Sygdom

Reyes syndrom

Reyes syndrom er en alvorlig og sjælden sygdom der forårsager hævelse i hjernen og leveren. Sygdommen rammer mest børn, men kan også forekomme hos voksne. Hvis ikke syndromet bliver behandlet hurtigst muligt, kan det forårsage død. Reyes syndrom begynder at vise sig ca. en uge efter at et barn har haft influenza, skoldkopper eller en lungeinfektion. Sygdommen medfører opkast, irritation, forvirring, anfald og voldsom træthed. Lægerne ved ikke med sikkerhed hvad der tilvejebringer Reyes syndromet, men aspirin (acetylsalisylsyre). Eksperterne foreslår at man ikke behandler børn med acetylsalisylsyre (aspirin), medmindre lægen har sagt god for det.

En person med Reyes syndrom bliver meget nemt og hurtigt syg. For unge børn og spædbørn vil de første symptomer typisk være hastig vejrtrækning og diarré. Andre børn vil ofte opleve voldsomt træthed og kaste op. Hvis sygdommen ikke behandles øjeblikkeligt, leder det til at barnet oplever anfald, svaghed i arme og ben, forvirring, aggressivitet eller irritation. Sygdommen kræver omgående behandling, da den kan forårsage død inden for ganske få dage - såfremt sygdommen er ubehandlet.

Siden 1994 har der kun været ganske få diagnosticeringer af Reyes syndrom i Danmark

 • Urolighed
 • Forvirring
 • Desorienteret
 • Søvnig
 • Personlighedsændring
 • Usædvanlig adfærd
 • Gule øjne
 • Hastig vejrtrækning
 • Kvalme eller opkast
 • Træthed
 • Rastløs eller i dårligt humør
 • Gullig hud
 • Opkast
 • Irritation
 • Forvirring
 • Anfald
 • Voldsom træthed

Opsøg læge eller skadestuen hvis dit barn kaster op, føler sig irriteret eller er ekstremt træt efter at have haft en virusinfektion.

 • Kan Reyes syndrom være årsagen til mit barns symptomer?
 • Hvilke prøver er nødvendige?
 • Vil tilstanden forårsage nogle langtidsvarende problemer?
 • Er mit barn nødt til at blive indlagt på hospitalet?
 • Brug af acetylsalicylsyrepræparater (aspirin, kodymagnyl, magnyl, hjertemagnyl, treo).
 • Hvis man lider af en fedtsyre oxiderings sygdom i forvejen

At bruge acetylsalicylsyrepræparater (aspirin, kodymagnyl, magnyl, hjertemagnyl, treo) vil forværre sygdommen markant. 

Lægen vil typisk indlede en nærmere undersøgelse af barnet og stille relevante spørgsmål om tidligere sygdomme, medicinbrug og symptomer. Lægen vil med stor sandsynlighed bede barnet om at aflægge en urinprøve, blodprøve, foretage kemiske prøver, en leverfunktions test. I tvivlstilfælde kan man være nødsaget til at tage en cellevævsprøve af leveren, foretage CT-scanning af hovedet eller tage en rygmarvsprøve.

 1. Hormonbehandling i drop, for at reducere hævelsen.
 2. Medicin der forhindrer blødninger.
 3. Medicin der hjælper med svimmelhed og opkast.
 4. Vanddrivende midler, der kan nedsætte trykket i hjernen.
 5. Anti-anfalds medicin.
 6. Vejrtrækningshjælp
 • Reyes syndrom blev først opdaget i 1963 af R.D.K Reye fra Australien, men at en lignende tilstand var blevet opdaget tilbage i 1929.
 • Fremkommeligheden af sygdommen har dalet kraftigt siden 1980 hvor lægeverdenen begyndte at advare mod benyttelsen af midler som treo, kodimagnyl, osv. (acetylsalisylsyre), da der forelå en klar sammenhæng mellem sygdommen og brugen af disse præparater.
 • Den mest aktive fase for syndromet var mellem 1979 og 1980, hvor der blev rapporteret 555 tilfælde af Reyes syndrom af sundhedsstyrelsen.
 • Den gennemsnitlige alder for patienter der lider af Reyes syndrom er 7.
 • De fleste tilfælde af Reyes syndrom forekommer hos børn i aldersgruppen 5 til 14.
 • Sygdommen er oftest behandlet på hospitaler, frem for hos privatpraktiserende læger.
 • De fleste børn, som bliver behandlet vil overleve.

Reyes syndrom kan ikke forebygges.

Reyes syndrom skal øjeblikkeligt behandles af en læge.