Sygdom

Shock

Hvad er shock?

Shock er en livstruende tilstand der forekommer når kroppen ikke får tilstrækkelig blod- og ilttilførsel til organerne. Enhver sygdom eller tilstand der reducerer blodtilførslen kan forårsage shock, herunder hjerteproblemer, skader på rygraden, stærke allergiske reaktioner, infektioner, kraftige blødninger og visse typer medicin. Shock forårsager et meget lavt blodtryk og kan desuden føre til uro, brystsmerter, svimmelhed, kraftig sveden og overfladisk vejrtrækning. Det er vigtigt at kontakte alarmcentralen (112) hvis du oplever, at en person gennemgår et shock. 

Omkring 200.000 amerikanere oplever årligt shock grundet infektioner.

 • Bleg, kold og klam hud
 • Svag og hurtig puls
 • Meget lavt blodtryk
 • Uro
 • Brystsmerter
 • Forvirring
 • Svimmelhed
 • Overdreven sveden
 • Overfladisk vejrtrækning

Symptomerne for shock kan blive værre meget hurtigt og ende med at beskadige organerne. Shock har derfor brug for en omgående lægefaglig hjælp, da tilstanden ellers kan være livsfarlig.

Søg akut hjælp hvis du eller en i din omgangskreds viser symptomer på shock.

 • Kan shock være årsagen til mine symptomer?
 • Hvad har forårsaget min shock?
 • Vil min shock generere langtidsvirkende problemer?
 • Hvordan ser mine fremtidsudsigter ud?
 • Diabetes (sukkersyge)
 • Læukæmi
 • Lymfeknudekræft
 • Langtidsforbrug af antibiotikum
 • Infektioner
 • AIDS
 • Ekstreme allergier
 • Indre blødninger
 • Hjertesygdomme

At man ikke modtager den rette behandling omgående.

Din læge vil undersøge dig og stille spørgsmål til din sygdomshistorik. Det kan hænde at lægen tager en blodprøve og sender dig til skanning.

Behandlingen for shock afhænger af hvad der forårsager shocken. En førstehjælp bør for forløbe således:

 1. Læg personen ned med fødderne hævet op i luften (såfremt der ikke har været pådraget skader mod hoved, nakke, ryghvirvel eller ben)
 2. Behandl eventuelle skader vedkommende har pådraget sig
 3. Hold personen varm
 4. Begynd førstehjælp (hjertelungeredning) om nødvendigt.

På hospitalet kan den tilskadekomne få væskedrop, medicin til at højne blodtrykket, oxygen, en pacemaker, blive lavt i respirator og eventuelt blive opereret.

 • Omkring 5-10% af folk der gennemgår et hjerteanfald oplever også et shock.
 • Antallet af tilfælde af shock grundet infektioner er steget siden 1930'erne.
  - Lægerne mener at dette er grundet at flere har problemer med deres immunforsvar samt at flere lægelige procedurer fører til infektioner.
 • Omkring 1-2% af allergikere i Danmark vil opleve et anafylaktisk shock grundet en allergisk reaktion på et tidspunkt.
 • Den rette behandling - med en injicering af Adrenalin - hjælper i langt de fleste tilfælde shockramte personer.
 • Hvis man mister 1/5 af sit blod er man i fare for at opleve en shocktilstand.

Shock kan ikke forebygges.