Sygdom

Overdosis

En overdosis af et stof kan være enten en ulykke eller fuldkommen intentionel. Nogle overdosiser kan være livsfarlige. Det er bydende nødvendigt at den overdoserede person får den rette behandling. På hospitalet og skadestuerne kan læger udrense ikke-absorberede stoffer fra kroppen. Desuden kan de også give nogle antistoffer. Personer, der overdoser med vilje bør blive behandlet for psykiske sygdomme og blive holdt skarpt øje med.

I 2008 blev der registreret 3195 skadestue-konsultationer i forbindelse med overdosiser af rusmidler eller øvrige stoffer. Utilsigtede overdoser er blevet mere og mere hyppige i løbet af de sidste 20 år, delvist pga. at antallet af receptpligtige narkotikum er steget dramatisk. 

 • Søvnighed
 • Forvirring
 • Koma
 • Opkast
 • Overdreven sveden
 • Lavt blodtryk
 • Lav hjerterytme
 • Lav vejrtrækningsrytme
 • Brystsmerter
 • Mavesmerte
 • Diarré
 • Stakåndet
 • Oprevethed

Generelt forårsager en overdosis af et stof en ekstrem version af det pågældende stofs normale effekt. Fx vil overdreven brug af blodtryksnedsættende medicin reducere blodtrykket markant - hvilket kan være dødeligt. En overdosis af et rusmiddel kan forårsage søvnighed, forvirring, vejrtrækningsbesvær, mavesmerter, oprevethed og mange andre problemer - at afhængig af stoffet.

Du bør booke en konsultation hos din egen læge, hvis du mistænker at et familiemedlem bruger ulovlige stoffer. Brugen af ulovlige stoffer er en ledende risikofaktor for overdoser.

 • Kan de overdoserede stoffer blive udskilt fra min krop?
 • Vil jeg opleve permanente (livsvarige) problemer i forbindelse med min overdosis af netop dette stof eller denne stofkombination?
 • I tilfælde af utilsigtet overdosis: Hvad kan jeg gøre for at sikre mig at dette ikke sker igen?
 • I tilfælde af intentionel overdosis: Hvilke psykiske behandlingsmuligheder er tilgængelige?

Børn og ældre personer har den højeste risiko for at opleve en utilsigtet overdosis. Teenagere og voksne har større tendens til at opleve intentionelle overdoser (med vilje). 

Din læge vil spørge ind til hvilke stoffer du har taget. Lægen vil sandsynligvis tage en blodprøve for at måle visse relevante værdier for stofferne. Herudover kan der blive foretaget øvrige tests med henblik på at vurdere hvorvidt organerne har taget skade af overdosen.

Behandlingen afhænger af hvilket stof der er blevet taget en overdosis af. Behandlingsmulighederne indbefatter typisk; at man pumper stofferne ud af maven (kaldet udpumpning af maven), at patienten får kul at spise - hvilket binder sig til stoffer og hindrer dem i at blive absorberet af kroppen, indtagelse af medicin, som tilskynder maveindholdets vej gennem tarmsystemet, antistoffer (hvis de er tilgængelig for det pågældende stof) og beroligende medicin (hvis personen er oprevet eller udviser voldig adfærd).

De fleste healer fuldkommen fra utilsigtede overdoser, trods visse overdoser kan generede langtidsvirkende problemer. En helberedelse for en intentionel overdosis afhænger af hvorvidt den bagvedliggende psykiske sygdom kan blive behandlet i passende grad.

 

 • Statistikken for utilsigtede overdosiser er eksploderet, og har nået et epidemisk niveau i de sidste to årtier.
 • De hyppigst overdoserede stoffer er opioider som metadon, oxycodon og hydrocodon.
 • Flere mænd end kvinder dør af utilsigtede overdoser/forgiftninger, trods kvinder er begyndt at fylde mere i statistikken.

Utilsigtede forgiftninger er nu den andenstørste årsag til skade og efterfølgende død (efter trafikulykker, der trumfer førstepladsen)

Overdosis kan ikke forebygges.

Forsøg ikke at behandle en mulig overdosis af stoffer på egen hånd før du har rådført dig hos en ekspert på en skadestue, rusmiddellinje eller giftlinje. For at forhindre fremtidige overdoser bør du sørge for at alt medicin i hjemmet er uden for børnenes rækkevide, så de små børn ikke kommer til at indtage en ekstrem stor dosis af stofferne. Hold altid telefonnummeret til giftlinjen (82 12 12 12) gemt i telefonen. Hvis du mistænker et familiemedlem for at bruge ulovlige stoffer, bør du tilsigte at få vedkommende i behandling.