Sygdom

Stress

Hvad er stress?

Stress er kroppens almindelige fysiske reaktion på begivenheder i livet, som kan gøre at man føler sig truet, eller begivenheder og ændringer som påvirker en balance i livet. Når man føler sig truet - hvad end det er en reel trussel eller blot den rene fantasi - begynder kroppen at forsvare sig selv, ved pludseligt at operere i et højere gear. Denne proces foregår helt automatisk og opstår i forlængelse af kroppens naturlige "kæmp eller flygt"-respons fra urtiden.

Kæmp eller flygt

Hvis man ser rent biokemisk på det, begynder hjernen af beordre udskillelsen af adrenalin, som endvidere fører til en udskillelse af stresshormonet cortisol. Disse udskillelser gør det muligt for kroppen at reagerer hurtigt og effektivt på fare og trusler. Man vil opleve at hjertet begynder at banke hurtigere, musklerne bliver spændte, blodtrykket stiger, vejtrækningen stiger og sanserne bliver skærpede.

Disse fysiologiske ændringer fører til en øget styrke og udholdenhed, en hurtigere reaktionsevne samt et fordybet fokus. Dermed er man meget bedre forberedt på enten at "kæmpe eller flygte" i forhold til den stressindbydende situation. Denne evne til at reagere på stressede hændelser er kroppens måde at beskytte sig selv på.

Hvis mekanismen fungerer optimalt, vil man være i bedre til at fokusere, være energisk og opmærksom. I nødtilfælde kan stress-reaktionen faktisk være med til at redde ens livet, ved at man får mere energi til at beskytte sig selv. Et godt eksempel på dette er når man bremser hurtigt op i trafikken, for at undgå at en ulykke finder sted.

Stress er typisk positivt

Stressreaktionen kan også hjælpe med at man hæver sig over udfordringerne. Stress er eksempelvis årsagen til at man kan holde koncentrationen når holder et oplæg, holde hovedet koldt når man skal til eksamen eller at kunne løbe ekstra hurtigt for at nå bussen/toget.

Dermed er stress i små og rette mængder en positiv egenskab som mennesket besidder. Men efter et vis punkt, er stres ikke længere gavnligt, men begynder i stedet at forårsage store skader på humøret, sundheden, produktiviteten, sociallivet og den generelle livskvalitet.

De forskellige former for stress

Akut stress

Akut stress er den mest udbredte form for stress. Det opstår grundet at der stilles krav og lægges et pres på en. Navnlig et pres fra nylige begivenheder, samt krav til hvordan den umiddelbare fremtid bør forløbe. Akut stress kan faktisk være nærende og positivt i små dåser, men alt for trættende i længden.

Man kan sammenligne akut stress med en skiløjpe - den er nydelige at stå på i første omgang, mens den bliver kedeligere for hver gang man har stået på den. Faktisk kan kedsomhed på en skiløjpe føre til at man brækker et ben eller falder og slår sig. På samme måde kan konstant kortvarigt stress føre til psykologiske skader, svære hovedpiner, dårlig mave og andre symptomer.

Heldigvis kan de fleste personer nemt få øje på en akut stresstilstand. Sådanne tilstande kan være ting som er gået galt i livet, en trafikulykke, tabet af en ven, en overskredet deadline, barnets problemer i skolen, osv. Eftersom akut stress blot er kortvarigt, varer tilstanden ikke længe nok til at kunne føre til betydelige skader på helbredet og mentaliteten. Akut stress kan opstå hos alle, og er den letteste form at behandle.

Situationsbestemt akut stress

Der findes en del mennesker, som hyppigt lider af en vekslende akut stress, hvis tilværelser er så ukoordinerede, at de nærmest kun havner i kaos og kriser. Sådanne personer har altid fart på, men kommer altid for sent. Hvis noget kan gå galt, så går det næsten altid galt. Disse personer har tendens til at påtage sig krævende opgaver, og forsøger altid at holde flere bolde i luften. De kræver mere af sig selv, end de er i stand til at opfylde, hvorved de ofte oplever en akut stresstilstand.

Det er typisk for personer med en akut stress at overreagere, have dårligt temperarent, virke irritable, virke anspændte og energiske. Personer med denne form for stress udtrykker ofte at de har meget "nervøs energi". De har tendens til at være meget direkte og kan komme til at virke fjendtlige over for andre.

Ofte er de ikke gode til at opretholde venskaber og relationer til andre mennesker, og de forbinder typisk arbejdspladsen med stress. De kan have hang til at bekymre sig meget. De er meget forurolige, og har et pessimistisk syn på fremtidige udfald af forskellige beslutninger. De ser verden som et farligt og pinefuldt sted, hvor tingene altid går galt.

Typisk vil livsstils- og personlighedsproblemerne være så inkorporerede i de daglige vaner at disse personer ikke ser noget i vejen med måden de lever deres liv på. De skyder skylder for deres fejltrin på andre personer og begivenheder, som står uden for deres egen magt.

Typisk ser de deres livsstil, deres adfærdsmønster og syn på verdenen som en del af deres personlighed, og derfor kan de være meget afvisende over for ændringer i livet. Den eneste måde at fastholde dem i et behandlingsprogram er ved at minde dem om fordelene ved behandlingen, samt at minde dem om hvor langt de er nået i behandlingsprogrammet.

Symptomerne på at man lider af denne stressform er at man er meget anspændt, har konstant hovedpine, migræne, meget ubrugt energi, brystsmerter og problemer med hjertet. Behandlingen af denne situationsbestemte form for stress kræver indgriben i forskellige områder - typisk vil der være behov for professionelt hjælp, som er en proces der kan vare op til flere måneder.

Kronisk stress

Kroppen kan ikke skelne mellem fysiske og psykologiske trusler. Derfor reagerer kroppen på stressede situationer som travlhed på arbejdet, skænderi med en ven, myldertrafik og økonomiske problemer som på præcis samme måde den reagerer på en fysisk liv-eller-død situation.

Hvis man bærer et stort ansvar og har mange pligter at opfylde, kan man risikere at kroppens stresshåndterende mekanismer er aktiverede det meste af tiden. Desto længere kroppens stresstilstand er aktiv, desto sværere bliver tilstanden at lukke ned for - hvilket i praksis betyder, at man har sværere ved at falde til ro og slappe af.

Nogle former for kronisk stress har grund i traumatiske oplevelser fra den tidlige barndom, som sidder fast i psyken og forårsager en foreviget stresstilstand. Nogle af disse oplevelser kan sågar påvirke personlighedsudviklingen. Tvangstanker bestående af et negativt syn på verden opstår typisk, hvorved der opstår en kronisk form for stress.

Fx er personer med kronisk stress mere tilbøjelige til at se verden som et truende sted, hvor folk kan finde ud af at man er en falsk person, hvorfor man altid bør fremstå perfekt. Når sådanne personlighedstræk melder sig, er det på tide at søge professionel hjælp, der kan udrede problemerne og installere et nyt verdenssyn hos den kroniske stresser.

En varig udsættelse for stress kan føre til meget alvorlige sundhedsproblemer. Kronisk stress påvirker nemlig alle systemerne i kroppen. Kronisk stress kan føre til et højere blodtryk, et svækket immunsystem, en øget risiko for hjertestop, ufrivillig barnløshed (infertilitet) hos kvinder samt en hurtigere aldring.

Meget langtidsvarende stress kan føre til ændringer i hjernen, som gør en meget sårbar for at udvikle angst eller depression. Kronisk stress kan føre til døden via selvmord, vold, hjerteproblemer og sågar kræft. Kronisk stressede personer kan nedslide kroppe og psyker så meget, at det kan føre til fatale konsekvenser. Eftersom de er fysisk og psykisk udkørte, er symptomerne ofte meget svære at behandle, og kan i visse tilfælde kræve medicinsk behandling, ud over den regelmæssige adfærdsterapi og stressbehandling.

Kronisk stress nedbryder kroppen, sindet og livskvaliteten. Det opstår når man ikke kan se nogen vej ud af en vanskelig situation. Kronisk stress opstår ud fra uindfriede krav og en langvarig psykisk belastning, der typisk har varet længe, eller har udsigt til at vare længe. Uden et håb for en lysere fremtid, opgiver man søgen på muligheder og løsninger.

Det absolut værste ved kronisk stress er, at man vender sig til situationen. Dermed glemmer man at den stressende tilstand eksisterende. Dette er komplet modsat akut stress, som altid er en nyopstået stresstilstand. Kronisk stress har tendens til at blive ignoreret, fordi at stressen bunder i noget gammelt, kendt og sommetider endda behageligt.

Hvorfor bliver vi stressede?

Det moderne livsstil kan med sine deadlines, frustrationer, pligter og ansvar føre til en stresset hverdag hos mange personer. Faktisk oplever mange at stress er meget en fuldkommen almindelig konsekvens af det daglige liv. Stress er dog ikke altid noget negativt, da stress i små doser faktisk kan hæve produktivitetsniveauet og dermed fungere som en motiverende faktor. Men hvis kroppen konstant forsøger at fungere under stressende forhold, kan man risikere at brænde ud. 

De situationer og omstændigheder som forårsager stress er blandt den almindelig befolkning typisk tiltænkt at være negative. Vi synes eksempelvis at meget arbejde og knas i parforholdet er stressindbydende omstændigheder. Men faktisk kan selv den mindste energislugende opgave, som kræver en tilpasning af en art, forårsage en stresset tilstand. Sådanne pligter eller begivenheder behøver ikke nødvendigvis være negative opgaver. Man kan eksempelvis blive stresset i forbindelse med et bryllup, et huskøb, skolestart eller når man bliver forfremmet på arbejdet.

Eksterne årsager til stress

 • Store ændringer i livet
 • Arbejde eller skole
 • Problemer i parforholdet
 • Økonomiske vanskeligheder
 • Travlhed
 • Familie og børn

Faktisk er al stress heller ikke affødt af eksterne påvirkninger. Stress kan nemlig også være selvskabt, som når man eksempelvis bekymrer sig alt for meget omkring noget der er sket eller kan ske. Herudover kan man også selv indbyde stressen når man begynder at tænke alt for mange negative tanker om sig selv, og dermed påtager sig et pessimistisk syn på tilværelsen.

Interne årsager til stress

 • Varig bekymring
 • Pessimisme (sortsyn)
 • Negative tanker om egen person
 • Urealistiske forventninger
 • Ensformig tankegang
 • Mangel på fleksibilitet
 • Alt-eller-intet indstilling

Men akkurat hvad der udløser stressen afhænger meget af den enkelte persons syn på stressen. Noget som virker stressende for en person, vil ikke nødvendigvis også være stressende for en anden. Nogle personer stresser eksempelvis meget over morgentrafikken, eftersom de bliver foruroligede over at tænker på, at den kan risikere at de kommer for sent på arbejde (eller i skole).

Hvorimod andre har et fuldkommen anderledes syn på situationen, ved at de finder myldretiden afslappende fordi de får lejlighed til at reflektere over dagligdagen. Sådanne personer kan eksempelvis lytte til musik og berolige deres egne følelser ved at tænke på, at de alligevel ikke kan påvirke trafiksituationen.

Man kan reagere på 3 måder

Man bruger i al almindelighed en analogi (billedsprog) for at beskrive de tre mest udbredte måder folk reagerer på stress:  
 • Foden på speederen. Dette er en vred og opstemt måde at bekæmpe stressen på. Man reagerer på situationen ved at forsøge at "bekæmpe" den med følelser, energi og fokus. Personer der sætter foden på speederen har ofte svært ved at sidde stille, og vil aktivt gerne bekæmpe den stressende faktor i livet.
 • Foden på bremsen. Dette er den mere tilbagetrukne og depressive måde at "flygte" fra den stressende faktor på. Typisk vil sådanne personer lukke sig ned, isolere sig, og udvise meget lidt overskud, energi og følelser.
 • Foden på både speederen og bremsen. Denne reaktion fører til at man "fryser". Man fryser på grund af presset, og kan derfor ikke tage stilling til hvordan den stressende situation bedst bliver tacklet. Sådanne personer kan på ydersiden komme til at fremstå lamslåede, trods deres hjerne og kropsmekaniker ivrigt forsøger at finde en løsning på problemet.

Hvornår er man blevet alt for stresset?

Det er vigtigt at lære at være opmærksom på hvornår stresstærsklen er nået. Det farligste ved stress er hvor let det har ved at snige sig ind på en, og pludselig begynde at blive en kronisk tilstand. Dette har bl.a. noget at gøre med menneskets fantastiske tilpasningsevne. Stressen kan starte ud med at være en ganske almindelig del af hverdagen, som ikke synes at påvirke en i særlig stor grad.

Derfor kan man over en længere periode risikere at stressen bliver vedvarende, hvorefter den langsomt begynder at påvirke funktionaliteten og humøret, og inden man når at få set sig om, har stressen fuldkommen ødelagt både mentaliteten og fysikken. Eftersom stress kan medføre et væld af forskellige skader på psyken og kroppen, er det vigtigt for enhver af kende den personlige grænse. Vi kan alle sammen rumme en vis mængde psykisk eller fysisk belastning, før vi begynder at krakelere - og denne grænse er meget forskellig fra person til person.

Stresstærsklen er meget individuel

Nogle mennesker er meget dygtige til at absorbere den stressede tilstand og stadig fungere optimalt, mens andre har tendens til at bukke under for de mindre udfordringer, opgaver, kampe, osv. Og sådan er vi alle forskellige. Der findes sågar de typer, som trives under stressede forhold, og elsker at påtage sig flere udfordringer på samme tid. Evnen til at leve og trives med stress afhænger af forskellige faktorer, herunder styrken af de personlige forhold og relationer, ens generelle syn på tilværelsen, ens følelsesmæssige intelligens og bæreevne samt ens genetiske forhold.

Symptomer på for meget stress kan bestå af stort set alt. Stress påvirker sindet, kroppen og adfærden på mange forskelligartede måder. Samtidig har alle en unik måde at opleve påvirkningen af stress på. Stress kan ikke alene resultere i en alvorlig psykisk eller fysisk lidelse, men den kan også slide på sociallivet derhjemme, på arbejdet eller i skolen.

Faktorer som hjælper med at udvide stressgrænsen

 • Godt støttenetværk. Det er videnskabeligt påvist, at hvis man har nemmere ved at håndtere de stressede situationer, hvis man har et stort netværk af personer, som er villige til at hjælpe til og støtte en, når man føler sig allermest stresset. Hertil følger også, at sårbarheden over for stress er meget stor, hvis man bor alene eller generelt er meget isoleret fra resten af samfundet.
 • God selvkontrol. Det er meget nemmere at tackle stress hvis man har en god selvtillid, og bruger denne til at påvirke synet på de stressende begivenheder i livet. Man kan med et godt selvværd nå rigtigt langt med at opretholde modet og humøret, når man bliver sat over for stress-skabende udfordringer og hændelser i livet.
 • Positiv attitude og indstilling. Personer med en optimistisk tilgang til problemerne har meget nemmere ved at håndtere de stressede elementer i dagligdagen. Optimister eller lysseere har tendens til at omfavne udfordringerne, og se på dem med et accepterende syn. Positive personer ser aldrig ændringer i livet som noget godt, og vælger at tilpasse sig de nye omstændigheder.
 • God kontrol af følelser. Man kan risikere at være meget sårbar over for stress hvis ikke man lærer sig selv at falde til ro og dermed lindre sine negative følelser (herunder sorg, vrede og magtesløshed). Evnen til at afbalancere følelserne er en bydende nødvendighed for at man kan "komme op på hesten igen" efter en stresset situation. Denne evne kan tillæres af alle personer i alle aldre, og er et meget vigtigt redskab i kampen om at bekæmpe stress samt bevare selvkontrollen.
 • Forberedelse og viden. Des mere man ved omkring den stressede situation, des mere effektivt kan man håndtere den. Derfor bør man altid danne sig et overblik over hvor længe situationen kommer til at vare, hvad man kan forvente i sidste ende og hvordan man selv kan afhjælpe situationen. Man kan sammenligne dette med at man skal gennemgå en operation, og derfor sætter sig godt ind i hvordan healingsprocessen kommer til at forløbe - hvorved en smertefuld og overraskende tid efter operationen undgås. Man har altså nemmere ved at holde hovedet koldt såfremt man er indforstået med hvordan den stressende periode kommer til at udvikle sig.

Tusindvis af danskere bliver stressede hver dag, og man kan ikke indsamle tilstrækkeligt data omkring befolkningens stress til at kunne tegne et korrekt afspejlende billede af graden af problemet.

Kognitive symptomer på stress

 • Hukommelsesproblemer
 • Dårlig koncentrationsevne
 • Dårlig vurderingsevne
 • Konstant fokus på det negative
 • Anspændte eller flyvske tanker
 • Varig bekymring

Fysiske symptomer på stress

 • Smerter og gener
 • Hovedpine
 • Rysten
 • Rystende eller skælvende hænder
 • Træthed
 • Rastløshed og søvnbesvær
 • Tænderskæren
 • Hjertebanken
 • Diarré eller forstoppelse
 • Svimmelhed
 • Besvær ved at falde i søvn
 • Hyperventilation
 • Rødmet hud
 • Brystsmerter
 • Hastig hjerterytme
 • Hastig vejrtrækning
 • Højt blodtryk
 • Nedsat sexlyst
 • Tendens til at blive forkølet
 • Strammende fornemmelse i halsen
 • Overdreven produktion af mundvand

Følelsesmæssige symptomer på stress

 • Dårligt humør
 • Humørsvingninger
 • Irritation og dårlig temperament
 • Anspændthed og dårlig afslapningsevne
 • Følelse af magtesløshed
 • Ensom fornemmelse
 • Depression
 • Nervøsitet
 • General utilfredshed
 • Bliver let forskrækket

Adfærdsmæssige symptomer på stress

 • Spiser for lidt eller for meget
 • Søvnmangel eller for meget søvn
 • Udsættelse af vigtige opgaver
 • Brug af alkohol, nikotin eller rusmidler til afslapning
 • Tvangshandlinger såsom neglebidning
 • Hyperaktiv adfærd
 • Nedsat produktivitet på arbejdet
 • Klarer sig dårligt i skolen
Desto flere af symptomerne man oplever, desto større er risikoen for at man lider af en form for stress eller udbrændthed. Man bør holde in mente at alle symptomer på stress også kan være forårsaget af andre psykologiske eller sundhedsmæssige tilstande. En læge vil med de rette informationer altid kunne afgøre, hvorvidt der er tale om symptomer, som er affødt af stress eller ej.
Hvis du ikke er sikker på om stress er årsagen til dine komplikationer, eller hvis du ved at du lider af stress og forgæves har forsøgt at blive bedre, bør du opsøge din læge. Lægen kan også hjælpe med at undersøge dig for øvrige potentielle årsager til problemerne. Hvis du opleverne brystsmerter bør du søge akut hjælp øjeblikkeligt.
 
Du bør især søge hjælp hvis du oplever brystsmerter når du dyrker motion eller i forbindelse med at du er forpustet, svedende eller svimmel. Desuden bør du også søge læge hvis du oplever smerter, der skyder fra skulderområdet og ned i armen. Disse kan være symptomer på at du er ved at få hjertestop.
 • Er der tegn på at jeg lider af en form for stress?
 • Finder der en behandling for akkurat det problem jeg oplever?
 • Hvor længe varer en stressbehandling?
 • Bør jeg være bekymret for eventuelt at udvikle en depression en længerevarende angst?
 • Kan mine symptomer være tegn på at jeg lider af en anden tilstand eller sygdom?

At man fortsætter med at befinde sig i den stressende situation, eller ved at der tilføjes ny stress fra øvrige situationer.

Diagnosen stilles ved at din læge stiller dig en række spørgsmål vedrørende din sygdomshistorik, samt at lægen indleder en fysisk undersøgelse. Diagnosen vil dog for det meste være baseret på samtalen med lægen.

Håndtér stresset og dets symptomer

Der hersker ingen tvivl om at ubehandlet stress kan være skadende. Men du har faktisk mere kontrol over dit stress end du umiddelbart lige tror. Desværre reagerer de fleste personer på måder, der blot forværrer problemet. Mange reagerer ved eksempelvis at udvikle et omfattende alkoholforbrug, trøstespise, blive afhængige af fjernsynet eller computeren, bruge smertestillende medicin eller ved at de opfører sig ubehøvlet over for andre personer.

Der findes dog sundere alternative metoder at håndtere stress og dets symptomer på. Men man skal dog være opmærksom på, at der ikke findes en universel behandling for stress, som virker for alle personer. Enhver person har sin egen unikke måde at reagerer på stress, og derfor kan alle ikke have gavn af den samme behandlingsform.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at eksperimentere med de forskellige behandlingsmetoder, før man finder den rette behandling. Alle behandlingsmetodernes fokus ligger dog på at opnå en afslapningsfølelse samt at opnå kontrol over den stressede situation.

Sådan håndterer man sin stress

Man kan måske sidde med en magtesløs fornemmelse af, at alt hvad der foregår i ens liv ligger uden for egen indflydelse. Men du kan altid kontrollere måden du reagerer på tingene. Stresshåndtering handler i bund og grund om at tage ansvar. Man skal tage ansvar for sine tanker, følelser, sit skema, sit miljø og måden man tackler problemerne på.

En håndtering af stress består i at man omformer den stressede situation når man kan, at man kontrollerer sin reaktion når man kan, at man sørger for at tage vare på sig selv samt at man giver sig selv tid til fordybelse og hvile.

 • Undgå unødig stress. Ikke alle former for stress kan undgås, men ved at man tillærer sig evnen til at sige fra, kan man skelne mellem opgaver der absolut skal påtages, og opgaver der ikke nødvendigvis behøver at blive påtaget. Derved kan man effektivt holde sig fra situationer eller personer som forårsager stress, hvorved man har mere tid til at tage sig af sine øvrige opgaver, som eventuelt kan føre til en yderligere sænkning af stressniveauet.
 • Omform situationen. Hvis ikke man kan undgå at havne i en stresset situation, bør man tilpasse sig omstændighederne og omforme situationen. Dette gøres ved at man gør sig standhaftig i sin tilgang til problemerne. I stedet for at lade vanskelighederne hobe sig op, hvorved den følelsesmæssige stress forværres, kan man drage på sine sociale ressourcer og få hjælp til problemerne. Hvis man vil omforme den stressende situation, skal man være indstillet på at gå på kompromis med nogle ting i livet.
 • Tilpas dig til stresset. Hvis man står i en situation, hvor man ikke har mulighed for at ændre på forholdene, kan man med fordel tage et godt kig på sig selv. Man kan vælge at fokusere på det positive ting i livet. Hvis man eksempelvis bliver meget stresset pga. nogle aspekter af arbejdet, kan man vælge at fokusere på de dele af arbejdet som man godt kan lide. Herudover skal man huske på, at man altid skal fokusere på det store billede, og spørge sig selv om de stressende aspekter virkelig er værd at blive stresset over.
 • Acceptér forholdene. Der vil altid være sager i livet som medfører stress, som man ikke kan gøre noget ved. Man skal blot lære at acceptere det uundgåelige, i stedet for at forsøge at modkæmpe situationen, hvorved man potentiel kan forværre den stressede situation. Man bør se det positive i alle situationer - selv de mest stressende omstændigheder kan være lærerige muligheder, som kan føre til at man tilegner sig nogle nye personlige kvaliteter. Det er vigtigt at indse at ingen mennesker er perfekte.
Man er også i bedre stand til at håndtere symptomer på stress hvis man styrker det fysiske helbred. Herunder følger nogle råd, der kan føre til en bedre fysisk tilstand.
 • Sæt tid af til afslapning. Der findes en masse afslapningsteknikker som yoga, meditation og vejtrækningsøvelser, der alle sammen kan aktivere kroppens afslapningsevne. Man bør huske på, at kroppens velvære også spiller en stor rolle i kampen mod stressen, samt at en beroliget krop er det diametralt modsatte af en stresset krop.
 • Dyrk motion regelmæssigt. Fysisk aktivitet er en stor faktor i den forebyggende kamp mod stressens påvirkning af kroppen. Der findes nærmest ikke nogen bedre måde at bekæmpe stress på, end at dyrke aerobic (konditions- og styrketrækning der udøves til musik og som regel uden brug af redskaber). Fysisk aktivitet er også med til at helbrede den opbyggede stress og anspændthed.
 • Spis sundt. En velernæret krop er meget bedre forberedt på at bekæmpe stress samt håndtere flere opgaver af gangen. Man bør altid starte dagen med et sundt morgenmåltid, samt forsøge at reducere indtaget af koffein- og sukkerholdige produkter. Desuden er det også vigtigt at skære ned på stimulanser som alkohol, tobak og rusmidler, da disse substanser ikke gavner hverken forebyggelsen eller bekæmpelsen af stress.
 • Sov. Det er vigtigt at få tilstrækkeligt med søvn, da en træthedsfornemmelse kan føre til at man træffer dårlige beslutninger. Man kan bekæmpe sin søvnmangel ved at få en god nattesøvn. I de tilfælde hvor søvnrytmen er sat ud af balance pga. stress, kan man risikere at lide af søvnløshed. Søvnløshed kan heldigvis kureres på mange forskellige måder. Døgnrytmeforstyrrelser kan også udredes effektivt.

Ekstern hjælp til at tackle stress

Nogle gange er det ikke tilstrækkeligt at forsøge at håndtere stressen. Hvis man føler sig alt for fortvivlet over den ophobede stress, og ikke har held med at håndtere stressen, kan det måske være på tide af søge noget ekstra hjælp. Der findes et væld af tilbud for personer, som søger at afstresse og erstatte følelsesmæssige gener med sundere måder at tænke, føle og opføre sig på. Sådanne tilbud vil typisk fokusere på at tillære redskaber til at håndtere den fysiske og psykiske sundhed - man lærer eksempelvis at reducere stressen, samt hvordan man udrydder de akutte stresstilstande.
 
 • Hurtig stresslindring. Den bedste måde at reducere stress hurtigt og effektivt er ved at man læner sig op af sanserne - hvad man kan se, smage, føle og lugte - eller ved at bevæge sig. Man kan eksempelvis drage stor fordel af at kigge på et gammelt billede fra fotoalbummet, dufte noget specielt, lytte til sin yndlingsmusik, smage sin yndlingsret eller ved at bruge tid sammen med kæledyret. Sådanne aktiviteter kan hjælpe markant med afslapningen og fokusplaceringen på egen person. Det er naturligvis ikke alle der reagerer på samme måde over for sanseindtryk. Hvad der virker afslappende for nogle, kan tværtimod have en stressende effekt på andre. Nøglen ligger i at udforske hvad man selv bliver glad for at bruge tid, samt forsøge at udøve sådanne aktiviteter når stressen begynder at bygge sig op.
 • Følelsesmæssigt bånd. Der er intet der forværre en kronisk stresstilstand mere end at man føler sig fjern fra sig selv og andre. Forståelsen af hvor stor en rolle de følelsesmæssige bånd i hverdagen spiller, er nøglen til at håndtere stress. Livet behøver ikke nødvendigvis være som i en rutsjebane (som går op og ned). Når først man begynder at blive opmærksom på den følelsesmæssige tilstand, vil man opleve at man har meget nemmere ved at kontrollere stressen. Med et øget fokus på de følelsesmæssige dele af livet, vil man kunne kontrollere motivationskræfter, og undgå at gøre eller sige ting, som man senere kommer til at fortryde.
 
Når man evner at implementere disse redskaber i sit liv, vil man opdage, at man har fået en fornyet energi og selvkontrol. Derved har man pludseligt nemmere ved at bekæmpe stress samt tackle de fremtidige udfordringer. Tanken om at man selv er herre over sig eget sind, og derfor selv kan afbalancere eventuelle skæve situationer er fuldkommen essentiel i opnåelsen af den personlige frihed og kampen mod stress.

Psykisk stress kan øge hjerterytmen og blodtrykket, hvorved hjertet bliver belastet i længden.