten af behandlingen, hvorefter de gradvist svinder hen, i takt med at behandlingsforløbet skrider frem. Dette gør sig i sær gældende for blodtryksmedicin, der har tendens til at gøre en rundtosset i starten af behandlingsfasen. Det er dog vigtigt at fortsætte med at tage medicinen, da der kan opstå et væld af øvrige problemer, hvis kroppen pludselig ikke får stoffet længere.

Et andet eksempel på at en bivirkning bør tolereres er penicillin. Stoffet er kendt for at forårsage tynd afføring. Men penicillinens gavnlige effekt trumfer den ærgrelige bivirkning, hvorfor man bør fortsætte med penicillinbehandlingen. Hvis dog den tynde afføring fortsætter i flere dage af gangen, risikerer man at blive dehydreret og mangle salte i kroppen, hvorfor man bør kontakte en læge omgående. I værste fald skal man stoppe med at bruge medicinen øjeblikkeligt og begynde symptombehandling, såfremt dette er en nødvendigt.

 • 1 ud af 10 lider af en overfølsomhed for penicillin, som er en af de mest farlige medicinallergier at have.
 • Symptomerne består af alt fra hududslæt til dødelige anfald.
 • Man ved endnu ikke præcis hvorfor nogle mennesker er allergiske over for penicillin.
 • Hvis man undgår kontakt med penicillin samt antibiotikum, der er i familie med penicillin, nedsætter man risikoen for allergi over for medicinen.
 • En specialist kan hjælpe med at nedsætte overfølsomheden for penicillin og dermed delvist kurere penicillin-allergien.
 • Mellem 6 og 10 % af alle bivirkninger af lægemidler er forårsagede af patienters allergier over for ingredienserne i medicinen.
 • De fleste bivirkninger og reaktioner vil aftage så snart der stoppes med benyttelse af den forårsagende medicin.
 • Nogle allergiske reaktioner vil bestå af voldsomme hududslæt (Stevens Johnson syndrom), som kan vare op til flere uger.
 • Det er vigtigt at understrege, at ikke alle oplever de bivirkninger, som angives i indlægningsseddelen.
 • De angivne bivirkninger skal angives pr. lovkrav, hvis blot én person har oplevet bivirkningerne i forbindelse med brugen af lægemidlet. Derfor kan bivirkningerne, der nævnes i indlægningsseddelen fremstå mere skræmmende og omfangsfulde end de i virkeligheden er.
 • Langt de fleste oplever ofte slet ingen bivirkninger, og hvis de gør, så er der tale om de mindre betydelige bivirkninger af slagsen.
Den bedste forebyggelse mod bivirkningerne er at tage medicinen akkurat som foreskrevet af lægen. Denne simple gerning gør en verden til forskel. Man kan i de fleste tilfælde blive fuldkommen fri for bivirkninger, ved at holde sig til lægens anvisninger omkring medicinen. 

Sådan reduceres risikoen for bivirkninger

 • Tag altid medicinen i præcis overensstemmelse med anvisningerne.
 • Tag aldrig andres medicin.
 • Research alt omkring din medicin ved at studere indlægningsseddelen nøje. Indlægningsseddelen indeholder altid oplysninger omkring bivirkninger og forbehold. Hvis ikke dit specifikke præparat har en informationsseddel, kan du altid bede om at få en udleveret på apoteket.
 • Spørg altid en apoteker / farmaceut til råds omkring håndkøbsmedicin. Farmaceuter kan altid oplyse om bivirkninger og medicinkombinationer, der bør undgås.
 • Du bør altid være opmærksom på at medicin købt i et supermarked også kan forårsage bivirkninger.
 • Informér altid din læge om hvilke præparater du bruger, herunder receptpligtigt medicin, håndkøbsmedicin, naturmedicin og alternativ behandling.
 • Spørg din læge om ændringer af livsstilen eventuelt kunne udelukke nødvendigheden af medicin. Nogle tilstande healer nemlig bedre med livsstilsændringer som mere motion og bedre kost.
 • Få revurderet dit medicinforbrug minimum 1 gang årligt. Dette bør især efterleves af ældre personer, da folk oppe i alderen er mere tilbøjelige til at opleve bivirkninger.
 • Ethvert præparat, der betragtes som have unødvendig effekt for eftertiden, bør stoppes.
 • Spørg lægen om du kunne have godt af en gennemgang af al medicinen af en farmaceut - en apoteker kan vurdere eventuelle bivirkninger som konsekvens af kombinationerne af alle dine medicinpræparater.
 • Benyt dig aldrig af medicin, der er blevet for gammelt.
 • Snak med en apoteker omkring dosisregulerings-systemer, der kan hjælpe med at organisere indtaget af medicinen. Det kan være farligt at tage medicinen på et forkert tidspunkt eller i kombination med øvrig medicin.
 • Spørg altid lægen eller apotekeren til råds, for at kunne forstå fordele og risici vedrørende medicinen.

En effektiv forebyggelse af fremtidige bivirkninger består også i at holde din privatpraktiserende læge underrettet om hvilken medicin du tager, hvornår du tager den, hvor ofte du tager den, osv. En person, der arbejder på apoteket (ofte en farmaceut) vil også være i stand til at vurdere om der kan opstå farlige bivirkninger fra dine kombinationer af medicin. Det er dog bedst at få lægen til at vurdere om medicinerne passer sammen, og ændringer på medicinmønstre bør også vendes hos lægen inden de bliver implementeret.   Sundhedsstyrelsen har lavet en hjemmesiden, hvor man kan angive kombinationer af forskellige medicin, naturlægemidler, vitaminer og sågar grapefrugtjuice - med henblik på at blive oplyst om hvorvidt der eksisterer en fare ved at kombinere de valgte midler.

De fleste overfølsomhedsreaktioner for medicinen vil blive betydeligt bedre blot få timer efter du stopper med at tage den forårsagende medicin. En allergisk reaktion er en alvorlig, og bør blive behandlet af din privatpraktiserende læge snarest muligt.

Huskeråd mht. bivirkninger

 • Uønskede bivirkninger kan opstå fra alle medicintyper, herunder håndkøbsmedicin, naturmedicin (fx urter og vitaminer), alternative behandling og receptpligtig medicin.
 • Hvis du frygter eventuelle bivirkninger af medicin du netop har indtaget, bør du søge akut lægehjælp omgående.
 • At kombinere alternativ naturmedicin med medicinpræparater kan resultere i forøget risiko for at opleve bivirkninger, da de aktive stoffer i de forskellige medicintyper kan påvirke hinanden.
 • Husk altid at underrette din læge omkring enhver form for medicin du tager, herunder receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin, naturmedicin og alternativ behandling. Det er vigtigt at få revurderet sin medicin årligt.