Sygdom

Tyfus

Hvad er tyfus og paratyfus?

Tyfus eller Paratyfus er en febertilstand, der forårsages af hhv. salmonellabakterierne kaldet Salmonella typhi og Salmonella paratyphi. Bakterierne finder typisk deres vej ind i kroppen ved indtagelse af føde eller vand, som er blevet inficeret af en person, der bærer sygdommen. Tyfusfeber er meget sjældent forekommende i den industrialiserede (/vestlige) verden, medens sygdommen udgør en stor sundhedsfare i den underudviklede del af verden, især for børn og unge. 

Hvorfor får man tyfus og paratyfus?

Tyfus og paratyfus skyldes at man bliver smittet med de respektive bakterier, der typisk foregår ved at indtage mad eller drikke, der er forurenet med bakterien. I udviklede lande, hvor tyfus og paratyfus er sjældent forekommende, er de fleste tilfælde af sygdommene forårsaget af at man har drukket forurenet vand, eller har levet under dårlige hygiejneforhold. I underudviklede lande er smitten hyppigt grundet at folk spiser kød, der ikke er tilberedt tilstrækkeligt, eller grøntsager, der ikke er skyllet ordenligt.

Fækal-oral smitte

Smittede personer kan forurene vandkilder i nærheden gennem afføringen, da en stor del af bakterierne udskilles af kroppen via afføringen. En forurening af drikkevandet kan dermed resultere i at fødevarerne ligeså bliver udsat for kontakt med bakterierne. Salmonellabakterierne kan overleve i op til  flere uger i vand eller tørre kloaker og afløbsrør. Forurenet drikkevand er dermed den klart største årsag til sygdommene i de underudviklede lande.

Kroniske bærere af tyfus

Nogle personer bærer stadig sygdommen efter febertilstanden og symptomerne er aftaget, mens andre oplever vedvarende  milde og udholdelige symptomer. Disse personer er langtidsbærere af bakterierne i deres mavetarmkanal eller galdeblære, ofte i op til flere år efter symptomerne er aftaget, selvom de ikke nødvendigvis føler sig ilde tilpas eller oplever gener, og dermed kan disse personer resultere i at omverdenen bliver smittet - uden de nødvendigvis er opmærksomme på det.

Antallet af tyfustilfælde i Danmark er faldet drastisk siden starten af 90'erne, hvor årligt blev rapportere flere hundrede tilfælde af smittede. I dag registreres der færre end 30 tilfælde årligt, hvoraf de fleste overførsler af sygdommen har fundet sted under rejser til andre verdensdele. Denne forbedring er for det meste grundet en øget oplysning omkring sygdommen og bedring af hygiejneforhold. 

Tiden fra at man bliver smittet, til at de første tegn på sygdommen melder sig, er typisk i omegnen af 1-2 uger, mens den gennemsnitlige sygdomsvarighed er 3-4 uger. En stærk blodtilstrømning til brystet forekommer hos mange, samtidig med mavesmerter og generelt ubehag. Feberen bliver konstant efter et stykke tid. Forbedringer forekommer normalvis i den tredje og fjerde uge af sygdomsforløbet, hos de personer der ikke har oplevet komplikationer under feberen.

 • Forvirring
 • Desorienteret
 • Feber
 • Hovedpine
 • Smerte eller ubehag
 • Diarré
 • Nedsat appetit
 • Træthed
 • Ledsmerter
 • Mavesmerter
 • Forstoppelse
 • Svimmelhed
 • Muskelsmerter
 • Udslæt

Tarmblødninger eller -huller

Den mest alvorlige konsekvens af tyfussygdommen er huller i tarmene og blødninger fra tarmsystemet. Disse komplikationer udvikler sig som regel først i den tredje uge efter sygdommen har indtruffet, og kun blandt omkring 5% af alle smittede. Blødninger fra tarmsystemer er ofte medfulgt af et pludseligt fald i blodtryk og en form for choktilstand, hvorefter der kan spores blod i afføringen.

Huller i tarmene fører til at tarmenes indhold lækker ud i bughulen, hvorved et væld af symptomer giver sig kende (såsom mavesmerter, svimmelhed, opkast og infektioner i blodet). Denne livstruende tilstand kræver en akut behandling af en læge omgående.

Øvrige, sjældnere forekommende komplikationer

 • Betændelse af hjertemusklen
 • Betændelse i hinden, der beklæder indersiden af hjertet og hjerteklapperne
 • Lungebetændelse
 • Bugspytkirtelbetændelse
 • Galdeblærebetændelse
 • Nyrebetændelse
 • Betændelser af hjernehinderne
 • Psykiatriske problemer som hallucinationer, paranoide tilstande og psykoser

Man bør kontakte lægen hvis man netop er vendt hjem fra en udenlandsrejse, og har udviklet symptomer der relaterer sig til tyfus. Hvis symptomerne er svære, bør man opsøge akut hjælp eller kontakte lægevagten øjeblikkeligt.

 • Hvad er de mulige årsager til at jeg oplever disse symptomer?
 • Hvilke prøver skal jeg aflægge?
 • Er der tilgængelige behandlingsmuligheder?
 • Hvor længe vurderer du det vil tage mig at blive fuldkommen kureret?
 • Hvorfor kan jeg begynde på arbejdet eller i skolen igen?
 • Er der  risiko for at jeg udvikler langtidsvarende gener i forbindelse med tyfusfeber?

Forberedelse af oplysninger  

 • Præ-konsultations restriktioner. Når du booker din tid hos lægen, bør du spørge lægesekretæren om der er visse sager du skal tage forbehold for i tiden op til konsultationen. Din læge vil ikke kunne bekræfte om du har tyfusfeber uden en blodprøve, og kan anbefale dig at gøre forbehold mod at smitte øvrige personer.
 • Symptomhistorik. Skriv symptomerne du oplever ned, og angiv også hvor længe du har oplevet dem samt anden relevant information herom.
 • Nylig kontakt med mulige infektionskilder. Vær beredt på at beskrive udenlandsrejser i detaljer, herunder hvilke lande du har rejst til og dine rejsedatoer.
 • Sygdomshistorik. Klargør en liste med de væsentlige sundhedsmæssige oplysninger, herunder sygdomme du er blevet kureret for, og medicinpræparater du benytter sig af. Din læge vil også kende til dine vaccinationer.
 • Spørgsmål til lægen. Skriv spørgsmål ned på forhånd, så du kan få det meste ud af konsultationen med lægen. Tøv ikke med at spørge om alt du mener har en relevans.

Indien, Egypten og Pakistan er typiske lande, der er kategoriseret som værende højrisiko-lande, hvor sandsynligheden for at man bliver smittet er høj. Generelt er sygdommen højere fremkommende i verdensdele som Sydøstasien, Afrika og Sydamerika. På verdensplan er børn mest udsatte for at blive smittet med tyfus, selvom deres symptomer er mildere end voksnes.   Hvis man bor i et land, hvor tyfus er en sjælden sygdom, er man i høj fare for at pådrage sig sygdommen såfremt:

 • Man arbejder eller rejser i områder hvor tyfusfeber er almindeligt udbredt.
 • Man arbejder som mikrobiolog, og derfor håndterer salmonella-bakterier dagligt.
 • Man er i tæt kontakt med en person, der er smittet med eller tidligere har været smittet med tyfus.
 • Ens immunsystem er svækket af medicin, som binyrebarkhormoner eller sygdommen HIV/AIDS
 • Man drikker vand, der indeholder spildevand som bærer på salmonellabakterien.

Besvarelse af spørgsmål  

Din læge vil med stor sandsynlighed stille dig en række spørgsmål. Hvis du er forberedt på at besvare disse spørgsmål, kan du spare en del tid, og derved fokusere mere på at tale om de sager, som du selv har på hjerte. Lægen vil spørge: 

 • Hvilke symptomer har du?
 • Hvornår begyndte dine symptomer at tage til?
 • Er dine symptomer blevet bedre eller værre med tiden?
 • Har du oplevet  at symptomerne i en kort stund blev bedre, men igen tog til?
 • Har du været ude at rejse for nyligt? Hvor?
 • Blev du vaccineret inden du rejste?
 • Er du i øjeblikkeligt i færd med at modtage anden behandling for andre sygdomme?
 • Tager du nogen former for medicin?

Sygdoms- og rejsehistorik

Lægen vil indregne disse faktorer meget, sammenholdt med symptomerne, såfremt en diagnose for tyfus skal stilles. Dog er disse oplysninger ikke nok i sig selv, eftersom det kræver en bekræftelse af salmonellabakterier i afføringen eller urinen for endegyldigt at fastslå tyfus som årsagen til symptomerne.

Kropsvæsker eller -væv

En lille mængde af blodet, afføringen, urinen eller knoglemarven stilles i forbindelse med en stof, der gøder tyfusbakterier og afhjælper deres vækst. Efter 48-72 timer undersøges prøven under et mikroskop, hvor man navnlig kigger efter tilstedeværelsen af tyfusbakterier. En knoglemarvsprøve er oftest den mest effektive prøve med henblik på at spotte tyfusbakterier i kroppen.

Trods sådan en kulturtest er grundlaget for at kunne stille diagnosen, er der også nogle tilfælde, hvor øvrige tests må gennemføres, for at kunne fastslå tyfusinfektionen. En sådan test kan eksempelvis være, at man undersøger blodet for antistoffer til tyfusbakterier, eller en test der undersøger blodstrømmen for tyfus-DNA.

Antibiotika

Tyfusfeber behandles med antibiotika, der dræber salmonellabakterierne. Inden man begyndte at anvende antibiotika til at behandle sygdommen, døde omtrent 20% af alle smittede. Dødsfaldene var typisk affødt af kraftige infektioner, lungebetændelse, blødninger fra mavetarmkanalen eller huller på tarmene. Med omhyggelige antibiotikabehandlinger og supplerende behandling er dødsraten for sygdommen nu faldet til blot 1-2%.

De fleste der  behandles med en antibiotika-kur vil få det bedre i løbet af et par dage, trods en lille procentdel af disse kan risikere at dø grundet sygdommens radikale følgevirkninger. Med den rette antibiotikabehandling vil man ofte se forbedringer inden for 1-2 dage efter, samtidig med at en fuld helberedelse kan forventes inden for 10 dages tid. Med omgående behandling vil stort set alle i industrialiserede lande komme sig over tyfusfeber. Uden den rette behandling vil nogle ikke overleve infektioner med salmonellabakterier.

Medicinen afhænger af hvor sygdommen er pådraget

Adskillige former for antibiotikum har vist sig effektive i behandlingen af tyfusfeber. Kloramfenikol har i mange år været midlet, der anvendes i første omgang. Dog er man begyndt at bevæge sig væk fra dette antibiotikum over de senere år, fordi stoffet i sjældne tilfælde medfører alvorlige bivirkninger. Man bruger derfor nu mere effektive former for antibiotikum, der afhænger af hvilken geografik region tyfussmitten blev pådraget i. Det er eksempelvis tilfælde at visse tyfus-bakterier fra Sydamerika har vist sig immune over for visse typer antibiotika. Såfremt sygdommen vender tilbage, bruger man igen antibiotika som behandlingsmetode. 

Kroniske bærere af tyfus

Personer der bliver kronisk syge med tyfus (ca. 3-5% af de smittede), kan kureres med en langtidsbehandling med antibiotika. Ofte vil en kirurgisk fjernelse af galdeblæren, der er  årsagen til den kroniske lidelse, være løsningen på problemet.

 • Tyfusfeber er forårsaget af salmonellabakterier.
 • Tyfus smitter ved indtagelse af forurenede fødevarer og vand.
 • Diagnosticeringen af tyfus gøres ved at opspore salmonellabakterier i afføringen.
 • Tyfusfeber behandles med antibiotikum.
 • 3-5 % af de smittede bliver kroniske bærere af bakterien, og dermed ikke fuldkommen raske i første omgang.
 • På verdensplan smittes ca. 21 millioner personer med sygdommen, hvoraf der dør omtrent 200.000 personer
 • Omkring 10% af de syge oplever at symptomerne vender tilbage, efter de er begyndt at få det bedre i 1-2 ugers tid.
 • Tilbagefald er statistisk mere forekommende blandt personer, der er blevet behandlet med antibiotikum.  

I de fleste underudviklede lande tilsigter det offentlige at forebygge og kontrollere tyfusbakterierne, men det kan være svært at sørge for rent drikkevand, forbedrede hygiejneforhold og tilstrækkeligt sundhedspleje. Derfor mener eksperter at den bedste måde at forebygge sygdommen er ved at vaccinere personer, der lever i høj-risiko områder.

Der findes en del vacciner mod tyfusfeber, trods disse er beskedne mht. effektivitet. Typisk vil en vaccination kun påkræves af de personer, der enten er blevet udsat for sygdommen, eller har planer om at rejse til lande hvor tyfussygdommen er meget udbredt (eksempelvis Asien og Afrika). Det anbefales at man vaccineres hvis man har tænkt sig at rejse til områder, hvor risikoen for at blive smittet med tyfus er stor.

Vacciner

Der findes to typer for vaccinationer.

 • Den ene skal indsprøjtes en enkelt gang omkring 2 uger før rejsen finder sted.
 • Den anden skal indtages oralt (gennem munden), bestående af 4 kapsler, hvor man skal spise en kapsel én gang hver anden dag.

Ingen er vaccinerne er 100% effektive, og begge kræver at man gentager vaccineringen, eftersom effektiviteten af en vaccine gradvist falder med tiden. Eftersom vaccinerne ikke kan levere en fuldkommen tryghed, bør man altid følge disse råd, når man rejser i højrisiko-zoner:

 • Vask dine hænder. Hyppig håndvask er den bedste måde at kontrollere sygdommen på. Du skal sørge for  at vaske hænderne grundigt med varmt vand og sæbe, især inden du indtager et måltid eller tilbereder mad, samt efter at have været på toilettet. Det kan være fordelagtigt  at bære en alkoholbaseret desinfektionssprit på sig hele tiden, til de tilfælde hvor der ikke er adgang til vand.
 • Undlad at drikke ubehandlet vand. Forurenet drikkevand er et gennemgående problem i områder hvor tyfussygdommen er højt fremkommelig. Drik kun købevand (på flaske), vin eller øl. Vand med brus (danskvand) er sikrere end almindeligt kildevand. Sørg for at rengøre flasken inden du benytter dig af den (åbner den). Hvis du har muligheden for at bestille en drink med eller uden isterninger, bør du vælge uden isterninger. Du bør ligeledes bruge kildevand ved tandbørstning, og aldrig drikke vandet du bader i.
 • Undgå økologiske el. billige frugter og grøntsager. Eftersom disse madvarer muligvis er blevet vasket i forurenet vand, bør de undgås. Dette gør sig især gældende, hvis der er tale om grøntsager, som ikke kan skrælles (salathoveder).
 • Vælg meget varme retter. Du bør undgå retter, der har været opbevaret - eller - serveres i rumtemperatur. Dampende varme retter er sikrest. Trods der ikke eksisterer nogen garanti for at måltider, der serveres på de fineste restauranter er sikre, bør man forsøge at undgå at spise mad fra gadesælgere, da denne mad er mere tilbøjelig til at være forurenet.

Undgå at smitte andre

Hvis man er i gang med at blive helbredt for en tyfusinfektion, kan man gøre sig nogle forbehold med henblik på at undgå sygdommen i at sprede sig:

 • Vask hænderne ofte. Dette er det absolut vigtigste tiltag, som kan forhindre tyfus i at sprede sig til andre. Sørg for at bruge tilstrækkeligt med varmt sæbevand, og skrub hænderne flittigt i minimum 30 sekunder - især før du indtaget et måltid og eller du har været på toilettet.
 • Rengør hjemmet jævnligt. Rengør toilettet, dørhåndtag, telefonrøret og vandhanerne minimum én gang dagligt med et rengøringsmiddel.
 • Undlad at håndtere mad. Du bør ikke tilberede mad til andre indtil din læge siger god for at du ikke længere kan smitte andre. Hvis du arbejder i fødevareindustrien eller i sygeplejen, bør du ikke tage på arbejde i din sygeperiode, og slet ikke før dine prøver viser, at du ikke længere udskiller tyfusbakterier.
 • Hold personlige ejendele separeret. Sæt håndklæder, sengetøj og service til side, til eget brug, og vask det hele jævnligt i varmt vand. Meget snavsede genstande kan dyppes i desinfektionsmiddel inden vask.

Symptombehandling

 • Drik væske. Dette hjælper med at undgå dehydrering, der affødes af en længerevarende feber og diarré. Hvis du er svært dehydreret, kan du have brug for at modtage væskedrop intravenøst på sygehuset.
 • Spis sundt og varieret. Ikke-fedende måltider højt på energi-indhold kan afhjælpe med at erstatte de næringsstoffer,  der går tabt, når kroppen forsøger at bekæmpe en infektion.