Sygdom

Tinnitus

Hvad er Tinnitus?

Tinnitus beskrives som øresusen eller ringen for øret. Det er meget forskelligt hvordan personer med tinnitus beskriver tilstanden. Nogle kan opleve den som en pibende eller ringende hyletone, mens andre hører en skrattende og konstant støjlyd. Tinnitus er en lyd, som kun opleves af den ramte person, og kan opfattes i enten begge eller i blot ét øre. Omtrent hver 10. dansker oplever en vis grad af tinnitus. Ud af disse personer har ca. 90 % også en form for hørenedsættelse. Nogle personer oplever kun tinnitussen sjældent eller lejlighedsvist, mens andre hører lyden nærmest uafbrudt. Tinnitus er hyppigst hos den ældre del af befolkningen.

Hvordan opstår Tinnitus?

Selve tinnitussen opstår i hjernens neurale baner. Dette er på trods af, at den generende faktisk lyd opleves i ørene. Forskere er stadig uenige om hvad der præcis skaber illusionen om lyd, når der reelt ikke er nogen. Nogle forskere hævder at tinnitus bærer lighed med kronisk smertesyndrom. Ved denne tilstand er smerten vedvarende, selv efter at et sår eller en brækket knogle har helet. Tinnitus kan også være et resultat af at hjernens neurale baner skærper ørets lydfølsomhed, som et forsøg på at kompensere for tab af de sensitive hårceller i det indre øre.

Tinnitus kan opstå som bivirkninger fra medicin

Tinnitus er sommetider den første indikation på høretab hos ældre personer. Det kan også forekomme som en bivirkning af anvendelse af visse former for medicin. Der kendes til flere end 200 præparater, som kan forårsage tinnitus når man begynder, eller stopper med at anvende dem.

Sommetider opstår tinnitus af sig selv

Nogle personer udvikler tinnitus uden nogen bestemt årsag. For det meste er tinnitus ikke et symptom på et alvorligt sundhedsproblem. Dog kan tilstanden føre til træthed, depression, angst samt hukommelses- og koncentrationsbesvær, hvis den opleves som meget højlydt eller ikke forbedres. I meget alvorlige tilfælde kan tinnitus være en kilde til mentale og følelsesmæssige vanskeligheder.

De forskellige typer af Tinnitus

Subjektiv Tinnitus

Subjektiv tinnitus er den mest almindelige form. Ved denne type er det kun den tinnitus-ramte, som oplever lyden. Tilstanden kan være forårsaget af problemer i det ydre øre, mellemøret og det indre øre. Den kan også forårsages af komplikationer med hørenerven, eller med den del af hjernen, der bearbejder og omdanner nervesignaler til lydindtryk.

Objektiv Tinnitus

Objektiv tinnitus er ganske sjælden. Ved denne type kan tinitussen høres af lægen ved foretagelse af en fysisk undersøgelse. Objektiv tinnitus kan udløses af forstyrrelser i blodkarrene, forkalkning i mellemørets knogler eller ved muskelsammentrækninger. Obejektiv tinnitus udgør kun færre end 1 % af de samlede tinnitus-tilfælde.

Tinnitus i blodet (pulserende Tinnitus)

Pulserende tinnitus er en sjælden form for tinnitus, som lyder som en rytmisk pulsering i øret. Den er typisk samstemt med hjerteslaget. En læge vil måske også være i stand til at høre den ved at trykke et stetoskop mod halsen, eller ved at anbringe en lille mikrofon i øregangen. Pulserende tinnitus opstår oftest i forbindelse med blodgennemstrømnings-problemer i hoved- og halsregionen.

Tinnitus, som ikke forsvinder

Nogle personer vil måske opleve at deres tinnitus blot forværres eller ikke ophører. I mange tilfælde vil tinnitussen være så forstyrrende at den forårsager hørenedsættelse samt koncentrations- og søvnbesvær, som vil resultere i tilstanden søvnmangel. Når dette forekommer, bør man i samråd med sin læge finde måder at nedsætte støjen for ørene. Hermed kan påvirkningen som tinnitus har på en ramt persons liv også drastisk reduceres.

Hvem plages typisk af tinnitus?

Personer omgivet af høje lyde oplever tinnitus

Personer, som arbejder i støjende miljøer, er specielt disponeret til at udvikle tinnitus. Disse kan eksempelvis være fabriksarbejdere, håndværkere, vejarbejdere og endda musikere. Tilstanden kan opstå når en vedvarende udsættelse for støj, skader de små hårceller i det indre øre. Disse hårceller hjælper med at konvertere lyd til hjernen.

Udsendte soldater bliver ofte ramt af tinnitus

Personer, som arbejder i militæret kan også være i risiko for at blive ramt af tinnitus. Det kan forekomme når trykbølger fra eksplosioner trykker på kraniet og skader hjernevæv i de områder af temporallappen af hjernen, som bearbejder lyd. Faktisk er tinnitus blandt de mest hyppige funktionsnedsætteler hos hjemvendte soldater fra Afghanistan og Irak - omtrent 60 % af de udstationerede rammes af tinnitus.

Almindelige symptomer

Tinnitus er karakteriseret af den irriterende tilstand hvor man hører lyde i ét eller begge ører, når der ikke er nogen udefrakommende lydkilde, som afgiver den. Tinnitus-symptomer indbefatter disse lydindtryk:

 • Ringen og klirren
 • Summen 
 • Klikkende lyd 
 • Skrattende lyd
 • Pibende og hvislende lyd
 • At kunne høre sit hjerteslag
 • Fløjtende lyd

Komplikationer

Tinnitus kan påvirke livskvaliteten markant. På trods af at tilstanden påvirker personer forskelligt, vil man måske opleve følgende komplikationer hvis man har tinnitus:

 • Træthed
 • Stress
 • Søvnbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsessvigt
 • Depression
 • Angst
 • Irritabilitet

Andre komplikationer

Tinnitus er ikke en sygdom. Det er et symptom på, at der noget i vejen med høresystemet. Dette inkluderer øret, hørenerven (som forbinder det indre øre med hjernen) og den del af hjernen, som bearbejder lydindtryk. Sommetider kan noget så simpelt som et stykke ørevoks, som blokerer øregangen, være nok til at forårsage tinnitus. I andre tilfælde kan tinnitus være et symptom på en række komplikationer såsom:

 • Høretab grundet udsættelse for høje lyde
 • Ørebetændelse og bihulebetændelse
 • Sygdomme i blodårerne og i hjertet
 • Ménières sygdom
 • Hjernesvulst
 • Hormonelle ændringer hos kvinder
 • Problemer med skjoldbruskkirtlen

Lægen afklarer hvad der forårsager tinitussen

Du bør kontakte en almenpraktiserende læge hvis du konstant hører en støjende eller ringende lyd for dine ører. Lægen vil foretage en undersøgelse af dine ører for at afklare den bagvedliggende årsag. I nogle tilfælde vil tinnitussen være enkel at behandle, som ved ørebetændelse og ophobning af for meget ørevoks. Simple undersøgelser kan også blive foretaget for at undersøge om du har høretab.

Du kan blive henvist til en øre- næse- halslæge for yderligere undersøgelser, såfremt lægen vurderer at det er nødvendigt.

Forberedelse til lægebesøget

Det er en god idé at være forberedt til dit lægebesøg. Du bør være klar til at tale om følgende omstændigheder med lægen:

 • Dine symptomer
 • Din sygehistorie - dette inkluderer enhver anden sygdom eller tilstand du eventuelt lider af såsom høretab, forhøjet blodtryk og åreforkalkning.
 • Enhver medicin du anvender - dette indbefatter også kosttilskud og vitaminer.

Hvad du kan forvente af lægen

Din læge vil formentlig stille dig en række spørgsmål. Disse kan være:

 • Hvornår mærkede du først til dine symptomer?
 • Hvordan lyder støjen i dit hoved?
 • Hører du lyden i begge ører?
 • Er lyden uafbrudt, eller kommer og går den?
 • Hvor højlydt er støjen?
 • I hvor grad er du generet af lyden?
 • Er der noget, som synes at forbedre dine symptomer?
 • Er der noget, som synes at forværre dine symptomer?
 • Udsættes du regelmæssigt for høje lyde?
 • Har du for nyligt været udsat for en høj lyd?
 • Har du haft hovedskader eller nogle øresygdomme?
 • Har du bemærket andre symptomer såsom hørenedsættelse eller svimmelhed?
 • Har støjen en stor påvirkning på dig i dit hverdagsliv?

Du vil med god sandsynlighed blive henvist til en øre- næse- halsklinik efter at du er blevet diagnosticeret med tinnitus. Det kan også være at du efterfølgende skal tilses af en audiolog. En teknisk audiolog arbejder normalt i de audiologiske specialafdelinger på sygehuse eller i private høreklinikker. Her undersøger de personer med hørenedsættelse og vurderer eksempelvis behovet for høreapparater. Din læge kan henvise dig til en audiolog.

Sådan kan man blive ramt af Tinnitus

Følgende sygdomme, tilstande og omstændigheder kan udgøre en risikofaktor for at udvikle tinnitus:

 • Høretab
 • Udsættelse for høje lyde
 • Migræne
 • Hovedskader
 • Medicin, som kan være skadelig for hørelsen
 • Blodtab (anæmi)
 • Ophobning af ørevoks
 • Stress
 • Angst
 • Ménières sygdom
 • Forhøjet blodtryk
 • Sukkersyge (diabetes)

Medicin, som kan forårsage tinnitus

Der er flere præparater, som kan forårsage eller forværre tinnitus. Des højere dosen af disse lægemidler er, des værre vil tinitussen typisk være. Ofte vil den uønskede støjlyd forsvinde, når man stopper med at anvende medicinen. Følgende lægemidler kan forårsage eller forværre tinnitus:

 • Antibiotika. Dette inkluderer polymyxin B, erythromycin, vancomycin og neomycin.
 • Cancermedicin. Dette inkluderer bleomycin og vincristin.
 • Vanddrivende midler. Disse inkluderer bl.a. bumetanid, ethacrynsyre og furosemid.
 • Kinin-medicin. Bruges imod malaria og andre helbredsproblemer.
 • Visse antidepressive midler.
 • Acetylsalicylsyre. Kaldes også aspirin. For høje doser kan forårsage eller forværre tinnitus (typisk omtrent 12 tabletter eller opefter i døgnet).

Diagnosticering af Tinnitus

En læge vil undersøge ører, hoved og hals for at afklare mulige årsager til tinnitus. Tests, som vil blive foretaget er:

 • Undersøgelse af høreevnen - ved denne undersøgelse skal man sidde i et lydtæt lokale med hovedtelefoner. Der vil igennem disse blive afspillet bestemte lyde ind i ét øre ad gangen. Man skal signalere når man hører den afspillede lyd. Efterfølgende vil resultaterne fra undersøgelsen blive sammenlignet med normale niveauer for ens pågældende aldersgruppe. Dette kan være en hjælp til at udelukke eller identificere mulige årsager til tinnitus.
 • Undersøgelse af kranienerverne - ved denne test vil lægen bede en om at bevæge sine øjne, trykke sin kæbe sammen eller at bevæge sin hals, arme og ben. Det kan måske identificere den bagvedliggende lidelse, som kræver behandling hvis ens tinnitus ændres eller forværres i forbindelse med visse bevægelser.
 • Røntgenundersøgelse og scanning - det kan være nødvendigt at få foretaget en røntgenundersøgelse eller scanning. Dette afhænger dog af hvad den bagvedliggende årsag til tinnitussen er. Man kan enten blive undersøgt via MR-scanning eller røntgenundersøges med CT-scanning.

Tinnitus-lydene indikerer sundhedstilstanden

Hvilken bestemt lyd man hører i forbindelse med tinnitus kan være afgørende i forhold til at diagnosticere den bagvedliggende årsag.

 • Klikkende lyd - muskelsammentrækninger i, og omkring øret, kan forårsage skarpe og klikkende lyde, som i serie kan høres talrigt. Lyden varer typisk i nogle sekunder til et par minutter.
 • Skrattende støj - denne tinnitus-oplevelse er typisk forbundet med blodkarrene. Man vil måske bemærke støjlyden når man motionerer eller ændrer position. Dette kan eksempelvis være når bevæger sig fra at ligge ned til at stå op.
 • Hjerteslag - der er forskellige tilstande, som kan forstærke lyden af ens hjerteslag i ørerne. Disse er typisk komplikationer med blodårerne såsom forhøjet blodtryk, pulsåresvulst (også kaldet aneurisme) og blokader i øregangen eller øretrompeten (kaldet det eustakiske rør).
 • Dyb ringende tone - tet er blandt andet Ménières sygdom, som forårsager den lavfrekvente hyle-agtige tone. Ménières sygdom skyldes et forøget væsketryk i det indre øre. Tinnitussen kan forekomme meget højlydt, hvorefter man føler sig svimmel.
 • Høj ringende tone - denne klirrende lydfornemmelse kan aktiveres ved udsættelse for en meget høj lyd eller af et slag på øret. Lyden fortager sig normalt efter ganske få timer. I nogle tilfælde vil denne tinnitus dog være permanent. Dette kan forekomme hvis der også er høretab indblandet. Nogle forhold kan forårsage en vedvarende højfrekvent ringende lyd i begge ører - disse inkluderer udsættelse for støj over længere tid, aldersrelateret hørenedsættelse og bestemte lægemidler. Akustikusneurinom kan bl.a. forårsage en vedvarende højfrekvent ringende lyd i ét øre. Sygdommen viser sig ved en godartet svulst. Akustikusneurinom udgår fra ligevægtsnerven i det indre øre. Det er også her hørenerven og ansigtsnerven er beliggende. 
 • Andre lyde - forkalkede knogler i ørerne (kaldet otosclerose) kan forårsage tinnitus, som både kan være fortsættende og lejlighedsvis. Når trommehinden generes, kan det forårsage et væld af lyde. Der kan være tale om ørevoks, fremmedlegemer (såsom vatpinde) eller hår i øregangen, som berører trommehinden.

Hvordan behandles tinnitus?

Der er foreløbigt ingen decideret 'kur' imod tinnitus, men der er adskillige tilgængelige behandlingsmuligheder, som kan hjælpe personer med at bedre tilstanden. Herunder følger et overblik over disse.

Anvendelse af et høreapparat

Høreapparater kan ofte være en hjælp til personer med tinnitus samt nedsat hørelse. Høreapparatet forbedrer hørelsen når det er nøje justeret til at kontrollere den udefrakommende støj. Høreevnen og evt. høretab spiller en stor rolle i forhold til at kunne opdage at man lider af tinnitus. Man kan kontakte en audiolog for at søge skræddersyet information om, hvordan et bestemt høreapparat fungerer og hvilket apparat, som passer til netop en selv.

Lydgeneratorer til øret

Disse er små elektroniske enheder, som skal sidde i øret. Teknikken fungerer ved at apparatet afspiller lette og behagelige lyde til at maskere tinnitus-støjen. Nogle personer kan bedst lide at lyden fuldstændig overdøver tinnitus-lyden, men størstedelen foretrækker at lydniveauet ligger lige over tinnitussens. Lydene, som anvendes ved denne behandlingsform kan eksempelvis være en blød hysse (shh-lyden) eller rolig musik.

Lydgeneratorer til natbordet

Disse lydgeneratorer kaldes også 'bedside-masker'. De er et hjælpemiddel til tinnitus-ramte med søvnbesvær. Apparatet placeres i nærheden af sengen og indstilles til at afgive forskellige afslappende naturlyde. Disse kan være bølgers brusen, et rindende vandfald, vindens susen, faldende regndråber eller lyden af kvækkende frøer ved en skovsø. For personer med mild tinnitus, kan denne behandlingsform være hvad man har brug for, som hjælp til at falde i søvn. Der kan også købes lydpuder separat.

Cochlear implantat

Disse apparater anvendes sommetider af personer med tinnitus samt markant hørenedsættelse. Et cochlear implantat er et elektronisk apparat. Det virker ved at overtage funktionen fra et ødelagt indre øre. Dette gøres ved omdannelse af akustisk information til elektriske impulser. Disse impulser videresendes til hørenerven ved hjælp af indopererede elektroder. Apparatet kan være en meget effektiv hjælp til at maskere tinnitus-lyden.

Tilvænningsterapi

Gradvis nedtoning af støjen

Tilvænning er et vigtigt element i denne tinnitus-behandling. Terapien tager afsæt i at den tinnitus-ramte person dagligt skal lytte til en anden fremtrædende lyd i nogle timer. Lydniveauet skal være lavere end hvad tinnitussen opleves som, men så tæt på tinnitus-niveauet som muligt. Efter nogen tid aftager tinnitus-støjen. Man anvender hovedtelefoner til afspilning af tilpasningslyden.

De forskellige tilpasningslyde

Tilvænningslyden, som typisk anvendes i behandlingen er gregoriansk kirkemusik og munkesang. Andre lytter til såkaldt 'hvid støj'. Dette er et støjsignal, som er karakteriseret ved at have en uafbrudt 'spektraltæthed'. Det vil sige at alle lydens frekvenser over tid vil opnå lige stor effekt. Nogle oplever hvid støj som meget kedeligt og uinteressant.

Musikken har en beroligende effekt

Gregoriansk kirkesang er som musikgenre det tætteste man kommer på hvid støj. Mange, som undergår behandlingen sætter pris på kirkesangen og beskriver det som en 'melodiøs og æstetisk' oplevelse. Dette er ofte tilfældet selv efter længere tids gentagelse.

Naturlyde og evnen til at ignorere støj

Fysisk træning i naturen er en anden vigtig del af denne terapiform. Det er væsentligt at træne sit øre til at kunne lytte til naturens lyde. Tinnitus kan være ganske overskyggende i en persons liv. Derfor bliver mange tinnitus-ramte ofte selvoptaget, men når man er omgivet af naturlyde kan man lære at ignorere tinnituslyden.

Pudsig information

 • Stress og angst er hyppige medvirkende årsager til tinnitus. Mange personer, som lider af panikanfald, angst, depression eller højt stressniveau hører ofte støj eller ringen for øret, som forårsages af tinnitus.
 • Tinnitus er latin og betyder 'ringen' eller 'klingren'. 
 • Antallet af mennesker, som lider af hørnedsættelse er højere end for personer, der lider af Parkinsons sygdom, epilepsi, Alzherimers sygdom og sukkersyge til sammen.

Statistik

 • Ca. 90 % af personer med tinnitus har også en vis grad af høretab.
 • Omtrent 10 - 15 % af voksne oplever tinnitus i en vis grad. 
 • Én ud af fem teenagere har en vis grad af hørenedsættelse.
 • 360 millioner mennesker lider af høretab på verdensplan.

Gode råd til at forebygge Tinnitus

I mange tilfælde er tinnitus forårsaget af omstændigheder, som ikke kan forhindres. Der er dog nogle forholdsregler, der kan være en hjælp til at forebygge bestemte former for tinnitus.

 • Beskyt dine ører. Det kan skade ørets nerver hvis man over længere tid udsættes for høje lyde. Dette kan føre til høretab og tinnitus. Det anbefales at bruge hørebeskyttelse så som høreværn eller ørepropper hvis man anvender motorsave, eller arbejder i en industri, hvor man omgås larmende maskineri. Det samme er gældende hvis man anvender skydevåben (specielt pistoler og haglgevær).
 • Skru ned for lyden. Det kan forårsage hørenedsættelse og tinnitus hvis man i længere tid udsættes for meget høj forstærket musik. Det samme kan ske ved at lytte til musik igennem høretelefoner på et meget højt lydniveau.
 • Spis sundt og få motioneret. Det kan hjælpe med at forebygge tinnitus, som er relateret til forstyrrelser i blodkarrene, hvis man motionerer regelmæssigt og har gode kostvaner.

Hvad man selv kan gøre for at lindre tilstanden

Ofte er der ingen behandlingsmuligheder for tinnitus. Nogle personer kan dog vænne sig til støjen og gradvist blive mindre plaget af den. Symptomerne kan nedsættes med bare få justeringer. For mange personer kan de følgende anvisninger være til stor hjælp:

 • Undgå at fremkalde tinnitus-reaktioner. Nedsæt din udsættelse for omstændigheder, som forværrer din tinnitus. Typiske eksempler inkluderer høje lyde, koffein og nikotin.
 • Skjul lyden. I rolige rammer kan stille musik og en radio, der afspilles på et lavt lydniveau måske hjælpe til at dække over eller camouflere tinitussen.
 • Håndtering af stress. Stress kan forværre tinnitus. Stresshåndtering kan måske give dig en lettelse fra støjen. Specielt anbefales det at få dyrket en tilstrækkelig mængde motion samt at blive behandlet med en omfattende afslapningsterapi.