Sygdom

Søvnløshed

Hvad er søvnløshed?

Søvnløshed er en søvnlidelse, der forårsager en forstyrrelse af søvnen, problemer med at falde i søvn, og besvær med at holde sig sovende  når først man endeligt er faldet i søvn. Søvnløshed optræder ofte i forbindelse med andre søvnforstyrrelser, de kan være forårsaget af psykiske eller fysiske omstændigheder, men kan også optræde som en søvnlidelse i sig selv. Selve betegnelsen "søvnløshed" kan både referere til symptomet, som definereres ved at man ikke kan sove, såvel som selve søvnlidelsen kaldet Søvnløshed. Denne dobbeltbetydning af ordet kan føre til en del forvirring blandt, befolkningen, og derfor bør man altid specificere, om der er tale om sygdommen eller symptomet.

Søvnløshed kan sætte sit præg på energiniveauet, humøret, produktiviteten og livskvaliteten. Faktisk er søvnløshed ikke en sjælden lidelse blandt voksen, eftersom de fleste vil gennemgå en søvnløs periode i løbe af deres livstid. Dog begynder søvnløshed at blive et reelt problem når man lider af en kronisk (permanent) træthedsfornemmelse. Personer, der lider af søvnløshed, rapporterer ofte at de ikke føler sig friske om morgenen, har en dårlig søvnkvalitet og har tendens til at vågne flere gange i løbet af natten. Søvnløse personer har tendens til at benytte sig meget af sovepiller, hvilket kan føre til en stofafhængighed, hvis ikke man er varsom og disciplinær omkring forbruget.

Søvnløshed opdeles normalt i primær og sekundær søvnløshed. Primær søvnløshed er karakteriseret ved at søvnlidelsen ikke er affødt af en medicinsk, psykisk eller miljømæssig årsag. En grundig diagnosticering af søvnløsheden kan dermed differentiere mellem de forskellige former for søvnløshed:

 1. En primær søvnløshed, der ikke er forårsaget af en anden lidelse, og dermed optræder alene.
 2. En primær søvnløshed, som er sameksisterende med en anden lidelse, og dermed optræder som en følgetilstand.
 3. En sekundær søvnløshed, der er forårsaget af en anden lidelse el. tilstand

De forskellige former for søvnløshed

 • Forbigående søvnløshed varer mindre end en uges tid, og er typisk forårsaget af en anden sygdom, ændringer i sovemiljøet, sovetidspunktet, midlertidig depression eller stress. Komplikationerne i forbindelse med en forbigående søvnløshed er typisk ekstrem træthed og en nedsat motorisk evne - der på mange måder minder om symptomerne på søvnmangel.
 • Akut søvnløshed er en manglende evne til at holde sig sovende. Problemet skal have stået på i mindre end en måneds tid, og kan først diagnosticeres når man har svært ved at falde i søvn eller når søvnen ikke er genopfriskende (dårlig søvnkvalitet). Komplikationerne opstår selvom omstændighederne for en normal og god søvn er tilstede, og problemerne fører til en nedsat funktionalitet i dagligdagen. Denne form for søvnløshed kaldes også for 'midlertidig søvnløshed' eller 'stressrelateret søvnløshed'.
 • Kronisk søvnløshed varer længere end en måned, og kan meget vel være forårsaget af en anden sygdom, tilstand eller lidelse, men også optræde alene (primær). Personer som er meget stressede og har vekslende udskilninger af cytokiner i hjernen, er mere tilbøjelige til at pådrage sig en kronisk søvnløshed. Komplikationerne i forbindelse med en kronisk søvnløshed varierer meget fra en person til anden, men vil typisk bestå af svage muskler, hallucinationer og/eller mental træthed. I nogle alvorlige tilfælde kan kronisk søvnløshed føre til at man får dobbeltsyn. 

De hyppigste årsager til søvnløshed og rastløshed

 • Anvendelsen af psykoaktive eller stimulerende stoffer, herunder visse medicintyper, urter, koffein, nikotin, rusmidler og alkohol.
 • Brug af nogle former for antibiotika, der er knyttet til kroniske typer af søvnløshed.
 • Smerter, der forhindrer en i at kunne finde ro om natten.
 • Hormonændringer, som forekommer før menstruation og ved overgangsalderen.
 • Tilstande præget af angst, frygt, stress, vrede, følelsesmæssig eller mental anspændthed, problemer med sociallivet, økonomisk stress, osv.
 • Psykiske sygdomme såsom depression, angst, posttraumatisk stress, skizofreni, tvangstanker og humørsvingninger.
 • Forstyrrelser i døgnrytmen grundet jetlag og arbejdsforhold.
 • Forskellige neurologiske lidelser, hjerneskader eller tidligere hjerneskader.
 • Sundhedsmæssige tilstande som sukkersyge, stofskiftesygdomme og gigt.
 • Misbrug af receptpligtig medicin, og især et overforbrug af sovemedicin.
 • Dårlig søvnhygiejne.
 • Mareridt, søvngængeri og livlige drømme, der får kroppens til at bevæge sig i løbet af søvnen.
 • Motion på højt niveau, der udløser søvnproblemer og langvarige vanskeligheder med at falde i søvn.

Jetlag (søvnmangel grundet tidsforskel)

Selve nattesøvnen er meget påvirket af kroppens mentale og fysiske udsættelser, som den har oplevet i løbet af dagen. Disse oplevelser er styret af neuroner i hjernen, der reagerer på lysniveauet, temperaturen, hormonbalancen og øvrige signaler, der kan påvirke kroppens såkaldte "biologiske ur". Dette ur hjælper med at regulere kroppens vågne timer og søvnrytme. En forstyrrelse af kroppens biologiske ur kan føre til at man bliver blundet og føler trang til at holde sig vågen.

Et meget godt eksempel på dette princip er personer, der rejser gennem flere tidszoner. Hvis man flyver fra Danmark til Kina, har man skabt en ubalance mellems kroppens biologiske ur og de ydre påvirkninger på kroppen. Fænomenet kaldes for Jetlag. Når kroppen fortsætter med at fungere efter det biologiske ur, trods omgivelsernes signalpåvirkninger, kan man risikere at lide af søvnmangel. Det tager normalvis et par dage at justere kroppens biologiske ur efter en tidsforskel, men afhænger af hvor stort jetlagget er, eftersom kroppens forskellige organer ikke alle indstiller sig på samme tid.

10 alvorlige konsekvenser af søvnløshed

Alle ved at mangel på søvn kan føre til at man bliver mopset og uklar i hovedet. Dog er det ikke alle der ved, hvordan det kan påvirke sexlivet, hukommelsen, sundheden, udseendet og sågar evnen til at tabe sig, når man ikke kan sove. Herunder er oplistet 10 meget overraskende - og alvorlige - konsekvenser af søvnproblemer

1) Søvnighed forårsager ulykker

Søvnmangel er den største årsag til de fleste af de seneste katastrofer i verdenshistorien, herunder Three Mile Island-ulykken, Tjernobylulykken og ulykken med tankskibet Exxon Valdez, der i 1989 gik på grund og lækkede 42 millioner liter olie ud i havet. Søvnmangel udgør også en betydelig sikkerhedsrisiko i trafikken. Hvis man ikke har kunne sove natten før, og derfor er meget døsig, kan en man risikere at falde i søvn bag rattet. Træthed bag rattet er stort set lige så risikofyldt som at være påvirket af euforiserende stoffer. Trafikstyrelsen har anslået at over halvdelen af alle trafikulykker i Danmark er forårsaget af en form for søvnmangel eller træthed for en af de involverede parter. Problemet er størst blandt unge under 25 år.

Undersøgelser har vist at søvnmangel og dårlig søvn også fører til uheld på arbejdet. Man kan tydeligt se en sammenhæng mellem medarbejderes angivne antal søvntimer og hyppigheden af arbejdsskader på jobbet. Herudover eksisterer der også en klar parallel mellem kvaliteten af søvnen og medarbejderes antal af sygedage om året.

2) Søvnmangel gør dig dummere

Søvn er en meget afgørende faktor for at kunne tænke og handle klart. Hvis ikke man sover, kan man risikere at sætte hjernens kognitive evner ud af værk på mange måder. Søvnmanglen  påvirker opmærksomhedsevnen, energiniveauet, koncentrationsevnen, den logiske sans tænkning og problemløsningsevnen. Dette gør det meget svært at indtage ny viden når man er træt og ikke har kunne sove natten før.

Herudover er det vigtigt at sove tilstrækkeligt, eftersom man i løbet af natten bearbejder dagens indtryk og oplevelser i hjernen. Hvis man ikke får nok søvn, kan man risikere ikke at huske nogle vigtige sager eller have svært ved at genkalde oplevelser fra det forudgående døgn.

3) Søvnmangel kan føre til alvorlige problemer med sundheden

Søvnproblemer, dårlig søvn, at man ikke kan sove eller mangel på søvn er alle sammen faktorer, der kan forøge risikoen for at man pådrager sig følgende sundhedstilstande:  
 • Hjertekarsygdomme
 • Hjertestop
 • Uregelmæssig hjerterytme
 • Højt blodtryk
 • Sukkersyge
Det påskønnes at omkring 9 ud af 10 personer, der lider af søvnløshed - en sygdom som karakteres ved at man konstant har besvær med at falde i søvn og sove længe - også lider af en anden form for sygdom eller tilstand, der er relateret til den manglende søvn.

4) Mangel på søvn kan nedsætte sexlysten

Søvnspecialister hævder at søvnløse mænd og kvinder har tilkendegivet at deres sexlyst (libido) er betydeligt nedsat i forhold til de perioder, hvor de kunne gennemføre en almindelig nattesøvn uden problemer. Nedsat energiniveau, søvnighed og en øget anspændthed er i store træk årsagerne til hvorfor sexlysten bliver nedsat af søvnmangel.

Mænd, der lider af søvnapnø - en luftvejssygdom som afbryder søvnen - kan der være øvrige faktorer, der fører til den manglende sexlyst. En amerikansk undersøgelse har nemlig antydet, at mænd med søvnapnø også har lave testosteronniveauer i blodet. I undersøgelsen blev det kortlagt, at omkring halvdelen af alle mænd med søvnapnø udskilte lave testosteronværdier i blodbanen i løbet af nattesøvnen.

5) Kan man ikke sove, bliver man deprimeret

Men tiden kan søvnmangel og søvnforstyrrelser føre til at man udvikler de centrale symptomer på en depression. En spørgeundersøgelse har vist, at patienter som er blevet diagnosticeret med depression eller angst har større tilbøjelighed til a sove færre end 6 timer om natten. Den mest hyppige søvnforstyrrelse - Søvnløshed - har den største sammenhæng med depression. Personer, der lider af Søvnløshed , er fem gange mere tilbøjelige til at udvikle en depression, end personer der sover godt om natten. Faktisk er søvnløshed ofte en af de symptomer, der indgår i diagnosticeringen af en depression.

Søvnløshed og depression er to tilstande der nærer hinandens eksistens. Søvnmangel vil ofte føre til en fremprovokering og forværring af symptomerne på en depression, mens en depression kan gøre det meget svært at sove roligt om natten. Derfor kan man ofte ved at behandle en af tilstandene have stor succes med også at afhjælpe den anden tilstand. tesøvnen.

6) Dårlig søvn fører til en aldrig af huden

De fleste har oplevet af have en gullig hud og poser under øjnene efter et par nætter uden megen søvn. Men det viser sig at kronisk søvnmangel kan føre til sprækket hud, rynker og mørke pletter under øjnene. Hvis man ikke får nok søvn, udskiller kroppen en større mængde af stresshormonet kortisol. Store mængder af kortisol i kroppen kan føre til en nedbrydning af hudens kollagen - et protein der holder huden smuk, glat og elastisk.

Søvnmangel kan også føre til at kroppens udskiller for lidt af kroppens væksthormon. Når man er ung, er det meget vigtigt at få tilstrækkeligt med søvn, eftersom man er i voksealderen. I takt med at man bliver ældre, bliver væksthormonerne benyttet til at øge muskelmassen, styrke knoglerne og gøre huden tykkere. Det er i løbet af nattens dybe søvn væksthormonerne bliver udskilt, og processen er en naturlig del af kroppens hvile oven på en hel dags aktivitet.

7) Træthed gør dig klodset og glemsom

Personer, der forsøger at få en bedre hukommelse, skal starte med at sørge for at de får sovet tilstrækkeligt. En af de store ulemper ved en træthed er, at alle hjernens funktioner er markant nedsat og nogle gange er visse funktioner fuldkommen sat ud af spil.

8) Mangel på søvn kan føre til at man tager på i vægt

Søvnmangel fører til en stor appetit og sultfornemmelse, og det synes at været forbundet med overvægt. En undersøgelse viser nemlig at personer, som sover færre end 6 timer om natten, har 30% større risiko for at blive overvægtige end personer, der får 7-9 timers søvn. Den seneste forskning har også indikeret en sammenhæng mellem mængden af søvn og produktionen af peptider, som regulerer appetitten. Søvnmanglen fører til at kroppen overproducerer stoffet, som sender signaler til hjernen om, at maven er tom på madindhold. Dårlig søvn stimulerer ikke blot appetitten, men stimulerer også trangen til fødevarer, som er rige på fedt og kulhydrater. I øjeblikket er man i færd med at studere, om meget søvn bør være en fast del af overvægtiges slankekure.

9) Søvnmangel kan øge dødsrisikoen

I en britisk undersøgelse har forskere undersøgt hvordan søvnmønstrene har påvirket døden hos omtrent 10.000 borgere i løbet af 20 år. Forskningens konklusion peger på, at personer der har skåret ned på søvntimerne fra 7 til 5 eller færre har en fordoblet risiko for at dø (af alle dødsårsager). Det gjorde sig dog tydeligt, at manglen på søvn forøgede risikoen for at dø af hjertekarsygdomme markant.

10) Søvnmangel påvirker dømmekraften

Mangel på søvn kan påvirke vores opfattelse af omgivelserne og beslutningerne. Denne ulempe forværrer evnen til at træffe fornuftige beslutninger, og kan føre til at man ikke vurderer situationer korrekt. Personer, der ikke kan sove, er især udsatte for at træffe dårlige valg, især når det kommer til at foretage en livsstilsændring. Herfor kan det være meget svært for personer med søvnmangel at afhjælpe deres eget søvnproblem, da de befinder sig i en ond cirkel af dårlig dømmekraft. I vores moderne samfund, hvor det kræves at man er aktiv konstant, kan det være meget problematisk at få tilstrækkeligt med søvn. Søvneksperterne har tidligere udtalt, at hvis man går rundt og tror, at man fungerer fint trods søvnmangel, så tager man grueligt fejl. Og hvis man arbejder inden for et felt, hvor det er vigtigt at kunne bedømme egen funktionsevne, kan en sådan indstilling forvolde store problemer.

Undersøgelser peger på, at personer der kun sover 6 timer om natten (i stedet for 7-8) har tendens til at føle, at de har tilvænnet sig søvnmanglen og sagtens kan leve med den. Men hvis man måler på sådanne personers mentale kunnen (koncentration og ydeevne) vil man kunne se, at deres evner er stærkt påvirket af søvnmanglen. Dermed findes der et stadie inden for søvnmanglen, hvor vi mister grebet om selvopfattelsen af søvnmanglen - og dette kan være meget farligt.
 • Koncentrationsbesvær
 • Besvær ved at falde i søvn
 • Søvnbesvær
 • Besvær med at sove uforstyrret
 • Besvær med at holde sig vågen
 • Vågner om natten
 • Vågner for tidligt
 • Føler sig ikke veludhvilet om morgenen
 • Træthed i løbet af dagen
 • Irritation, depression og anspændthed
 • Begår ofte fejl
 • Kraftig hovedpine
 • Mavesmerter
 • Bekymring om søvnmangel

En person der lider af søvnløshed eller rastløshed tager typisk op til 30 minutter om at falde i søvn, og kan ikke sove mere end ca. 6 timer. Mønstret gentager sig minimum 3 gange ugentligt i løbet af minimum en måned.

Hvis rastløsheden gør det svært at fungere i dagligdagen, bør man opsøge lægen og finde ud af hvad årsagen til søvnforstyrrelserne er, og hvordan tilstanden behandles mest effektivt. Hvis lægen vurderer at der er tale om en søvnlidelse/søvnsygdom, kan man blive henvist til et center, der specialiserer sig inden for søvnlidelser og kureringen af disse.

Sådan forbereder du dig på lægekonsultationen

 • Spørg lægesekretæren om du bør forberede dig ved eksempelvis at føre en logbog over søvnen.
 • Lav en liste over de symptomer du oplever, herunder også symptomer som du umiddelbart ikke vurdere at være relevant for søvnløsheden.
 • Noter oplysninger om sundheden, herunder nylige og vedvarende helbredsproblemer, stressede perioder og nylige ændringer i din livssituation.
 • Lav en liste over al den medicin du bruger, vitaminer, naturmedicin og andre former for kosttilskud er alle relevante at medtage i oversigten (husk at angive doserne). Desuden bør du også notere alle de midler, som du har anvendt dig af tidligere, for at kunne sove bedre.
 • Tag din sengepartner med, om muligt. Din læge vil muligvis også gerne tale lidt med din sengepartner, for at finde ud af hvor kraftige dine søvnforstyrrelser er, og få et andet syn på hvordan søvnen forløber.
 • Lav en liste over spørgsmål du gerne vil stille lægen, for at få konsultationen til at forløbe glidende, og for at få det meste ud at tiden med lægen.

Det vil lægen spørge om

Nøglen til at diagnosticere og behandle søvnløshed ligger i at lægen bliver veloplyst. Derfor vil lægen sandsynligvis stille dig en række spørgsmål.

Vedrørende søvnløsheden

 • Hvor ofte problemer du problemer med at sove, og hvornår begyndte din søvnløshed?
 • Hvor længe tager det dig at falde i søvn?
 • Snorker du, eller vågner du fordi du ikke kan trække vejret?
 • Hvor ofte vågner du i løbet af natten, og hvor længe tager det dig at falde i søvn igen?

Vedrørende dagligdagen

 • Føler du dig frisk når du vågner, eller føler du dig udmattet hele dagen?
 • Døser du nogensinde hen, og har svært ved at holde dig vågen når du sidder eller kører?
 • Tager du små lure i løbet af dagen?
 • Hvor arbejder du, og hvad består dit arbejde af?
 • Hvor meget motionerer du i løbet af dagen?
 • Bekymrer du dig ofte om at falde i søvn eller at sove over dig?

Vedrørende sengevanerne

 • Hvornår er dine sengetider?
 • Hvad spiser eller drikker du typisk inden du lægger dig til at sove?
 • Tager du i øjeblikket nogle former for medicin (især sovemedicin) før du går i seng?
 • Har du anvendt sovepiller tidligere?
 • Hvor sover du, og hvordan er sovemiljøet der? (temperatur og lys)
 • Hvor mange timers søvn får du i løbet af en nat?

Øvrige spørgsmål

 • Hvor du for nyligt oplevet noget meget stressende i dit liv, såsom skilsmisse, at blive fyret eller forøget arbejdsbyrde?
 • Hvor omfattende er dine tobaks- og drikkevaner?
 • Har du familiemedlemmer, der lider af søvnlidelser?
 • Har du været ude og rejse for nyligt?
 • Hvilke medicinpræparater anvender du regelmæssigt?
 • Hvad tror du er årsagen til min rastløshed?
 • Hvordan får jeg nemmere ved at sove?
 • Hvilken behandlingsform anbefaler du?
 • Jeg lider også at øvrige sygdomme, hvordan håndterer jeg lidelserne samtidig?
 • Bør jeg opsøge en søvnklinik, og er den behandlingsmulighed dækket af det offentlige sygehusvæsen?
 • Hvornår kan jeg forvente at blive helbredt for min søvnløshed?
Alle kan opleve at have en søvnløs nat i ny og næ, men følgende faktorer øger risikoen for at udvikle søvnløshed:  
 • Du er en kvinde. Kvinder har større tendens til at lide af søvnløshed. De hormonelle ændringer, der forekommer i kroppen i løbet af menstruationer og ved menopause spiller en stor rolle. I overgangsalderen oplever mange kvinder svedture og pludselige opvågninger i løbet af natten. Søvnløshed ses også hos nogle gravide kvinder.
 • Du er over 60 år gammel. Ændringer i søvnmønstret og den generelle sundhed forekommer hos ældre personer, og søvnløshed forekommer hyppigere blandt ældre personer.
 • Du lider af en psykisk sygdom. Mange af de psykologiske sygdomme, såsom depression, angst, bipolar sygdom og posttraumatisk stress, forstyrrer søvnen. Et klassisk symptom på alle disse sygdomme er, at man vågner tidligt om morgenen, og ikke føler man har fået sovet tilstrækkeligt.
 • Du er meget stresset. Stressede begivenheder kan forårsage en midlertidig søvnløshed. Længere perioder med stress - såsom de der affødes af dødsfald og skilsmisser - kan føre til en kronisk søvnløshed hos mange mennesker. Herudover kan sociale omstændigheder, der fører til stress, også være en risikofaktor.
 • Du arbejder om natten. Hvis man arbejder meget om natten, øges risikoen for at lide af søvnløshed, eftersom kroppens biologiske ur bliver forstyrret.
 • Du rejser gennem tidszoner. Jetlag fra lange rejser kan forårsage søvnløshed.

Luftvejssygdomme og søvnlidelser fører til søvnmangel og søvnløshed

Søvnproblemer opstår i forbindelse med mange forskelligartede sygdomme og psykiatriske tilstande. Det er eksempelvis meget normalt at astmaanfald og hjerteanfald forekommer tidligt om morgenen eller sent på aftenen. Det er også en stor sammenhæng mellem epileptiske anfald og forskellige søvnstadier. Trods dette område ikke er fuldkommen afklaret, ved man dog, at visse søvnfaser faktisk øger hjernens aktivitet, mens andre nedsætter aktiviteten.

Søvnmangel kommer også i forlængelse af kroniske smerter og sygdomme, hvor smerterne tager til i natte- og aftentimerne. Smertestillende medicin og andre lægemidler, der tages regelmæssigt mod kroniske smerter, kan også påvirke søvnmønstret og trætheden markant. Personer der lider af kræft, Alzheimers sygdom og hjerneskader døjer typisk også med søvnproblemer, og kan sommetider ikke sove om natten.

Psykiatriske sygdomme som depression, angst og spiseforstyrrelser kan også påvirke søvnrytmen meget. Sådanne tilstande forbindes ofte med enten for meget - eller for lidt - søvn. Faktisk er problemer med søvnen meget sammenbundet med mange psykiske sygdomme, og kan i mange tilfælde fungere som en ond cirkel, da søvnmangel forværrer den psykiske tilstand.

De officielle lægefaglige kriterier for at kunne stille diagnosen for søvnløshed er beskrevet nedenfor. Disse kriterier er udarbejdes til brug af læger og andet sundhedspersonel.

Overvejende utilfredshed med søvnkvalitet eller søvnmængde, i forlængelse af en (eller flere) af følgende symptomer:
 • Svært ved at falde i søvn (Blandt børn kan dette problem give sig til kende ved, at barnet ikke kan falde i søvn uden en forældre gør en ihærdig indsats)
 • Svært ved at holde sig sovende, der typisk fører til hyppige opvågninger eller problemer med at falde i søvn efter opvågningerne. (Blandt børn kan dette problem vise sig ved, at barnet har svært ved at falde i søvn igen uden en forældres indsats)
 • Vågner tidligt om morgenen, uden at kunne falde i søvn igen.
  Derudover, skal følgende kriterier også være opfyldt:
 • Søvnforstyrrelserne fører til en markant forringelse af de sociale evner, arbejdsmæssige forhold, akademisk præstation, adfærden eller andre funktionsområder.
 • Søvnkomplikationerne forekommer minimum 3 nætter om ugen.
 • Søvnkomplikationerne forekommer selvom omstændighederne for rolig og afslappet søvn er tilstede.
 • Søvnkomplikationerne forekommer ikke kun i forlængelse af en anden søvnlidelse (fx narkolepsi, luftvejssygdomme, søvnapnø, osv.)
 • Søvnløsheden er ikke forårsaget af en påvirkning af stoffer og stimulanser (alkohol, rusmidler, medicin., osv.)
 • Sameksisterende psykiske sygdomme og fysiske sygdomme er ikke den direkte årsag til at søvnløsheden er generende.
Behandlingen vil som udgangspunkt være centreret omkring den bagvedliggende årsag til søvnløsheden. Dette kan ofte være sygdomme, tilstande eller medicin. Hvis der er en mistanke om, at du lider af søvnløshed, vil du blive nøje undersøgt. Undersøgelsen vil bestå af en fysisk undersøgelser, en sygdomshistorik og en logføring over søvnmønstret. Du kan blive bedt om at føre en dagbog over din søvn i 1-2 uger, hvor du noterer hvor længe du sover, hvor godt du sover, og hvor træt du føler dig efter søvnen. Desuden kan det også være relevant at inddrage meninger og udtalelser fra sengepartnere. I nogle tilfælde kan det være relevant at blive henvist til en søvncenter, der kan foretage mere specialiserede tests.

Akut søvnløshed

Akut søvnløshed bør ikke nødvendigvis behandles grundigt. En meget mild form for søvnløshed kan ofte forebygges eller behandles ved at man får sig en god nats søvn. Hvis søvnløsheden dog gør det svært at fungere i dagligdagen, tyder det på at man bør søge en behandlingsform. En læge kan hjælpe med at vælge den passende behandlingsform.

Kronisk søvnløshed

Kronisk søvnløshed behandles ofte ved at man behandler den underliggende årsag til tilstanden. Hvis søvnløsheden ikke forsvinder ved behandling af det bagvedliggende sundhedsproblem, vil lægen typisk anbefale en form for adfærdsterapi. Adfærdsterapi kan hjælpe med at kontrollere den adfærd, som forårsager den søvnløse tilstand.

Hvordan får man en god nattesøvn?

Ofte kan det hjælpe meget at leve med en ordentlig søvnhygiejne, herunder at man opretholder nogle faste senge- og vågnetimer. Faktisk er en struktureret døgnrytme den bedste måde at bekæmpe søvnmangel på. Herudover anbefales det også, at man holder sig fra stimulerende midler som alkohol, nikotin og koffein, samt at man ikke motionerer stærkt i timerne op til selve sengetiden. Mange døjer med at ligge vågen om natten, og føle sig bebyrdet af problemerne og morgendagens udfordringer. For sådanne personer kan det være behjælpeligt at skrive en liste over sager, som de gerne vil have ordnet dagen efter, for derved at kunne føle sig fri fra tankerne om at få det ordnet.

Terapiformer og teknikker

Behandlingen af adfærden kan føre til nogle bedre sovevaner og forbedringer af sovemiljøet. Gode søvnvaner fører til en bedre søvn, og dermed en bedre koncentrationsevne i løbet af dagen. Adfærdsterapi er som udgangspunkt noget af det første man forsøger sig med, fordi terapiforløb har en gavnende effekt for de fleste personer, som døjer med ikke at kunne sove. Faktisk er terapiforløb mere effektive end medicinale løsninger. Herunder gives et overblik over de relevante terapiformer:
 • Oplysning om god søvnhygiejne. God søvnhygiejne eller gode sovevaner dækker over en struktureret soveplan, at man undgår stimulanser i timerne inden sengetid og at man sørger for at de fysiske omgivelser er fremmende for søvnen.
 • Kognitiv adfærdsterapi. Denne terapiform er en smule alternativ, men fokuserer primært på at man skal lære at kontrollere samt udelukke negative tanker og bekymringer, der kan være årsagen til at man ligger vågen om natten. Terapiformen er meget psykologisk anlagt, og vil typisk også centrere sig omkring bearbejdelse af den dårlige samvittighed, der eventuelt kan opstå i forlængelse af søvnmangel.
 • Afslapningsmetoder. Man kan tilegne sig en del afslapningsrutiner, der kan fremme vejrtrækningen og hjælpe med at eliminere anspændtheden. Sådanne teknikker vil typisk omkranse en øget kontrol af hjerterytmen, muskelspændtheden, humøret og vejrtrækningen. Mange har gavn af en sådan fysiologisk tilgang til behandlingen.
 • Søvnbegrænsning. Denne behandling består i, at man begrænser det tidsrum man lægger sig i sengen. Således kan man bevidst skabe en midlertidig form for søvnmangel, der fører til en øget træthed natten efter. Efter man har fået balanceret søvnrytmen, vil søvnbegrænsningen ikke længere være nødvendig, eftersom den naturlige søvnrytme etableres (via det indre ur).
 • Lysterapi. Hvis man falder i søvn alt for tidligt, og dermed også vågner alt for tidligt, kan man med fordel benytte sig af en lampe til at indstille det indre ur. Man kan også benytte sæsonernes skiftende dagtimer til at indstille sin søvn, ved eksempelvis at holde sig ekstra vågen på en sen sommeraften, med henblik på at justere døgnrytmen.

Søvnmidler (både håndskøbsmedicin og receptpligtige)

Medicin kan i vid udstrækning benyttes til at fremme søvnen og i nogle tilfælde, til at kurere reelle søvnlidelser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at eftersom beroligende medicin kan føre til misbrug og afhængighed, anbefales det altid at man rådfører sig hos egen læge, og søger rådgivning og planlægning fra denne. Herunder er et overblik over receptpligtige lægemidler, der kan udskrives af lægen, med henblik på at kurere specifikke søvnlidelser:

 • Benzodiazepiner (anxiolytika) er en række lægemidler, der fremmer søvnigheden.
 • Anti-depressive lægemidler bruges sommetider til at behandle søvnløshed hos personer, der også lider af en depression.
 • Et væld af receptpligtige medicinpræparater bruges til at kurere urolige ben (uro i benene), herunder opioider.
 • Hos personer med søvnapnø, bruges typisk midler, der kan åbne op for at næsepassagen, og fremme luftgennemstrømningen. Det anbefales ikke personer med søvnapnø at anvende sovepiller eller beroligende sovemedicin, eftersom den bedøvende effekt kan forhindre en i at trække vejret, især når man har problemer med vejrtrækningen i forvejen.
 • Sovemedicin kan sommetider vise sig meget effektiv som en midlertidig behandling af søvnløshed. En følgevirkning af brug af sovemedicin, kan være, at man føler sig en anelse døset dagen efter.

Melatonin

Melatonin er et kemikalie som hjernen udskiller, der fremmer søvnigheden. Stoffet kan købes som supplement eller kosttilskud, og har en god dokumenteret effekt på søvnigheden. Hjernen dannet stoffet under mørke, og derfor kaldes stoffet også sommetider for mørkehormonet. Stoffet fører ofte til vinterdepressioner, da sollyset er begrænset om vinteren, og de mørke dage medfører en øget produktion af melatonin i hjernen. Midlet kan bruges til behandling af døgnrytmeforstyrrelser, og bliver ofte anvendt i forlængelse af lysterapi hos personer med en depression. Stoffet kan desuden også findes i en række planter, og således er naturmedicin også en mulighed for at tilføre kroppen Melatonin.

CPAP

CPAP er en forkortelse for Continuous Positive Airway Pressure (konstant positivt luftvejstryk). Det er et apparat, som laver luft med højt tryk, hvilket gør det lettere for personer med visse luftvejssygdomme og søvnlidelser at trække vejret i søvne. Man trækker selv vejret når man er koblet på apparatet, men trækker vejret under et lille overtryk og man hjælpes derved med at holde lungerne udfoldede, hvorved vejrtrækningen bliver lettere. Metoden kræver hos mange en del tilvænning eftersom masken kan være vanskelig at tilegne sig i starten, og nogle generes af at skulle sove med apparatet. De fleste klarer det, og når man har først vænnet sig til udstyret, vil man ofte ikke være det foruden.

Søvnhygiejne

Ikke-medicinske metoder og muligheder kaldes for 'søvnhygiejniske tiltag'. Søvnhygiejne tilsigter at man pådrager sig en vis adfærd, eller afvænner sig en dårlig vane, som i sidste ende fører til en mere effektiv søvn. God søvnhygiejne er opridset herunder:  

 • Undlad at indtage koffein, alkohol og nikotin i timerne umiddelbart før sengetid.
 • Tilegn dig en rutine med at gå i seng på et vis tidspunkt, og stå op på et vis tidspunkt.
 • Sørg for at have et godt sovemiljø, med rare omgivelser, reguleret temperatur og godt indeklima.
 • Undlad at se fjernsyn i soveværelset, og fald ikke i søvn med fjernsynet tændt.
 • Undlad at ligge i sengen og bekymre dig over hvorfor du ikke kan falde i søvn. Dette skaber kun anspændthed, og gøre kun problemet værre.
 • Sørg for at motionere dagligt.
 • Tag et varmt bad inden du lægger dig i sengen - dette hjælper med at falde i søvn.
 • De fleste voksne har brug for 7-9 timers søvn pr. nat.
 • Børn har brug for 10-14 timers søvn pr. nat, alt afhængigt af deres alder.
 • Katte har stor tendens til at småsove flere gange i løbet af dagen, hvilket tilsammen svarer til at de sover et halvt døgn (12 timer i alt).
 • De fleste hunde har brug for 10 timers søvn, for at kunne fungere uden irritation.
Mange henvender sig til lægen for at behandle søvnløsheden. I nogle tilfælde kan problemet dog ikke udredes af lægen, hvorfor der tyes til mere alternative former for behandling, der har haft en god effekt på andre.  
 • Melatonin. Dette kosttilskud kan hjælpe mange med at overkomme søvnløshed, og kan frit købes i håndkøb i de fleste europæiske lande. Kroppen producerer naturligt melatonin i hjernen, og bruger det til at regulere døgnrytmen. Hjernen udskiller stoffet når mørket falder på, og det er ved at blive tid til at sove. I takt med at det begynder at blive morgen, aftager udskillelsen af melatonin i kredsløbet, hvorved kroppen langsomt begynder at vågne igen. Ældre personer synes at have god gavn af brug af melatonin som kosttilskud. Det er som regel ikke farligt at benytte stoffet i et par uger af gangen, mens et længerevarende forbrug ofte kræver at lægen observerer forløbet med jævne mellemrum.
 • Læge-Baldrian. Dette er en urt, der i Danmark vokser i skove, grøfter og enge. Urten bruges meget som naturmedicin til at behandle søvnløshed, og bruges som et alternativt beroligende middel. Langvarigt brug kan i nogle tilfælde resultere i en beskadigelse af leveren, mens det er endnu ikke sikkert om selve urten er skyld i dette. Den har gennem århundreder været anvendt medicinsk – er især kendt for at virke som beroligende middel ved søvnproblemer, og man kan i helsekostbutikker købe den i kapselform netop mod søvnbesvær.
 • Yoga. Nogle undersøgelser peger på at yogatræning kan hjælpe gevaldigt med søvnproblemerne. Man skal starte stille ud med yoga, da træningen påvirker kroppens tilstand meget, og især hvis man ellers ikke motionerer dagligt. En yogainstruktør kan hjælpe en med at udforme et træningsprogram og assistere med de praktiske udfordringer.
 • Meditation. Adskillige små undersøgelser har indikeret at meditation har en positiv effekt på søvnkontrol. Herudover er det også veldokumenteret at regelmæssig meditation har yderligere helbredsmæssige fordele, såsom at udrydde stress og hjælpe med at nedsætte blodtrykket.

Antihistamin

Antihistamin bruges i vid omfang til at behandle søvnmangel og søvnproblemer, og kan købes som håndkøbsmedicin. Faktisk er stoffet det mest effektive håndkøbsmedicin mod søvnløshed, og kan virke mere beroligende end de søvndyssede psykoaktive lægemidler. Antihistamin er angstdæmpende, søvnfremkaldende, muskelafslappende og krampe-hæmmende. Dog kan langtidsforbrug påvirke effektiviteten, og i nogle tilfælde føre til, at stoffet slet ikke påvirker kroppen længere. Personer der bruger disse medicinformer, synes ikke at udvikle nogen former for afhængighed, og dermed er antihistamin ikke vanedannende. En ulempe eller bivirkninger ved overforbrug af antihistamin er, at man kan føle sig døset og søvnig dagen efter.

Magensium

Magnesium i kosten menes af have en søvnfremmende effekt.